dissabte, 28 de desembre de 2013

UN REPARO

El passat Ple municipal, l'ordinari del 28 de novembre, es va tractar, com a quart punt de l'Ordre del Dia, el següent: 

"Dación de cuenta de Reparo formulado, por aplicación de los Arts. 29 y 30 del RD 2188/1995, por la Secretaria-Interventora, en fecha 31 de Octubre de 2013, sobre orden de pago con cargo a los fondos municipales y pronunciamiento del Pleno sobre el levantamiento de la suspensión operada por el reparo a la vista de la “Memoria de los Servicios de Esparcimiento Cultural y Deportivo Municipales” de fecha 1 de Octubre de 2013, del Concejal delegado de deportes, y aprobación del Modelo de Contrato Mercantil a suscribir con los monitores".

Els assistents, els regidors i l'escàs públic present, es van acomodar al seient i van mirar el sostre entre incrèduls i bocabadats (torneu-ho a llegir i voreu. I això que no sabien que encara quedaven 4 hores de Ple per davant).

Després d'exposar les propostes d'alcaldia, el propi Alcalde va preguntar:

- Sabeu el tema de què va?

Podia haver preguntat, renovarà Iniesta pel Barça?, però, no, va preguntar, sabeu el tema de què va?

El tema és simple. La solució, no tant. I la decisió adoptada, discutible.

L'Ajuntament ofereix uns serveis a la ciutadania dels quals s'encarreguen determinades persones de la seua prestació: monitors i monitores de les escoles esportives, encarregat del poliesportiu i encarregat de la biblioteca. Per aquestes feines, les persones cobren, i el mes d'octubre, i també el de novembre, no havien pogut cobrar ja que la interventora municipal havia posat un "reparo".

I açò què és? Què és un "reparo"? La interventora no troba justificació al pagament i el paralitza fins que el Ple reconega les despeses i ordene pagar-les. Mentre, aquestes persones, sense cobrar.

Quan hi ha un treballador en nòmina d'una empresa, acaba el mes i se li paga (no sempre). Quan hi ha una factura per un servei prestat a una determinada institució, es paga (de vegades o a voltes). Però, que passa si no hi ha nòmina ni factures que justifiquen el pagament? Doncs això, que no es pot pagar.

I què fem? Arreglar-ho.
I com? Signant amb aquestes persones un "contracte mercantil". O això diuen els nostres governants.

I no es pot signar un contracte laboral? -pregunta Mª José Payà.
No. La normativa legal "anticrisis" (on diu crisi podeu llegir "estafa") ho impedeix, i l'actual equip de govern aposta pel contracte mercantil.

I eixe contracte mercantil serà per a totes les persones que presten aquest tipus de serveis? No. L'encarregat del poliesportiu i l'encarregat de la biblioteca queden fora. Després, a un altre punt de l'ordre del dia ho entendrem millor, diu l'Equip de Govern. I tant que ho entendrem millor!

Resumint, que els diferents monitors i monitores de les escoles esportives facturaran el servei prestat a l'Ajuntament i aquest pagarà, una vegada signen el corresponent contracte mercantil.

L'Alcalde llig la "Memoria de los servicios de esparcimiento, cultural y deportivo municipales" que ha elaborat el regidor d'esports Sr. Valdés Sanjuán (junt a la Sra. Rivas Graciá, diu ella)  i el model de "Contrato mercantil de arrendamiento de servicios para actividades de esparcimiento deportivo".

Cap dels dos documents té desperdici i, si escoltes la lectura allí, en directe, (que no en diferit, com fan alguns), penses, ... què diuen aquestes persones?, ... qui ha escrit açò? ... serà coneixedora la Real Academia Española de la Lengua?:

Per exemple, la "Memoria" diu:

-"La población de Beneixama es activa por naturaleza ...".
-"Es una población que necesita de un dinamismo que le permitan encauzar las energias ... que son necesarias para el afán de movimiento de sus ciudadanos".
-"En la actual coyuntura económica y social generalizada por la grave crisis económica, la población busca referentes que le permitan encauzar su tiempo, ...".
-"En algunos casos su apertura se atiende por medio de las diversas Asociaciones locales sin ánimo de lucro, ...".

El model de "Contrato Mercantil" té les coses prou més clares:

"La EMPRESA (l'Ajuntament) podrá resolver unilateralmente el contrato".

I això és el que hi ha. Després del debat es vota la proposta i s'aprova per unanimitat, huit vots a favor. 
I a la proposta d'alcaldia està inclòs tot:

- Reconèixer el deute i alçar la suspensió del pagament.
- Ordenar el pagament de les quantitats que es deuen a les persones implicades corresponents als mesos d'octubre i novembre.
- Aprovar la "Memoria de Funcionamiento ...".
- Aprovar el model de "Contrato Mercantil ...".
- Facultar l'Alcalde per subscriure els oportuns documents contractuals. 

L'oposició ha votat sí, però, ha votat sí al pagament dels deutes amb els monitors i encarregats que han prestat els serveis, no té tan clar ni la "Memoria" ni el model de "Contrato Mercantil". De fet, els regidors del PSOE indiquen que s'hauria d'haver votat per separat el pagament i la resta de propostes. I la regidora de JpB també ha dit que "no té clar ni el tema de la Biblioteca ni el del Poliesportiu i no creu que la gestió d'aquests dos apartats s'haja de fer com diu el senyor Alcalde", que anteriorment ha manifestat que "la idea en el tema de la Biblioteca y de la Portería del Polideportivo es la de firmar un convenio con Cáritas Parroquial de Beneixama para dar una subvención a esta Entidad y que sea la misma la que se haga cargo de las personas que se tienen".

Una vegada acabada la votació el senyor Alcalde demana a la Secretària "que conste en acta, para tranquilidad de todos los que hemos estado en el ayuntamiento desde los años 90, que esto se venía haciendo así hasta ahora, no es que antes se hacía todo bien y ahora se ha hecho mal".

O siga, per aclarir un poquet més el tema, per a tranquilitat, entre d'altres, dels regidors del 1995 al 1999, i per a tranquilitat dels alcaldes del 1999 al 2007, i perque estiguen també tanquils els alcaldes del juny del 2011 al 2013, que no és que la cosa s'haja fet malament ara, en octubre i novembre del 2013, no, de juny del 2011 a setembre de 2013 també s'ha fet igual, i del 1999 al 2007 també. 

T'assegure que si escoltes tot açò allí al Saló de Plens, quan ixes, et quedes amb les ganes de preguntar-li a l'Alcalde:

Saps el tema de què va?

dijous, 26 de desembre de 2013

PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT.

Hui, vint-i-sis de desembre de 2013, hi ha Ple Municipal a les 19,30 hores.
Ja vorem què diuen!


diumenge, 22 de desembre de 2013

BON NADAL I MILLOR ANY NOU!

He estat buscant aquestos dies les figuretes del betlem. Les tenia guardades no sabia on i m'ha tocat dedicar un temps a la recerca per caixes i bosses amagades. Les he trobades. També n'he trobat una altra de figureta: es tracta del "tocacollons".
No sabeu què és? Doncs, és açò.


Fixeu-vos en la data. Ja s'havien presentat per a la seua legalització les llistes per a les eleccions municipals del 2007 que tindrien lloc el mes següent i que li donarien l'alcaldia a PSOE i JpB, quan s'havia decidit, abans de les votacions, que l'alcaldessa hauria de ser del PP.

"Tocacollons" i altres "figuretes" escrivien les seues opinions per diferents webs preocupats ja pel que podria passar. Aquest és un comentari suau. Hi havia d'altres que ara són dificils de reproduir ací. La web on apareixien ja no la trobareu al Google. Però, els comentaris segueixen existint i l'autor, és fàcilment identificable encara que les opinions n'eren anònimes.

El que m'ha cridat l'atenció és la definició que fa de nosaltres: "... una lista independiente es la humorada de un grupito de amiguetes que dura lo que un azucarillo en un vaso de agua".

Doncs bé, el "grupito de amiguetes" vol desitjar-vos BONS NADALS i que l'any 2014 siga molt millor que el 2013. A "Tocacollons" també.