divendres, 22 de febrer de 2013

LÍNIA D'ALTA TENSIÓ.

Hui, el DOCV ha publicat la Resolució que resol el recurs d'alçada sobre la línia d'alta tensió famosa, la del "sí o sí".

Ja l'havíem rebuda per correu ordinari. Ha arribat a casa de totes aquelles persones, agrupacions, partits, associacions, ...etc que havien presentat el recurs. És un bestseller.

A alguna gent li diu que no té motiu per presentar cap recurs. A altra que té motius però que no toca. A altres que s'identifiquen, i als qui tenen motius, estan identificats i toca, doncs que no se li accepta el recurs. I és que a tots els qui hem presentat recurs, segurament, se'ns ha oblidat posar-li la "pòlissa".

Per cert, també fa referència a diferents informes que demostren la bonhomia de les línies d'alta tensió. Boníssimes per a la salut!

I és que ja ens ho deia el nostre alcalde: "Eixa línia es farà sí o sí". Per això va emetre el nostre ajuntament informe favorable i va donar llicència d'obres. I va signar el "convenni".


* L'Ajuntament de Villena ja s'enfronta al primer problema per cobrar la llicència d'obres aquestos dies. Hi ha una xicoteta diferència entre el que havia de pagar l'empresa i el que en realitat vol pagar.