diumenge, 29 de desembre de 2013

MÉS ESCOLES ESPORTIVES ENCARA.

El dia 26 de desembre de 2013 es va celebrar un Ple extraordinari per resoldre alguns assumpptes pendents, abans de l'acabament de l'any. L'acta de la sessió anterior no es va poder aprovar, "es va deixar damunt de la taula" (els regidors i regidores no havien tingut temps de llegir-la, pràcticament l'acabaven de rebre i tenia 55 pàgines, quasi una novel·la. Recordeu que el Ple anterior havia durat 5 hores, a 11 pàgines per hora).

Al segon punt de l'ordre del dia, una repetició de la millor jugada, com als partits de futbol:

"Reconocimiento extrajudicial de obligaciones, consistente en atención del gasto de las escuelas deportivas Municipales del mes de Diciembre de 2013".

És el mateix que ja hem contat a l'entrada anterior del blog. Els monitors i monitores de les escoles esportives, l'encarregat del poliesportiu i l'encarregat de la biblioteca municipal no poden cobrar, el més de desembre en aquest cas, si no es reconeix l'obligació de pagar-los i s'ordena el pagament. L'anterior Ple s'havia autoritzat per a octubre i novembre i ara calia autoritzar-lo per a desembre.

El famós "contrato mercantil" encara no està resolt. Els interessats tenen un temps per presentar al·legacions, redactar el model definitiu i signar-lo, el qui vullga, és clar. Quan aquests al·legacions estiguen resoltes tornarà al Ple per a la seua aprovació.

- Com està el tema d'Alfonso i Vicent? -pregunta la regidora Mª José Payà. (Es refereix a l'encarregat de la biblioteca i a l'encarregat del poliesportiu que també estan inclosos al llistat de persones que han de cobrar el seu jornal i que al Plenari anterior es va dir que aquestes funcions es gestionarien via Cáritas).

- "En el convenio que se aprobó en el anterior Pleno con Cáritas no se especificaban las personas, por eso hemos de incluirlas aquí" -diu la Secretària. "Para que se autorice el gasto, y luego se paga directamente o a través de Cáritas", afegeix.

Mª José Payà no veu clar l'assumpte: "Si es fa a través de Cáritas, no és un pagament, és una donació o un voluntariat, ..., si reconeixes que pagues a aquestes persones la teoria de voluntariat cau ...".

- "Esa no es mi discusión, eso no forma parte de la técnica presupuestaria, es una discusión política. El modo de pago es discutible". -diu la Secretaria.

- I com se'ls pagarà? -pregunta Castelló.
El mes de desembre se'ls pagarà com s'ha fet fins ara.

- I com se'ls pagarà el mes que ve? -torna a preguntar el regidor del PSOE.

Anirà directament a associacions -contesta l'Alcalde.
Anirà directament a Cáritas i Cáritas pagarà a estes persones -contesta al mateix temps la regidora Sra. Rivas.

- De totes formes ara no estem parlant d'això (de Cáritas) ... -diu l'Alcalde.

- I, sobre el contracte mercantil, han dit alguna cosa els monitors? -pregunta el regidor V. Ibáñez.

- Han dit que tenen alguna modificació que presentar, però, no l'han presentada. -contesta Mª Ángeles Rivas.

El reconeixement d'obligacions s'aprova per part del Plenari. Les formes, no cal dir-ho, no les té clares l'oposició, ni el contracte mercantil, ni el conveni amb Cáritas: signar un conveni amb una associació, pagar l'Ajuntament a l'associació i aquesta pagar a les persones que crega convinent la mateixa quantitat que ha rebut de l'Ajuntament i, a més a més, qualificar-ho com a "voluntariat". Què significa tot açò?

* Sobre el conveni aprovat el Ple anterior farem la crònica corresponent. Ara, al blog del PSOE local, ja teniu informació al respecte.


dissabte, 28 de desembre de 2013

UN REPARO

El passat Ple municipal, l'ordinari del 28 de novembre, es va tractar, com a quart punt de l'Ordre del Dia, el següent: 

"Dación de cuenta de Reparo formulado, por aplicación de los Arts. 29 y 30 del RD 2188/1995, por la Secretaria-Interventora, en fecha 31 de Octubre de 2013, sobre orden de pago con cargo a los fondos municipales y pronunciamiento del Pleno sobre el levantamiento de la suspensión operada por el reparo a la vista de la “Memoria de los Servicios de Esparcimiento Cultural y Deportivo Municipales” de fecha 1 de Octubre de 2013, del Concejal delegado de deportes, y aprobación del Modelo de Contrato Mercantil a suscribir con los monitores".

Els assistents, els regidors i l'escàs públic present, es van acomodar al seient i van mirar el sostre entre incrèduls i bocabadats (torneu-ho a llegir i voreu. I això que no sabien que encara quedaven 4 hores de Ple per davant).

Després d'exposar les propostes d'alcaldia, el propi Alcalde va preguntar:

- Sabeu el tema de què va?

Podia haver preguntat, renovarà Iniesta pel Barça?, però, no, va preguntar, sabeu el tema de què va?

El tema és simple. La solució, no tant. I la decisió adoptada, discutible.

L'Ajuntament ofereix uns serveis a la ciutadania dels quals s'encarreguen determinades persones de la seua prestació: monitors i monitores de les escoles esportives, encarregat del poliesportiu i encarregat de la biblioteca. Per aquestes feines, les persones cobren, i el mes d'octubre, i també el de novembre, no havien pogut cobrar ja que la interventora municipal havia posat un "reparo".

I açò què és? Què és un "reparo"? La interventora no troba justificació al pagament i el paralitza fins que el Ple reconega les despeses i ordene pagar-les. Mentre, aquestes persones, sense cobrar.

Quan hi ha un treballador en nòmina d'una empresa, acaba el mes i se li paga (no sempre). Quan hi ha una factura per un servei prestat a una determinada institució, es paga (de vegades o a voltes). Però, que passa si no hi ha nòmina ni factures que justifiquen el pagament? Doncs això, que no es pot pagar.

I què fem? Arreglar-ho.
I com? Signant amb aquestes persones un "contracte mercantil". O això diuen els nostres governants.

I no es pot signar un contracte laboral? -pregunta Mª José Payà.
No. La normativa legal "anticrisis" (on diu crisi podeu llegir "estafa") ho impedeix, i l'actual equip de govern aposta pel contracte mercantil.

I eixe contracte mercantil serà per a totes les persones que presten aquest tipus de serveis? No. L'encarregat del poliesportiu i l'encarregat de la biblioteca queden fora. Després, a un altre punt de l'ordre del dia ho entendrem millor, diu l'Equip de Govern. I tant que ho entendrem millor!

Resumint, que els diferents monitors i monitores de les escoles esportives facturaran el servei prestat a l'Ajuntament i aquest pagarà, una vegada signen el corresponent contracte mercantil.

L'Alcalde llig la "Memoria de los servicios de esparcimiento, cultural y deportivo municipales" que ha elaborat el regidor d'esports Sr. Valdés Sanjuán (junt a la Sra. Rivas Graciá, diu ella)  i el model de "Contrato mercantil de arrendamiento de servicios para actividades de esparcimiento deportivo".

Cap dels dos documents té desperdici i, si escoltes la lectura allí, en directe, (que no en diferit, com fan alguns), penses, ... què diuen aquestes persones?, ... qui ha escrit açò? ... serà coneixedora la Real Academia Española de la Lengua?:

Per exemple, la "Memoria" diu:

-"La población de Beneixama es activa por naturaleza ...".
-"Es una población que necesita de un dinamismo que le permitan encauzar las energias ... que son necesarias para el afán de movimiento de sus ciudadanos".
-"En la actual coyuntura económica y social generalizada por la grave crisis económica, la población busca referentes que le permitan encauzar su tiempo, ...".
-"En algunos casos su apertura se atiende por medio de las diversas Asociaciones locales sin ánimo de lucro, ...".

El model de "Contrato Mercantil" té les coses prou més clares:

"La EMPRESA (l'Ajuntament) podrá resolver unilateralmente el contrato".

I això és el que hi ha. Després del debat es vota la proposta i s'aprova per unanimitat, huit vots a favor. 
I a la proposta d'alcaldia està inclòs tot:

- Reconèixer el deute i alçar la suspensió del pagament.
- Ordenar el pagament de les quantitats que es deuen a les persones implicades corresponents als mesos d'octubre i novembre.
- Aprovar la "Memoria de Funcionamiento ...".
- Aprovar el model de "Contrato Mercantil ...".
- Facultar l'Alcalde per subscriure els oportuns documents contractuals. 

L'oposició ha votat sí, però, ha votat sí al pagament dels deutes amb els monitors i encarregats que han prestat els serveis, no té tan clar ni la "Memoria" ni el model de "Contrato Mercantil". De fet, els regidors del PSOE indiquen que s'hauria d'haver votat per separat el pagament i la resta de propostes. I la regidora de JpB també ha dit que "no té clar ni el tema de la Biblioteca ni el del Poliesportiu i no creu que la gestió d'aquests dos apartats s'haja de fer com diu el senyor Alcalde", que anteriorment ha manifestat que "la idea en el tema de la Biblioteca y de la Portería del Polideportivo es la de firmar un convenio con Cáritas Parroquial de Beneixama para dar una subvención a esta Entidad y que sea la misma la que se haga cargo de las personas que se tienen".

Una vegada acabada la votació el senyor Alcalde demana a la Secretària "que conste en acta, para tranquilidad de todos los que hemos estado en el ayuntamiento desde los años 90, que esto se venía haciendo así hasta ahora, no es que antes se hacía todo bien y ahora se ha hecho mal".

O siga, per aclarir un poquet més el tema, per a tranquilitat, entre d'altres, dels regidors del 1995 al 1999, i per a tranquilitat dels alcaldes del 1999 al 2007, i perque estiguen també tanquils els alcaldes del juny del 2011 al 2013, que no és que la cosa s'haja fet malament ara, en octubre i novembre del 2013, no, de juny del 2011 a setembre de 2013 també s'ha fet igual, i del 1999 al 2007 també. 

T'assegure que si escoltes tot açò allí al Saló de Plens, quan ixes, et quedes amb les ganes de preguntar-li a l'Alcalde:

Saps el tema de què va?

dijous, 26 de desembre de 2013

PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT.

Hui, vint-i-sis de desembre de 2013, hi ha Ple Municipal a les 19,30 hores.
Ja vorem què diuen!


diumenge, 22 de desembre de 2013

BON NADAL I MILLOR ANY NOU!

He estat buscant aquestos dies les figuretes del betlem. Les tenia guardades no sabia on i m'ha tocat dedicar un temps a la recerca per caixes i bosses amagades. Les he trobades. També n'he trobat una altra de figureta: es tracta del "tocacollons".
No sabeu què és? Doncs, és açò.


Fixeu-vos en la data. Ja s'havien presentat per a la seua legalització les llistes per a les eleccions municipals del 2007 que tindrien lloc el mes següent i que li donarien l'alcaldia a PSOE i JpB, quan s'havia decidit, abans de les votacions, que l'alcaldessa hauria de ser del PP.

"Tocacollons" i altres "figuretes" escrivien les seues opinions per diferents webs preocupats ja pel que podria passar. Aquest és un comentari suau. Hi havia d'altres que ara són dificils de reproduir ací. La web on apareixien ja no la trobareu al Google. Però, els comentaris segueixen existint i l'autor, és fàcilment identificable encara que les opinions n'eren anònimes.

El que m'ha cridat l'atenció és la definició que fa de nosaltres: "... una lista independiente es la humorada de un grupito de amiguetes que dura lo que un azucarillo en un vaso de agua".

Doncs bé, el "grupito de amiguetes" vol desitjar-vos BONS NADALS i que l'any 2014 siga molt millor que el 2013. A "Tocacollons" també.

dijous, 12 de desembre de 2013

HI HA ALTERNATIVA?

Demà hi ha un acte públic d'Esquerra Unida a Beneixama. Diu que hi ha alternativa. Nosaltres també pensem que hi ha alternativa. Acudirem per comprovar si parlem de la mateixa alternativa. El que tenim clar, uns i altres, segur, és que hi ha alternativa al PP.


dijous, 5 de desembre de 2013

A - B = C

Al tercer punt de l'Ordre del Dia del Ple figurava un expedient de modificació de crèdits. I això què és? - us preguntareu.

Es tracta d'un procediment habitual en la gestió del pressupost d'un Ajuntament quan és necessari. Una partida del pressupost té diners que no va a gastar i una altra no té diners que necessita gastar per a una determinada actuació. S'agafen els diners d'una partida i es passen a l'altra, amb el consentiment del Plenari. 

En aquest cas la partida de "serveis socials" té diners i la de "comunitat d'abocaments" no en té prou per pagar uns atrassos i els corresponents recàrrecs. Agafem 7.500 € de la partida de "serveis socials" i els passem a la partida de "mancomunitat d'abocaments".

Per exemple:

Partida A: 20.000 €
Partida B:   1.000 €

Partida A: 20.000 - 7.500 = 12.500 €
Partida B: 1.000 + 7.500 = 8.500 €

Partida A: 12.500 €
Partida B:   8.500 €

Amb eixos 8.500 € podem pagar els deutes i els seus recàrrecs a la "Mancomunidad de usuarios de vertidos del Alto Vinalopó" corresponents als anys 2010, 2011 i 2012 que, "per una mala gestió, per deixadesa, de l'Ajuntament de Villena" no es van pagar en el seu moment. (L'Ajuntament de Villena presideix eixa Mancomunitat i la valoració de la seua gestió és literal, feta pel nostre Alcalde a la sessió del Plenari).

- "No és just que per una mala gestió de l'Ajuntament de Villena haguem de pagar nosaltres" -afegeix la regidora Rivas. Ai, la justícia!

Però, encara hi ha més. En el pròxim pressupost de la Mancomunitat, la dotació que es destina per pagar al tresorer, secretària i interventor, que són els de Villena, "ens pareix exagerada".

- "Amb eixa dotació duem nosaltres tres Mancomunitats", "Per això uns ajuntaments van bé i altres vam mal" -conclou l'Alcalde.

Nyas, coca! Si en vols més, para el cabàs! Quina errada més gran haver nomenat Ministre d'Hisenda Cristobal Montoro!

dimecres, 4 de desembre de 2013

MODERNITZACIÓ RADICAL A L'AJUNTAMENT.

Sí, ja ha arribat. Pensaveu que no, eh? Doncs estaveu equivocats, com en moltes altres coses; la modernitat ha entrat per la porta de l'Ajuntament.

I qui són els artífexs d'aquesta revolució tecnològica? Antonio Valdés, que presideix el Plenari municipal, i Luisa Pastor, que presideix la Diputació.

El segon punt de l'ordre del dia tractava d'això: signar un conveni amb la Dipu per a "la millora de la gestió municipal". Sembla increible, però, no, és possible. 

Ja funciona aquesta millora tecnològica en la gestió municipal i funcionarà encara millor. I tot per uns mòdics 1.300 €. Tramitació de documents via electrònica, registre també electrònic, pàgina web, ..., aplicacions per a la gestió del patrimoni municipal, ...etc.

Un exemple, la nova web.Com podeu veure a dalt a la dreta, també té versions en anglés i valencià (són molt paregudes):

Versió anglesa de la web municipal.


Versió en valencià de la web municipal.


El contingut si que aporta novetats, informació sobre regidories, sobre regidors, ..., moltes coses. Voleu saber qui és el regidor de festes? I el de turisme? Aneu a la web i feu clic a la pestanya corresponent:Bé, no és exactament coincident amb la realitat, però, serveix. És una informació en diferit, simulada.

La gestió administrativa, burocràtica, dels organismes públics ha millorat molt els darrers anys, i millorarà més encara, això és indiscutible i desitjable. Ara bé, que els qui s'encarreguen de gestionar aquestes millores, Antonio i Luisa en aquest cas, siguen les persones adequades, això és discutible i també millorable. Els donarem un vot de confiança.

El conveni fou aprovat per unanimitat.

FABRA DIMISSIÓ!

El passat dissabte va haver manifestació a València. Una més. El tancament del Canal 9 era la motivació inicial. El crit més escoltat: Fabra dimissió! Eleccions anticipades, ja!

Junts per Beneixama també va tindre allí la seua representació. Erem la minoria que normalment sol eixir a manifestar-se al carrer i uns pocs més. La "gran majoria" es queda a casa siga quin siga el motiu de la protesta. El vicepresident Císcar ja ho digué poc després: "n'eren pocs per demanar eleccions anticipades".

Uns 60.000 manifestants va comptar la policia. I un panorama ben curiós: estelades sense blau, estelades amb blau, quatribarrades sense blau, quatribarrades amb blau, ..., i molta gent que no és l'habitual, gent que notes que no assisteix normalment a cap manifestació, gent esquerrosa i gent de dretes, votants del PP els últims 20 anys. Alguns, com a activitat reivindicativa, només havien assistit a alguna paella multitudinària per reclamar l'aigua de l'Ebre o a la mascletada del dia gran de la festa, durant l'últim mig segle . Sorprenent.

La gent li va dir de tot al President, va cantar, va reclamar el Canal 9 de nou, va rodejar el Palau de la Generalitat fent l'ona, (no hi havia cap protecció, semblava que haguessen tancat la porta i apagat els llums de pressa i corrent, per eixir fugint), i va mostrar que no n'està d'acord amb el que aquestos personatges estan fent: "Fabra dimissió, Babalà president", s'escoltava per allí. Eixe és el nivell de respecte que inspiren hui aquest home i tot el seu sèquit.* Intentarem també escriure el més ràpidament possible la crònica del Plenari passat. També hi hagueren escenes memorables.

divendres, 29 de novembre de 2013

APROVEM L'ACTA?

Per als qui no soleu assistir als Plenaris, el primer que es fa és l'aprovació, o no, de l'acta de la sessió anterior. Els regidors són coneixedors del que diu l'esborrany de l'acta redactada pel secretari o secretària i donen el seu vot favorable o contrari. Si no n'estan d'acord poden fer les esmenes corresponents.

A l'acta de la sessió anterior hi havia una xicoteta errada, una data incorrecta:

- Els bombers no havien vingut el dia 9, fou el dia 10.

Això posava l'acta del regidor, la que llegia un dels regidors. L'acta que hi figurava a l'expedient del Ple, la que llegia la secretaria, no deia res ni del 9 ni del 10, però, també hi havien bombers pel mig. Era premonitori, l'incendi vindria després.

Resulta que l'acta que llegia el regidor era un primer esborrany que es passa als interessats per fer les primeres correccions. No la versió definitiva. L'acta que tenia a l'expedient la secretària, no era ni el primer esborrany, ni el segon, ni l'últim, era l'acta de la sessió de juliol, dos Plenaris abans. Desconec si hi havien altres versions, però, l'única acta que no estava present a la sala era la que s'havia d'aprovar.

-S'aprova? -va preguntar el president del Ple. I així es va fer.

Aquesta anècdota, és una anècdota sense importància, dóna constància del funcionament d'aquestes persones, del valor que donen als procediments, legals, d'una institució com l'Ajuntament i de la seua capacitat de gestió que toca nivells molt baixos.

Quan a un Ple municipal ocorre un fet d'aquest tipus, un President com toca, busca o fa buscar l'acta que cal aprovar, la llig sencera allí mateix i, si els regidors estan d'acord, s'aprova. I si no la troba degut a que se la van endur els bombers aquell fatídic dia 9 o 10 en el camió, deixa la seua aprovació per un proper Plenari.

Quan tot té igual, quan dóna igual quatre que quaranta, en eixe cas, pot preguntar: s'aprova? I això va fer.

Ara, quan siguen els altres els qui intenten suavitzar un moment complicat amb un comentari també anecdòtic, o deixar ben clars els seus drets de regidors, haurà d'aplicar criteris igual de relaxats. I això és el que no fa. Ara, sempre arriba el moment en què li poden tapar la boca, com després així va succeir.

No ens el mereixem!

MEMORABLE PLE.

Memorable Ple municipal el d'aquesta nit: cinc hores hem estat escoltant no sabria dir-vos ben bé què!

El que puc dir-vos és que "hem signat" no sé quants convenis amb una ONG. 
Sabeu quina? Cáritas Parroquial. 
Qui signa? El President del Plenari i el de Cáritas: Antonio Valdés Vidal i José Limorti Guill. 
Un conveni per encarregar-li a Cáritas la gestió del Poliesportiu Municipal i la Biblioteca Municipal. 
I, a més, "Dad y se os dará", una altra actuació de Cáritas local i l'Ajuntament.

Vergonya cavallers, vergonya!

Magnífiques les intervencions de la regidora de Junts per Beneixama. Davant la matèria amorfa, vehemència! Contra la injustíca, radicalisme! Enfront de la falsa caritat cristiana, dignitat!

No ho permetrem!

dimecres, 27 de novembre de 2013

DEMÀ HI HA PLE.

Demà, dijous 28 de novembre de 2013, quasi tres-cents anys després de 1714, per tant, data fonamental dintre del "debate catalán" i del "problema de España", tindrà lloc el Ple Ordinari corresponent al mes de novembre.

Per encetar el menú, és probable que s'aprove l'esborrany de l'acta anterior. Cas de no aprovar-se, la cosa tindria un començament ben interessant, però, segurament, s'aprovarà.

Un parell d'aperitius: un conveni amb la Diputación Provincial de Alicante sobre el Plan de Modernización de los Ayuntamientos de la provincia de Alicante (per obrir boca podeu veure el vídeo de la visita de Jordi Évole a la Diputació i el de la visita de la presidenta a la inauguració de la "nave-almacén" i l'ajuntament del poble veí) i una "modificación de créditos".

I, a continuació, primer plat, aquest ja de guia Michelín: "Dación de cuenta de Reparo ..." per la Secretària-Interventora i "pronunciamiento del Pleno sobre el levantamiento de la suspensión operada por el reparo ..." del regidor delegat d'esports. (Desconec els ingredients, però, segurament es tracta d'un plat de cullera que s'ha de servir ben calent).

Després unes cosetes sobre l'inventari municipal i l'accés a l'estació de l'AVE de Villena (on va tindre lloc aquell acte memorable immortalitzat al programa de festes de Beneixama d'aquest mateix any).

Per anar completant l'àpat, un conveni amb Càritas Parroquial de Beneixama, unes ajudes a associacions per part de la regidoria de Serveis Socials i els decrets d'alcaldia del període vigent.

El segon plat, informes d'alcaldia. Fins i tot als millors restaurants un plat mediocre pot estropejar-te el millor sopar.

Per acabar, per als qui ens agraden les postres tant, una moció conjunta ben interessant de JpB i PSOE sobre el tancament de RTVV per part del govern valencià del PP, després de l'enfonsament econòmic, moral i ètic de RTVV per part de diferents governs valencians del PP i la manipulació informativa duta a terme pels governs valencians del PP, els mateixos d'abans, durant molts anys. (Com bé sabeu, la culpa d'aquest tancament és de Zapatero, dels treballadors de RTVV, dels sindicats, de la crisi, de les monleonetes, de Tonet el de l'alqueria blanca, teua i meua, i de Zapatero també).

Alberto Fabra, el President valencià que tanca RTVV, el pobre, passava per allí i no n'ha tingut altre remei que tancar-la per poder obrir escoles, hospitals, pagar als depenents, atendre a totes les persones necessitades, pagar les beques de llibres dels teus fills, baixar les taxes universitàries de les teues filles, crear milers, què dic!, milions de llocs de treballs per a tots els valencians i tornar a situar la Comunidad on es mereix. I l'abuelito comdemnat! El què faltava!

Tancarà el festí, el ressopó, una infusió de precs i preguntes (algunes d'elles formulades per escrit pel grup municipal del PSOE).

Disculpeu si aquests tipus de comentaris us molesten. Teniu raó! Els valencians tenim motius, molts, per sentir-nos molests i moltes coses més.


dissabte, 23 de novembre de 2013

ENRIQUE CERDÁN TATO

Conten els diaris digitals que hui a mort Enrique Cerdán Tato.


Al mateix diari algú diu que "Cerdán Tato no ha muerto". Per a nosaltres tampoc, el recordem. Recordem, per exemple, el 10 de gener de 2009 quan ens va acompanyar, al Centre Social de Beneixama, per participar en la xarrada col·loqui "Entre la dictadura i la democràcia" junt a una trentena de persones (alguns, hui tan preocupats pel "problema de España" i per "el debate catalán", no hi estaven. En aquella època no hi estaven en cap lloc; utilitzant el seu propi llenguatge, "no feien vida de poble". Això els permet, quan assisteixen actualment a "algun" acte cultural al nostre poble, dir que en són moltíssims).


Periodiste, escriptor, lluitador constant per la llibertat i la democràcia, i croniste oficial d'Alacant fins l'arribada al poder del PP. No era de la seua corda. De la nostra sí. I hui, volem recordar-lo.


Perdem una persona valuosa i quedem envoltats de la mediocritat que hui ens governa.dimecres, 20 de novembre de 2013

AI MARIANO!

Hui es compleixen dos anys de l'arribada al govern d'Espanya de Mariano Rajoy. Amb ell, Cristobal Montoro, Wert, Fàtima, Luis de Guindos, Ana Mato, Arias Cañete, ... Els cors, a càrrec de Mª Dolores de Cospedal, Floriano, Javier, Esteban González Pons, Alfonso Alonso, Esperanza, Ana Botella, José Maria, ... per a què més?

I Paco en missa!

dijous, 24 d’octubre de 2013

VAGA A L'EDUCACIÓ.

Mireu algunes coses que han aparegut hui al feisbuc de Junts per Beneixama, compartit pels seus amics.

Estic de vaga. Millor dit: estem de vaga, jo i els meus xiquets (que encara estan dormint). Avui no anirem a l'escola ni a l'institut perquè volem manifestar la nostra disconformitat amb la forma de vore l'educació que té l'actual govern i amb les decisions que està prenent al respecte. 

Volem una escola pública de qualitat i integradora, on els xiquets i xiquetes puguin desenvolupar les seues capacitats, i no on se’ls amuntegui en classes abarrotades, sense els mitjans necessaris, mentre la “gente bien” duu als seus fills a col·legis ben dotats. No podem tolerar que s’estengui el missatge de que, si estic preocupada per l’educació dels meus fills, deuria dur-los a un col·legi privat/concertat, perquè a l’escola pública “ja se sap”. 

Volem una escola gratuïta. I gratuïta inclou els llibres i el material. Estudiar no és un luxe, és un dret, i deuria ser la prioritat d’un govern compromès amb el seu poble. L’educació no és per a qui se la pugui pagar: l’educació és per a tots. 

Volem un sistema educatiu que doni a tots les mateixes possibilitats. I açò no pot fer-se sense beques als universitaris amb menys mitjans econòmics. Ja és prou gran l’avantatge que té el ric (acadèmies privades, cursos d’idiomes a l’estranger, professors particulars...) com per a que augmentem la distància eliminant o reduint l’ajuda a qui necessita treballar per a seguir estudiant. A no ser que l’objectiu del govern sigui, precisament, fer gran aquest abisme i deixar clar qui pot i qui no pot estudiar (al cap i a la fi els nostres governants estan venent la nació com un lloc de ma d’obra barata on vindre a invertir: els nostres fills serien els peons i els seus els “consejeros adjuntos”). 

I volem uns professors valorats. Valorats no significa sòls ben pagats (que també), valorats significa que la feina que fan és apreciada i tinguda en consideració per la societat i no, com està passant ara, es transmet el missatge de que (a) treballem poques hores (b) tenim moltes vacances y (c) no sabem més que protestar. És molt dur escoltar açò quan estem sobrepassats de feina i encara aprofitem les vesprades (fora del nostre horari) per fer cursos i seguir formant-nos, mentre ens adonem de com els nostres polítics han demostrat una terrible incompetència en la gestió dels diners de tots (a més d’haver-se omplert les butxaques). I ara la culpa és dels mestres. Com sempre. 

Així que avui em quedo a casa. M’he fet un cafè mentre escrivia açò (ja duc una hora escrivint :-D), i ara vaig a fer un poc de mestressa de casa i a escoltar la ràdio a vore com va la vaga. Però he de reconèixer que la vaga no serà completa perquè, encara que no aniré a l’institut (ni cobraré el dia d’avui) dedicaré varies hores a preparar classes i a corregir exercicis. Perquè, per molt que Wert & Co. ho proclamen, la immensa majoria dels professors estem totalment implicats en l’educació dels nostres alumnes, i aquesta vaga va per ells i per eixa escola pública, gratuïta i de qualitat per la que lluitem cada dia.

dilluns, 21 d’octubre de 2013

SOM UNS ...

Què? Què vos pareix?

Han augmentat els impostos? No, hi ha menys impostos. Ha pujat l'IVA? No, està voste equivocat. MENYS IMPOSTOS: SOM ESTALVI.

Hi ha més persones aturades? No. Hi ha MÉS OCUPACIÓ: SOM MÉS OCUPACIÓ.

Les llistes d'espera per operacions han augmentat? Ha hagut retallades al sector sanitari? En absolut. Hi ha MÉS SANITAT: SOM SALUT.

També SOM EDUCACIÓ. Retallades al sector educatiu? Ni pensar-ho. MÉS EDUCACIÓ. I moltes coses més.

Es tracta d'uns anuncis que es publiquen als diaris. Dues pàgines completes dia sí i dia també. A la ràdio també ho podeu escoltar, per si no ho sabíeu.

I tot açò què val? Què costa? Qui paga? 

Mireu, aquestes són les tarifes d'un diari valencià: de dilluns a dissabte, diumenge, en blanc i negre o en color.
Multipliqueu. Barat, veritat? SOM ESTALVI. SOM UNS ...

dissabte, 19 d’octubre de 2013

MARCEL·LÍ SARRIÓ AMORÓS

El dimecres 9 d'octubre de 2013 vam participar de la Cinquena Marxa recordant Marcel·lí. Beneixama-Sanxet-Cabeço Gordo-Sanxet- Beneixama. El Grup de Muntanya, els dolçainers, la Muixaranga i la quatribarrada. El dinar entre amics, la paella de verdures tan bona; de verdures, sí, amb el toc especial del cuiner. I el record de l'amic ja desaparegut, Marcel·lí.

https://www.facebook.com/photo.php?v=571078719607924EL DEBAT EDUCATIU.

Són temps difícils, de crisi (No és una crisi, és una estafa!). Nombrosos problemes tenim damunt la taula per a la seua resolució. Alguns, molt importants, "el problema d'Espanya" i "el debate catalán", en són una mostra. Massa complicats per a nosaltres, els deixem en mans del nostre intelectual de referència. Estem segurs que aconseguirà que no necessitem el passaport per visitar la Sagrada Família, ara que ja estan acabant-la.

Nosaltres volem participar d'altres assumptes: "el problema Wert" i "el debat educatiu". Què fem amb un individu disposat a acabar amb l'educació pública? Què fem amb una colla d'indocumentats que volem arrabassar amb l'ensenyament públic valencià?

De moment, el 24 d'octubre, farem vaga. El problema va començar el 1714, (per a quan una exposició que ens conte la història vertadera a la Sala d'Exposicions Temporals del Mataor?), ho sabem, "quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança", però, arà es concreta en dos noms: Wert i LOMCE, i el 24 d'octubre li direm que nosaltres volem educació pública de qualitat i, ni la LOMCE, ni Wert, ens la duran.


dijous, 26 de setembre de 2013

EDUCACIÓ VALENCIANA.

Hem llegit al blog del PSOE de Beneixama la intenció per part del seu grup municipal de presentar un parell de mocions sobre tema educatiu. A l'Ordre del Dia del Plenari no hi figuren i no sabem exactament perquè, però, cas que es presenten, participarem del debat.

Aquestes mocions, com moltes altres, com moltes notícies que llegim als diaris o escoltem a la ràdio o la televisió, semblen anècdotes que exposades de manera aïllada fan palés el deteriorament de l'ensenyament públic, però, que amaguen en realitat la barbaritat que està fent-se amb l'ensenyament públic valencià. Dóna la impressió que es tracta de problemes puntuals, però, que l'escola continua funcionant, que obre tots els dies amb normalitat, que els nostres fills reben un ensenyament de qualitat igual que abans de tanta retallada. No és així. 

A més, els polítics governants, qualifiquen aquestes mocions com a "mocions d'ofici", "mocions polítiques", mocions i notícies que només busquen provocar problemes als qui manen i, estirant la corda, perjudicar a tota la "Comunidad Valenciana" i, per tant, a tots els valencians. Aquells qui retallen serveis a la ciutadania acaben responsabilitzant de tots els problemes als qui intenten fer-los públics. Al final, sempre es pot tirar mà de la "demagògia" encara que molts d'aquestos personatges no coneguen el significat de la paraula demagògia.

Què té de demagògia demanar que es paguen les beques de llibres concedides i no pagades des de fa un any? Una consellera convoca unes beques per pagar llibres, concedeix eixes beques a determinats alumnes i, un any després, no les ha pagades. I continua sent consellera d'educació. Què els llibreters no paguen els llibres que compren per a després vendre'ls? I els pares i mares, tampoc els paguen? Què la consellera tampoc ha cobrat el seu jornal durant l'últim any?

A Beneixama, tot l'alumnat que tinga concedida una beca de llibres del curs passat no l'ha cobrada. Li afecta a tots? No. Per a tots els afectats és un problema? Tampoc. Però, hi ha algun alumne que no té llibres per no poder pagar-los, per no haver rebut els diners de la beca que tenia concedida? Si hi ha algun, és un problema que afecta a la qualitat educativa de tot el centre educatiu. No és un problema que li afecte a determinats alumnes o determinats centres, li afecta a tot el sistema educatiu valencià, i tots caldria que exigírem als responsables que el solucionen.

I les ajudes de transport? Afecta a l'alumnat del col·legi de Beneixama? Evidentment no. Afecta a l'alumnat transportat a Biar? Tampoc a aquells d'ensenyament obligatori. 

I les beques de menjador, com afecten a l'alumnat de Beneixama? De cap manera. No hi ha menjador escolar.

I les noves taxes universitàries? I la disminució de beques també a la universitat? Afectarà a alguns dels nostres estudiants universitaris, no a tots. Per això hem de callar? No. Afecta a la qualitat de l'ensenyament universitari i, per tant, a tots els nostres fills que cursen estudis universitaris. A tots.

Han afectat les retallades de personal al col·legi de Beneixama? Sembla que no. També hem de callar? Alguns de nosaltres treballem al món educatiu, coneixem companys i centres afectats, alguns molt afectats. S'ha retrocedit anys, dècades? Podríem esmentar ací exemples de centres que, en qüestió de personal docent, tornen a estar com 30 anys enrere. 

I aquells centres que han vist retallades les seues plantilles però continuen fent classe amb els mateixos grups? A aquell institut que tenia 4 grups d'ESO i continua tenint-ne quatre malgrat haver perdut 2, 3 o 10 professors, la qualitat de l'ensenyament és la mateixa? És igual donar classe a un grup de 25 alumnes de segon de batxiller que a un grup de 40? És igual l'ensenyament en un grup de 30 alumnes d'ESO que poder formar dos grups de 15 alumnes o poder formar un grup redüit per a determinades àrees, amb alumnes amb dificultats?

Ara, agafem tot açò, les retallades en beques, en personal docent, els menjadors, el transport, les taxes universitàries, ..., i juntem-ho tot i apliquem-ho al sistema educatiu valencià. Encara que al nostre fill o filla, al nostre centre, al nostre poble, ... no li afecte cap d'aquestos problemes, (i és difícil que no li n'afecte cap), la qualitat de la seua educació ha resultat perjudicada greument. D'ací uns anys ho notarem. 

En les circumstàncies actuals, qualsevol moció que li demane al govern valencià o al govern espanyol que solucione aquests problemes és una moció que cal tenir molt en compte. Si es connsidera "pura demagògia" i amb el vot majoritari en contra s'amaga, som responsables d'aquesta barbaritat que està afectant al nostre sistema educatiu.

Però, ja hem dit abans que totes aquestes protestes semblen casos puntuals que amaguen el problema global. El problema és encara més greu del que sembla. Mireu un altre exemple que no és cap dels anteriors.

Esta notícia és del 24 de setembre:Aquesta altra del 25 del mateix mes:D'un dia a l'altre es passa de subvencionar 1,42€, ( que no pagar, que tampoc han pagat les del curs anterior), a no subvencionar res i a subvencionar 1,30€, diuen ara. Ja vorem demà. Llegir el DOCV és depriment. Correccions d'errades, rectificacions com aquestes, normes que es publiquen amb mesos de retard, ...

L'entrada anterior parlavem de la plantilla del Madrid, del Barça, dels polítics governants a Madrid, ... Féu la del govern valencià: Fabra, Císcar, Mª José Català i tot el rastre. Recordeu "Educación para la Ciudadanía" en anglés, el "xino mandarín", els "english helper", la supressió d'especialitats, la reconversió d'especialitats a tutories de primària l'any següent, la tauleta digital, el contracte programa,... I el trilingüisme per als propers anys en mans d'aquests personatges. No estan capacitats. Entren ganes de plorar.

dimecres, 25 de setembre de 2013

¡ESPAÑA VA BIEN!

Se'n recordeu  de la frase, veritat? Estem a punt de poder tornar-la a repetir. Ho acabem de llegir al blog "El Blanquinal":
- "... la cifra de las exportaciones está en máximos históricos ..."
- "... la balanza de pagos casi equilibrada ..."
- "... el turismo bate récords ..."
- "... el dinero empieza a entrar en España ..."
- "... la prima de riesgo está en 235 puntos, mejorando su diferencial con la italiana y reduciendo los costes financieros de la deuda ..."
- "...Morgan Stanley emite un informe animando a la inversión en nuestro país con el elocuente título de ¡Viva España!..."
- "... la deuda pública ... disminuyendo en los Ayuntamientos ..."
- "... ya nadie habla de la intervención de la economía española ..."
- "... las cifras macroeconómicas son mejores cada mes que pasa ..."
- "... los informes de las cadenas de venta minorista también muestran señales positivas ...".

Hi ha també, diu El Blanquinal, alguns factors negatius, preocupants. Pensem que són nimietats, qüestions sense importància en comparació amb "las cifras macroeconómicas". I, sobretot, estem tranquils, sabem en quines mans estem: Mariano, Montoro, de Guindos, Floriano, Esteban, Alfonso Alonso, Cospedal, Javier Arenas, Fabra, ..., una alineació que no superen ni el Madrid, ni el Barça ni el Chelsea. Polítics d'altura, homes i dones de pes, el millor planter de governants que ha hagut, no ja des de la "transición española", no, des del segle XVIII, descomptant, per suposat, l'autor de la frase ¡España va bien!

"Esperemos que todo se confirme" diu el redactor del blog. Esperem que tot es confirme i que la part negativa de la història es convertisca també en positiva.

Només ens queda un dubte: "España va bien", tanta imaginació al poder, i la bassa de morca continua fent una olor insoportable.