dijous, 13 de setembre de 2012

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU.

La colla  d'"emprendedores" que tenim instal·lada allà vora la "vereda", al límit oriental del terme, que fita amb el de Banyeres de Mariola, té un nou projecte entre mans.Volen ampliar les instal·lacions per acollir l'energia elèctrica que arribarà per la nova línia d'alta tensió dels Alforins, la del "sí o sí". La declaració d'utilitat pública i l'aprovació del projecte tècnic ho ha publicat hui el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Llegir la Resolució completa fa por; només el començament ja fa por, "Resolución de 18 de julio".

La informació pública es va proclamar al DOCV del 27 de març de 2012 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Beneixama.El projecte d'instal·lació es va traslladar a l'Ajuntament de Beneixama a l'efecte que n'hi donara la conformitat o l'oposició i diu la Resolució: "D'acord amb la documentació que consta a l'expedient, no han sigut presentades al·legacions a la instal·lació projectada per part de l'Ajuntament, a pesar de la reiteració efectuada per part del Servici Territorial d'Energia d'Alacant".
I resol atorgar l'autorització administrativa corresponent per instal·lar dues noves "posicions de línia" amb els següents aparells cadascuna d'elles: "transformador de tensió capacitiu", "seccionador de línia de comandament elèctric", "interruptor automàtic amb comandament tripolar i cambra de tall per autobufament en hexafluorur de sofre", "tres transformadors d'intensitat ... de potència i classe 30 VA, Cl. 0,5 del debanament de mesura i 2x(50 VA 5P20) dels debanaments de protecció", "sis pantògrafs selectors de barres", "un tub d'alumini de 150/136 mm, equivalent a 3.145 mm2 de secció nominal, d'intensitat admissible 3.378 A", "dos nous armaris de control integrat", ...etc. 

I, a més, "s'ampliarà l'embarrat principal ... i s'instal·laran díhuit ailladors suport , tipus C10-650" i "s'ampliarà la superfície esplanada desplaçant el tancament".

Pressupost: 574.648,86 €.


Què? Què vos pareix? Quedarà preciosa la subestació, veritat?


Després caldrà estar atents al permís d'obres, al pagament del permís d'obres, a no entrar en cap conflicte judicial que ens obligue a arribar a un acord beneficiós per a l'economia municipal, i a tot el rastre. Si fa falta ens reunirem amb el Conseller, amb el Director General de la Conselleria, amb "l'amo" de l'empresa, amb els alcaldes del veïnat, replegarem firmes i penjarem pancartes. Al final aplaudirem la instal·lació que crearà milers de llocs de treball, aportarà enormes beneficis econòmics a Beneixama que solucionaran "l'enorme dèficit municipal" i podrem entonar una vegada més allò de "los pajaritos cantan, las nubes se levantan".


AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!
LA RUTA DELS ARCS.

Tots els anys, quan arriben les Festes, és col·loquen els arcs. Enguany, malgrat la crisi, "enorme crisi municipal", també.

Ara bé, aquests anys enrere, escoltàvem diversos i nombrosos qualificatius sobre ells, la major part despectius, grollers i de molt mal gust, ("com si fora un puticlub" -llegim- per exemple), que aquestes festes no hem sentit. Segurament els arcs d'enguany serien precisosos, fins i tot les de "bombilla gorda", (això si que ho he escoltat jo).

No anem a aplicar-li ara cap adjectiu, hi haurà gent que li pareixeran molt bonics, altra a la que no li agradaran i altra que no s'haurà assabentat que arcs hi havia. No tenim opinió sobre la categoria estètica de l'enllumenat, o tenim la mateixa opinió que manifesta Rajoy sobre els temes més diversos, o siga ... eeeeh?

El que considerem una encertada decisió, és retirar-los només acabades les Festes, en part, com ja s'ha fet. Estalviem diners de lloguer i d'electricitat. Ben fet!

I no sols no farem crítica política de la bondat o la maldat dels arcs festius, quin sentit tindria?; ben al contrari, volem aportar una idea nova per aprofitar i rentabilitzar la inversió; una ruta turística que unisca els arcs i el camí històric que des de Beneixama es dirigia a Santiago de Compostela: LA RUTA DELS ARCS. Nosaltres ja l'hem feta, encara que només pel recorregut dintre del casc urbà de Beneixama, i és entretinguda. Si, a més, la prolongues fins a Santiago, serà espectacular. 
UN POC MÉS DE BENIXAMART.

Per què no s'ha fet enguany el Beneixamart? -ha preguntat algú aquestes Festes.

No ho sabem.

El Beneixamart no s'organitza penjant uns pocs cartells i remetent els interessats a l'Ajuntament on els diuen: Beneixamart,... 45 €.

L'organització d'una activitat com aquesta necessita interés i feina, per part de la persona responsable. També saber que és el que es du entre mans. 

Un exemple: el fullet informatiu, entre d'altres coses, que es va preparar per a la primera edició. I aquesta sí que es va realitzar.