dijous, 25 d’abril de 2013

25 D'ABRIL.


dilluns, 22 d’abril de 2013

PLE EXTRAORDINARI ABRIL.

El dimarts 23 d'abril, a les 13 hores, es celebrarà Ple Extraordinari amb el següent Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, del borrador de l'acta de la sessió de data 31 de gener.

2. Aprovació, si s'escau, modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions esportives a l'aire lliure.

3. Aprovació, si s'escau, modificació de la plantilla de personal anualitat 2013.

4. Decrets d'alcaldia des de l'última sessió ordinària.

5. Precs i preguntes.

Curt en número, però, dens en contingut: ja vorem que pensa fer el PP local amb la piscina, les instal·lacions esportives i amb la plantilla de personal municipal en aquestos temps de crisi.