dimecres, 28 de gener de 2015

PLE ORDINARI DEL MES DE GENER 2015.

Açò s'acaba! Aquest dijous hi ha Ple Ordinari, un dels últims de la legislatura.

A les 19,30 hores, amb interessantíssims punts a l'Ordre del Dia: lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, "medidas contra la morosidad", modificació de diferents ordenances municipals, factures electròniques i factures analògiques, nomenament de representants municipals en la Comissió de Festes, funcionaris de l'administració local amb habilitació nacional, "dación de cuentas" dels decrets de l'Alcalde, informes d'alcaldia i precs i preguntats.

Si en vols més, para el cabàs!

Podeu assistir al Plenari, és públic i l'entrada gratuïta, sense impostos, però, no voldria acabar esta informació "sin daros las gracias", ding-dong, "he venido a daros las gracias". Reconec que ens ha faltat "un poco de piel", però, és que "aún queda mucho por hacer".

Per exemple, assistir al Ple Municipal del proper dijous a les 19,30 al Saló de Plens de la "Casa Consistorial".