dissabte, 26 d’abril de 2014

25 D'ABRIL.


divendres, 25 d’abril de 2014

PUNTS SEGON I TERCER DEL PLE ORDINARI: COSES LÒGIQUES.

"... En el món tot és com és, i tot succeïx com succeïx; en ell no existeix cap valor -i si existira, no tindria cap valor.
Si hi ha algun valor que tinga valor ha d'estar fora de l'esfera total del que succeeix i és el cas. Perque tot el que succeeix i és el cas és accidental."

No, no és una frase del Ple, tampoc forma part d'un poema èpic de Xavier Casp. És una frase del Tractatus de Wittgenstein. Però, al segon punt de l'Ordre del Dia, es va donar compte de la Liquidació del Pressupost 2013. 

- No s'ha de votar. Només cal donar compte -aclareix l'Alcalde.

La lectura que fa de l'informe és penosa. L'explicació, trista i penosa. Si hagués llegit la frase anterior, el resultat hagués estat el mateix. No s'entén, i això que és prou més simple que el famós "debate catalan". Però, no s'entén.

Al tercer punt de l'Ordre del Dia es parla d'una modificació de crèdits i encara s'entén menys. El superàvit de 275.000 euros s'ha de destinar a amortització de crèdits, fonamentalment al conegut "Plan de Ajuste de Pago a Proveedores". Els crèdits és clar que cal pagar-los, però, quan els crèdits els demanen altres estan mal demanats, no eren necessaris, no feien falta, són producte d'una nefasta gestió i quan els crèdits són deguts al "Plan de Ajuste" són altra cosa. 

Resulta que es fa una inversió esperant una subvenció, com a conseqüència d'un Pla innovador, ocurrència del polític de torn, i la subvenció concedida no arriba. Cal pagar el treball realitzat, però, com no han arribat els diners prometuts, es demana un crèdit que s'haurà de tornar i, a més, en les condicions que t'imposen els qui no t'han pagat l'ajuda prometuda. I has de tornar els diners i els interessos corresponents.

No s'entén, veritat? Ni Wittgenstein i la seua lògica filosòfica tindrien explicació per aquests tipus de comportaments. Segurament seran conseqüència de la "prima de riesgo" o de la "herencia recibida". O seqüeles de la "crisis" que ja s'acaba: hui, diu la televisió, que ha hagut una modificació en la forma de comptar les persones aturades i que hi ha 377.000 menys que ahir; també diu que els bancs "salven" 40.000 milions d'euros per un decret del govern espanyol, a banda del regal que ja els hem fet tots nosaltres amb el "rescate".

Després de la Liquidació del Pressupost 2013 i la modificació de crèdits aprovada, la crisi s'ha acabat. Anem a centrar-nos en qüestions realment importants com el "debate catalán".