dissabte, 6 de febrer de 2010

LA GLORIETA I L'ASSEGADOR

El “Projecte de Rehabilitació de la Glorieta i el Passeig de l’Assegador” és una actuació integral per a rehabilitar una de les zones més deteriorades del poble, al mateix temps que una de les més significatives. Redactat per la Diputació d’Alacant, dintre del Pla d’Obres i Serveis, ara està en procés d’adaptació de materials, jardineria, actuacions puntuals…És a dir, no està acabat. Al contrari, ara és el moment de decidir detalls importants del projecte final: el tipus de paviment, els arbres que es plantaran, …

Quan estiga ja tot a punt, es farà una exposició pública per part de l’equip redactor, per mostrar a tots els ciutadans el projecte. Encara que, ara mateix, s’està ensenyant i explicant a aquelles persones interessades que volen coneixer-lo, per opinar.

Per fer-vos una idea, ací hi ha un parell d’imatges de la idea inicial:
- No hi ha cap aparcament al lloc que ara ocupa la glorieta.
- Ningun carrer travessa pel mig.
- No estarà tot al mateix nivell que els carrers que l’envolten. Continuarà tenint un desnivell, en algunes zones, per damunt dels carrers, d’entre 40 i 60 cm.
- Serà un espai molt més diàfan que permetrà major espai lliure per realitzar els actes cívics i religiosos que allí es desenrrotllen.

A més, no és sols una remodelació de la glorieta, és un projecte que afectarà la zona de davant l’Ajuntament, que connecta amb la Plaça i amb la plaça de la Torre, la pròpia Glorieta i bona part del passeig de l’Assegador, les seues voreres, els arbres i el mobiliari urbà.
Salvem la Glorieta i Salvem l’Assegador. Renovem-los, rehabilitem-los i recuperem una gran zona urbana, convertint-la en un espai modern i de futur per al nostre poble i tots els seus ciutadans.