dissabte, 19 de juliol de 2014

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA.

El proper dimecres 23 de juliol, a l'alberg de l'estació, farem una activitat al voltant de la "Democràcia participativa".
Començarem a les 20,30 hores amb una conferència-col·loqui. Després, menjar, beure i xarrar, tot en moderades dosis.
Podeu vindre a l'acte tots els qui vulgau. Si anuncieu la vostra assistència, molt bé; si apareixeu sense anunciar-ho, serà una agradable sorpresa. 


dijous, 17 de juliol de 2014

PLE ORDINARI DE MAIG: PRESSUPOST MUNICIPAL 2014.

Encara queda per acabar el Ple Ordinari del mes de maig quan ja s'acosta l'ordinari de juliol i, ara mateix, ja en tenim un d'extraordinari en marxa per tractar un importantíssim tema urbanístic local (sic).

El retard es deu a la feina d'acabament de curs que tenim normalment els qui ens dediquem a l'ensenyament. I no tant per la feina ordinària, si més no pel desgavell on han situat l'ensenyament públic valencià el nostres governants populars, encapçalats per la memorable consellera que patim. Els ciutadans valencians continuem penjats del núvol de la felicitat, ara que la crisi ja s'acaba, sense adonar-nos-en mínimament del que estan fent, han fet i faran, amb un tema tant important com és l'educació dels nostres fills i filles.

Però, el tema de hui és el pressupost municipal per a l'any 2014, que ha elaborat no se sap massa bé qui, i que intenta explicar el senyor Alcalde, és clar, sense aconseguir traure-li trellat a un rastre inconfessable de números.

- No hemos participado ni nosotros -acabarà admetent la regidora Mª Ángeles Rivas quan l'oposició li demana als governants municipals una major participació en l'elaboració dels pressupostos per part de tots els membres del Plenari. Mosatros no els hem vist -diu. I, la veritat, es nota. 

Sembla que acaben de rebre fa a penes uns dies l'esborrany preparat per Miguel i Jesús, i bona part dels qui manen no han tingut ocasió de veure'l,  no ja de participar en la seua confecció, no, ni tan sols de veure'ls, d'haver-los estudiat mínimament.

El mateix Alcalde acaba preguntant-se: Si és que jo, en què he participat? I responent-se: No tens marge de maniobra. En els tres anys no hem pogut fer res.

Hem intentat ser molt prudents en la confecció dels pressupostos -diu l'Alcalde. (Suposem que es referirà a Miguel i Jesús). I en certa manera té raó:

Ingressos: 1.331.509,19 €
Despeses: 1.331.509,19 €

Després de molt d'esforç, dedicació, estudi i reflexió, els nostres governants han aconseguit que els ingressos i les despeses siguen iguals. Molt bé! Això està molt bé!

L'oposició, evidentment, no opina el mateix. 

Per exemple, Mª José Payà fa referència al manteniment de la Piscina Municipal, neteja i cloració, tema del qual s'ha parlat en diferents ocasions al llarg de l'últim any per considerar una quantitat de diners excessiva la que es dedica a aquest concepte. S'encarreguen d'aquesta feina els treballadors municipals i potser si es contractara amb alguna empresa especialitzada isquera més barata. Doncs bé, als pressupostos figuren els conceptes següents:

Cloro y limp. piscina: Any 2013: 2.726,39 €. Pressupost any 2014: 3.600 €

S'han demanat pressupostos a altres empreses per comparar els preus? El regidor encarregat, diu que sí, i parla l'home molt cabrejat pel que ha dit la regidora. Ara, ha dit a quines empreses ha demanat informació? Ha dit quins preus li han ofertat altres empreses? No, ha dit que "s'han vist coses". Molt bé! Sí senyor, molt bé!

La mateixa regidora, Mª José Payà, es pregunta per què a l'apartat "Prog. Escuelas deportivas" es preveuen unes despeses de 24.000 € i els ingressos seran de 29.000 €?

-Ara no sé dir-t'ho -aclareix l'Alcalde. Molt bé. 

El regidor Castelló s'interesa per l'apartat "Retrib. psicóloga y ot. eventual" que l'any anterior va tenir unes despeses de 31.481,93 € i enguany només hi ha al pressupost una previsió de despeses de 8.000 €.

- Algunes partides s'han desglossat. El policia? L'AEDL? -diu l'Alcalde, amb explicacions inconnexes, com aquell qui no sap del que està parlant.

Pregunta Castelló també per la partida "Fiestas locales" que l'any anterior tenia unes despeses de 122.862,80 € i enguany només es preveuen 102.000 €. Es tracta d'una mesura "anticrisi" aplicada a les Festes? No, és una actuació d'ingenyeria financera, una jugada mestra pròpia d'autèntics experts en la matèria: "Fiestas locales" s'ha dividit en "Fiestas locales" i "Ferias" i a la primera se li adjudiquen 102.000 € i a la segona 18.000 €. Si sumeu, en són 120.000 €, aproximadament el mateix que l'any anterior. Magnífic! Molt bé!

Diu Mª José que "Limpieza edif. municipales" no té un cèntim i l'any anterior en tenia 59.000 €, o que el tema dels segurs no li consta, o que hi ha un nou concepte  "Cuota UNDEF" amb 535,11 € de despeses; i Castelló considera que hi ha moltes partides amb quantitats "per si ...".

- Les portes de l'Ajuntament estan obertes -conclou l'Alcalde. Molt bé! Perfecte! Això ho explica tot!

Al pressupost, apartat despeses, també hi ha altres partides curioses:

- Una "Retrib. laboral urbanismo" amb 8.000 € i una altra "Retrib. laboral Urbanismo" amb 1.750 € i només es diferencien en una U majúscula.

- "Reparac.Colegio Público" ens costarà 1.500 €, mentre que a "Reparac.C.Consist.y otros" es preveu gastar-se'n 10.000 €.

- A què no sabeu quants diners ens vam gastar l'any passat en "Libros Agencia lectura"? 40 €. I quina és la previsió d'enguany? 2.400 €. Seixanta vegades més que l'any anterior. Es tracta d'una aposta decidida de l'equip de govern perl foment de la lectura?

- I les inversions? Millor dit, "Inversiones reales": 0 €.

I a l'apartat d'ingressos trobareu coses com:

- El concepte "Postes, palomillas" aportarà 48.000 € si es compleixen les previsions. I això què és? Podria dir-vos que és ..., però, com que no ho sé, us dic que les portes de l'Ajuntament estan obertes.

- Per "Venta efectos inútiles" ingressarem 6 €. Com podeu comprovar els "efectos" són realment "inútiles".

- "Multas tráfico y otras" incrementarà el capital municipal en 1.000 €. Però, si voleu col·laborar, aquest apartat està obert a tot tipus de donacions.

- "Otros ingresos diversos (Linea/Dic Mariola)": 30.300 €. Una altra línia elèctrica? No. "Mariola" es refereix al restaurant Mariola de l'Estació? Si li cobrem per farola instal·lada, o per cada pedra de molí, ens fem rics.

- "Sub. CAM Volunt. M. Ambiente", o siga la subvenció que dóna la CAM per a voluntariat Mediambiental, que serà de 0 €. No sols ha desaparegut la subvenció, també ha desaparegut la CAM, millor dit, l'han feta desaparèixer.

Al Pressupost també està inclosa la plantilla de treballadors de l'Ajuntament per a l'any 2014, junt al cost econòmic de cadascun dels llocs de treball, però, sobre aquest tema no es va dir res al Plenari Municipal, encara que queda aprovada junt al Pressupost.

Aquest Pressupost ha estat aprovat per majoria de vots del PP i va tindre 2 vots en contra. Inexpicable. No s'enten que es puga votar en contra d'un pressupost com aquest.

- M'agradaria sentir més argumentacions en els vots en contra, m'agradaria sentir coses de pes - diu el senyor Alcalde dirigint-se a la regidora de JpB (amb to de veu i mig somriure displicents). Jo, que també he estat a l'oposició, i estic veient-te, i la cosa era distinta, tenien més consistència els vots en contra. (Ai!, el senyor Alcalde se'n recorda després d'algun comentari semblant fet fa uns dies que ha dut polèmica i vol arreglar un poc la cosa).

- Mira, no hem arribat al teu nivell! -contesta la regidora de JpB Mª José Payà.