dimecres, 21 d’agost de 2013

¡AQUÍ HUELE A AZUFRE!Vicente Ibáñez ja s'havia interessat a una Junta de Govern pel problema de l'olor de la bassa de morca. Ara, li planteja al Plenari la qüestió i demana sol·lucions: creu que l'olor ha anat a més, en determinades zones del poble i en determinats moments és insoportable, i caldria intentar, entre tots, evitar-lo.

El regidor Eugenio Valdés, que  a més és directiu de l'Almàssera, conta el canvi que ha hagut en la forma d'extracció de l'oli i que el que ara està abocant-se és aigua bruta procedent de la neteja d'olives i no morca. Per tant, l'olor prové dels residus que hi ha a la bassa acumulats. "La solución no sé cual es" -diu. [Se'n recordaran de tot el que van dir des del PP local l'anterior legislatura sobre la no construcció de la nova bassa, sobre el canvi de procés de producció, sobre la subvenció que anava a perdre's?]

Tots n'estan d'acord. Tenim un problema i cal trobar-li sol·lució. També estan d'acord en qui és la responsable de la bassa i la que està abocant l'aigua bruta damunt dels residus. La pudor ens afecta a tot el poble. Si no es buida, cada vegada que s'aboque aigua damunt dels residus de morca, tornarà a fer olor.

- "El que es pot fer és enviar una carta des de l'Ajuntament a la directiva de l'Almàssera ...". "Si hi ha una empresa i a l'empresa no li busques les cusquelles, l'empresa no va a ...". -diu Eugenio.

- "Li ho toleraríem a qualsevol altra empresa?". "Podem ajudar a trobar la sol·lució, però, no podem tancar els ulls" -diu Mª José Payà.

-  "No està ningú tancant els ulls. No t'adelantes, Mª José. Ens posarem en contacte amb l'Almàssera ..." -conclou l'Alcalde.[Les respostes de l'Alcalde a la regidora de JpB sempre van acompanyades d'un somriure difícil de qualificar. Un somriure que suposa una pregunta: I aquest home de què es riu?]

I així va quedar la cosa. "Una toma de contacte a vore com respon ...", que deia el regidor Eugenio Valdés

dimarts, 20 d’agost de 2013

PRECS, PREGUNTES I ALGUNES RESPOSTES.

Com que s'acosten les Festes, pregunta el regidor del PSOE Vicente Ibáñez quines són les previsions sobre l'assistència dels bombers als actes festius on s'utilitze la pólvora.

El senyor Alcalde diu que el servei de bombers, que prestava la Diputació, ha estat suprimit, per tant "el servei no està", "ja no existeix". Cas de ser necessària l'actuació dels bombers, s'haurà de telefonar als de Villena, que estaran en el poble en 10 minuts. L'Ajuntament també prendrà mesures preventives. Esperem que no calga telefonar a cap de lloc.

S'interessa Ibáñez per la regulació que està fent-se de l'aigua per omplir cubes a la font que hi ha al carrer València, vora la piscina municipal. Si és gent de fora la que omple eixes cubes, si són del poble, què es cobra i a qui, ...

El secretari indica qui són les persones de fora que utilitzen aquest servei, fins i tot la seua nacionalitat, quantitat d'individus que el senyor Alcalde considera escassa.

-"Mentre no ocasione problemes" -diu.

Aquest és un tema  important que s'ha de tractar amb delicadesa, finor i equanimitat, per evitar que agreuge encara més el conflicte que Espanya té amb Gibraltar.

Agraeix Ibáñez a la regidora de Joventut que haja tingut en compte algun dels suggeriments que se li van fer sobre l'organització del Beneixama Rock, (increible, veritat? La regidora accepta un suggeriment i el regidor de l'oposició li ho agraeix.), pregunta el motiu pel qual no s'han realitzat dues activitats previstes, com eren les Danses al carrer i la festa del Xiringuito, (les danses coincidien amb una boda i el Grup de Danses va ajornar l'activitat. L'empresa adjudicatària del servei de la piscina va decidir que no feia la festa del Xiringuito per coincidir amb alguna altra actuació a les festes de la Madalena a Banyeres. Els de Banyeres no van suspendre l'actuació de la seua orquestra per coincidir amb la festa del Xiringuito), i acaba aclarint que en el seu moment van votar en contra del procés de funcionarització dels treballadors municipals, "els del carrer", per tenir dubtes al respecte, no per estar en contra dels treballadors.

"Nadie ha dicho que tengáis nada contra los trabajadores ..." -sentència el senyor Alcalde, amb un encantador somriure. 

Insistim recordant que les Danses al carrer i la Festa del Xiringuito no es van fer, per a què es tinga en compte a l'hora de redactar les Cròniques de l'any del Programa de Festes 2014: aquestes dues activitats no es van fer.

dilluns, 19 d’agost de 2013

INFORMES DE L'ALCALDE.

No, no vam parlar de "dèficits enormes", de "temes judicials", de ... , són temes que a poc a poc han anat "tancant-se", o no. Però els grans assumptes han donat pas, en l'apartat d'informes, a qüestions més d'anar per casa: que si convertim en funcionaris a determinats treballadors, que si anem a urbanitzar determinada zona del poble, que hi ha una casa en precari estat de conservació i no sabem que fer amb ella, que si canviem de telèfon, ..., cosetes.

Teníem pendent la finalització d'un tema ja tractat a altres Plens anteriors, la funcionarització del treballadors "que estan en el carrer", "els d'obres", diu l'Alcalde. I hi havia un informe que deia que pareixia possible, però, ara va i resulta que no, que els Ajuntaments no poden contractar personal, només es pot dur a terme "promoció interna" i no és este el cas. La Subdelegació del Govern els ha aclarit que no és el mateix "treballador fixe" que "treballador indefinit" i resulta que aquests treballadors que volien convertir en funcionaris són "treballadors indefinits" que no poden participar en convocatòries de promoció interna.

Diu l'Alcalde que vistes les circumstàncies legals que hi ha, s'ha de deixar el tema damunt de la taula. Si en el futur canvien, les circumstàncies, tornaran a reprendre el tema.

Molt bé. A nosaltres ens pareix bé que es faça funcionari a qui es puga fer funcionari, que es contracte un treballador indefinit quan calga contractar un treballador indefinit, o un treballador fixe quan necessitem un treballador fixe, però, abans de dur eixes propostes a un Ple, que es sàpia que és un "funcionari", que és un "treballador fixe", que és un "treballador indefinit", que és una convocatòria de "promoció interna", que és una oposició per accedir a la funció pública, ..., o siga, que tingam coneixement del que anem a fer, que sapiem que estem fent, abans d'intentar fer el que no podem fer.

"Estem treballant en les dues unitats d'execució de l'Avenida" -diu l'Alcalde, que vol "desbloquejar uns terrenys que hi ha al centre del poble per poder edificar".
"Esperem que tinga "millor fi" que el Pla General. Els temes urbanístics són un laberint del que és difícil eixir, però, anem sobre ello" -diu.

Nosaltres també ho esperem que tinga "millor fi", no sols que el Pla General, també millor que l'anterior contracte de telefonia o que la casa de propietat municipal arruïnada del carrer Cardenal Payá.

"Vam clavar la pata". "No vam tindre sort en el canvi que vam fer de companyia de telèfons". "Entre elèctriques i companyies de telèfon no saps molt bé en què quedar-te" -diu l'Alcalde. I nosaltres estem d'acord.

I encara quedava, per acabar, un tema cadastral. Precisament hui, l'arquitecte municipal ha tingut la corresponent reunió al cadastre per solucionar el problema de les naus del polígon industrial que no tributen. Sí, que no tributen. A què tu pagues la contribució de ta casa? Doncs hi ha qui no, o millor dit:
"La majoria de les naus industrial que hi ha al polígon estan tributant. Els que no estan tributant com toca són els terrenys, que paguen com a rústics. Anem a traure exactament les que falten per fer això" -diu l'Alcalde.

Doncs, a nosaltres ens pareix molt bé, "anem a traure-ho i fem això". Primer ho traurem i després farem això. Ja us contarem.