dilluns, 19 de maig de 2014

PLE ORDINARI DE MARÇ: ESPORT I CULTURA I SANT PERE CELESTÍ.

També hi hagué punt quart a l'ordre del dia del passat Ple. No s'ha pogut transcriure fins ara, ocupats com estem en la campanya electoral europea. Els contrincants són durs, ja sabeu, Cañete, Esteban, ...

Però, els nostres governants no paren, la seua capacitat de treball és incommensurable, i el passat Ple van decidir la "regularización de las escuelas deportivas municipales". L'acord ja l'havia aprovat la Junta de Govern, les presses, però, ara el duu al Plenari. Vol que una empresa contracte a les persones encarregades de les classes d'Aeròbic, Manteniment, Tercera Edat i Musculació.

Les condicions són dures. La titulació: Títol universitari de Llicenciat o Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Títol universitari de Diplomat o Grau en Educació Física, ... etc. I si es compleix l'apartat de titulació, l'empresa es compromet a contractar persones residents a Beneixama. Cost màxim del servei per hora: 20,60 € sense IVA.

Aprofitant l'avinentesa, s'accepta l'oferta, única oferta, de l'empresa AM SPORT GESTIÓN DEPORTIVA, per realitzar la selecció de personal, que comunicarà inmediatament a l'Ajuntament. 

La regidora de JpB manifesta la sea disconformitat en què no s'haja valorat l'experiència i considera el nivell de titulació exigit alt, un poquet massa alt. Diu també que se li ha quedat "mal cos". A l'Alcalde també li ha sabut molt malament el que ha passat, però, ja sabeu que sempre hi ha un però, "si els monitors haguessen volgut continuar ho hagueren fet". 

L'acord de la Junta de Govern és ratificat per unanimitat.

Solucionat un problema cal arreglar el següent, en aquest cas signar un conveni de col·laboració entre la Universitat Miguel Hernández d'Elx i l'Ajuntament de Beneixama per a la realització conjunta d'activitats culturals.

El conveni ja existeix, ara cal adaptar-lo a les noves circumstàncies. La regidora Mª Ángeles Rivas intenta fer un comentari sobre el tema, però, dóna la impressió que no sap massa bé de que vol parlar. Mª José Payà pregunta per les activitats a realitzar i Mª Ángeles Rivas repassa els fulls del conveni per si de cas allí ho diu: "cursos, conferències, exposicions, teatre, ... han obert un altre abanico d'exposicions" -diu. 

El regidor Castelló li pregunta pel cost econòmic de les activitats i la regidora Rivas diu que  l'Ajuntament només ha de facilitar la sala, publicitat, ...etc. Matisa l'Alcalde que en certs casos hi ha un xicotet "caché" o se'ls convida a sopar. El conveni diu exactament que "la aportación económica para esta actividad se negociará puntualmente", en el cas d'activitats formatives, per exemple. I això és el que ell signa.

Ja n'hi ha prou per hui, 19 de maig, dia que la Església celebra Sant Pere Celestí, ermità en diverses coves i el primer Papa de la història que va abdicar. Com podeu veure, molt allunyat de la superioritat intelectual de Cañete.