dissabte, 4 de maig de 2013

HO DIU EL BOP.

El Ple Municipal del passat vint-i-tres d'abril va aprovar la pujada de preus de la piscina municipal per a aquest estiu que ja s'acosta, en un 25%. (La va aprovar amb els vots del PP, és clar).

L'acord s'havia de publicar al "Boletín Oficial de la Provincia de Alicante" per a general coneixement i que es presenten reclamacions per part d'aquelles persones que així ho consideren. (Les Agrupacions d'Electors també poden presentar al·legacions).

Doncs, la publicació ja està feta, el passat dos de maig, junt a la referent a la plantilla de treballadors municipals.

Ara, tots els que pensem que és una pujada excessiva, que és una decissió precipitada, que es pot fer d'altra manera, doncs, anem i li presentem les reclamacions pertinents.

La resolució definitiva la deixem en mans del bon criteri dels nostres governants.


AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!


divendres, 3 de maig de 2013

UN PRESSUPOST EQUILIBRAT AJUSTAT A LES CIRCUMSTÀNCIES TEMPORALS I UNA LLEUGERA DESVIACIÓ ASCENDENT DE LA INVERSIÓ MUNICIPAL.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), va publicar el 29 d'abril el pressupost municipal per a l'any 2013. Com sabem del vostre interés per tot tipus de pressupostos, taules excel, el PIB i la prima de riesgo, ho publiquem ací.



Un altre diari, en aquest cas dels que es venen al quiosc, també va publicar el dia 18 d'abril de 2013, un article que titulava LAS CUENTAS LOCALES: EL ENDEUDAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EN 2012.

És un llistat de tots els municipis valencians amb els diners que deuen als bancs: La primera columna diu els diners que es deuen a l'acabament del 2012, la segona els deutes el 2011 i la tercera, l'augment o disminució, en percentatge, d'un any respecte de l'altre.(Són mils d'euros).

Allí estava Beneixama també:


El 2011 teníem préstecs per valor de 767.000 €; el 2012 els préstecs sumaven 986.400 €, i l'augment ha estat d'un 28,6%.

No us preocupeu: es tracta d'una "reordenació de les partides del pressupost com a conseqüència de diferents subvencions en diferit". Res important.


dijous, 2 de maig de 2013

L'ALCALDE "FLIPA". NOSALTRES FLIPEM. FLIPEM TOTS JUNTS.


El dimarts 23 d'abril es va celebrar Ple Extraordinari a les 13 hores. Va assistir poc públic, era l'hora de fer el dinar. S'aprova l'acta amb algunes modificacions respecte de l'esborrany presentat, amb el vot de tots els presents, i comença el segon punt de l'ordre del dia: "Modificació de l'Ordenança reguladora dels serveis de la piscina municipal ...".


Apel·la l'alcalde al dictamen de la comissió, però, aquesta vegada sí, hi ha alguna regidora que no ha assistit a l'esmentada comissió i per tant no sap res del que allí s’ha dit. Cal repetir la informació.

I la regidora portaveu del PP comença: "Torne a dir-ho".

El dèficit de la piscina municipal el 2011 fou de 8.000 €, el 2012 de 5.500 €, però falten gastos de personal, manteniment , llum, aigua, ... i s'han posat els gastos del 2012 en el 2011 ja què no sabien els corresponents a l'any, i a l'expedient del Ple només constava el balanç del 2012 i, ..., s'han de pujar els preus per "equilibrar la balança". Com que no s'han augmentat des del 2008 i el IPC ha pujat un 10%, doncs, toca aplicar una lleugera pujada del 25%.

És lògic, no? La regidora portaveu de Junts per Beneixama no ho veu tan clar:
- A l'expedient del Ple només hi figura el balanç del 2012.
- Allí estan les despeses de la piscina i dels cursos de natació junts i són coses ben diferents que haurien d'estar separades.
- Hi ha despeses atribuïbles al personal de l'ajuntament que caldria aclarir. Despeses de feina feta abans de començar la campanya (preparació del recinte i de la piscina) i despeses de les feines pròpies del manteniment durant la campanya (neteja, cloració, ...), total, 7.300 €. [Dos mesos i mig de feina per 7.300 €?]
- Aneu a aplicar una pujada del 25% a entrades, bons mensuals, bons familiars, ... a tot, sense fer un estudi seriós de les despeses i ingressos de la piscina durant els últims anys? Només amb el balanç d'un any arribeu a la conclusió que cal pujar el 25%
- Esteu pensant en pujar tarifes i en externalitzar el servei de la piscina quan en realitat el que tenim són unes despeses immenses de personal? Igual el que calia externalitzar era precisament això, el manteniment. Potser una empresa ho faria per una quantitat molt més baixa.

"Això ho hem estat analitzant i estudiant" -diu Mª Ángeles Rivas. "Hem estat demanant pressupostos per fer tot açò i no van molt desencaminats" -continua dient Mª Ángeles. [Recordeu, Mª Ángeles Rivas diu que té ben estudiades totes les despeses de personal i ha demanat diferents pressupostos sobre el tema. L'estudi fet i els pressupostos demanats no consten a l'expedient del Ple. Del profund estudi que diu que ha realitzat, res s'aporta al Plenari. Sobre els pressupostos demanats encara menys se sap. Tan fàcil com seria dir: "He demanat tres pressupostos diferents a tres empreses diferents sobre la feina de manteniment de la piscina i són aquestos, ací els teniu, que consten a l'acta. Els pressupostos que presenten són de 12.000 €, 15.000 € i 54.037,24 €; per tant estem gestionant-ho molt bé, la nostra opció és molt més barata que la de qualsevol empresa". I ja està. Açò és possiblement el que caldria fer. I no costa tant. La regidora cobra sou públic, podria fer-ho.]


A la regidora de Junts per Beneixama la informació facilitada al Plenari no li serveix. A banda d'haver presentat resultats dels últims 4 o 5 anys i no d'un sols, hauria d'haver-se presentat un anàlisi de com pot afectar la pujada de preus al servei de la piscina municipal -diu.

Ho hem fet -respon la regidora Rivas.


També ho heu fet? -pregunta Mª José Payà-, però, no està a l'informe. [La regidora del PP ja du fets un estudi de les despeses de personal, diversos pressupostos de diferents empreses per ocupar-se del servei i un estudi en profunditat de com afectarà la pujada de preus al servei. Ningun d'ells figura a l'expedient del Ple].


Mª José Payà ha passat el dia anterior per l'Ajuntament i ha replegat totes les dades que ha pogut referents a la piscina d'anys anteriors. Amb ells ha preparat diferents gràfics i quadres de dades que ofereix per a la informació del Plenari, i ha elaborat tres supòsits:

- Que aquest any assistisca la mateixa gent que l'any anterior amb el nou preu: es cobreix el dèficit.
- Més gent (el mateix % d’augment que els darrers 5 anys) però amb el mateix preu que l'any anterior: es cobririen uns 3.000 € del dèficit últim.
- Que assistisca menys gent per la pujada de preus (que vaja la mateixa gent que a 2011): només cobririen uns 400 € del dèficit.


Amb aquestes dades es podria reflexionar sobre la millor opció i valorar les diferents possibilitats i circumstàncies. I les conclusions que han tret els nostres governants són:

- "Continuem sent la piscina més barata de tota la contornà" -és l'aportació de Mª Ángeles Rivas.

- "Jo estic aguantant-me les ganes de contestar-te" -la conclusió del nostre alcalde.

- "No, perdona, estàs aguantant el torn de paraula" -li recorda la regidora de Junts.


I encara afig més: "El primer gasto que hauríeu d'eliminar és el bon que se li dóna als regidors i als treballadors de l'Ajuntament. Si hi ha dèficit i aneu a pujar els preus a tots els usuaris, això és el primer que cal fer".

"Quan ens vau oferir la regidoria de piscina pensava que era perquè no tenia ninguna complicació i consistia en donar una volta per allí i ja està, però, no, ara veig que ens la oferíeu perquè no sabíeu per on eixir" -diu la regidora de Junts per Beneixama.

"Ara comentaré. El teu esquema mental és increïble. Flipe" -diu l'Alcalde.

"Jo també". "Flipem els dos" -constata Mª José.