dilluns, 7 de novembre de 2011

PLE EXTRAORDINARI

Demà, dimarts 8 de novembre, hi ha Ple Municipal.
Serà a les 13 hores, segons l'ha convocat l'Alcalde. 
Els regidors no sabem si podran assistir. Alguns de nosaltres, que ens agrada participar dels Plens, no podrem, treballem i el nostre horari de treball no ens ho permet. No sabem el motiu, però, en aquest cas, l'Alcalde no ha volgut convocar el Ple en un horari que permeta l'assistència de públic que treballa.
L'Ordre del Dia:

1.- Ratificación de la urgencia
2. Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones, celebradas el 29 de Septiembre y 24 de Octubre de 2011
3.- Aprobación del Dictamen sobre la modificación de créditos número 8/2011, sobre presupuesto prorrogado, por créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
4. Aprobación si procede días de las fiestas locales para el año 2012