dissabte, 31 de març de 2012

ON ESTAN LES RETALLADES?


Mireu, el decret de retallades en sanitat i educació del Govern Valencià és este, el té l’alcalde a la mà i l’ensenya al Ple:

DECRET LLEI 1/2012, de 5 gener, del Consell, de mesures
urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana
[2012/210]

I sabeu qui se l’ha llegit i estudiat bé? El nostre alcalde.

Ni tu ni jo l’hem llegit, ni tu ni jo som capaços d’entendre el que diu. El llig ell, l’entén ell i l’interpreta ell.

On diu al Decret que es retalla un servei sanitari? On diu al Decret que es retalla un servei educatiu? El senyor alcalde vol que algú li ho diga.

Anem a fer el següent: descarreguem el Decret del DOCV en format PDF. L’obrim a l’ordinador i li apliquem el cercador. Podem escriure “retallar”, “recortar”, “retallada”, “recorte”,... Digau-li que busque i voreu com no troba al Decret cap d’aquestes paraules. No existeixen. El decret no retalla res. Com a molt racionalitza part del sou d’alguns funcionaris de la sanitat o l’educació, però, això en res afecta al servei públic. I tot de manera temporal. Eixa és la teoria del nostre alcalde.

Per exemple, un treballador d’un hospital que es dedica  a tasques de manteniment, com jardineria o electricitat. La seua jornada de 37,5 hores es retalla a 25 hores. Això no li afecta al servei. A mi i a tu, usuaris d’un servei sanitari, eixa disminució en les hores de treball no ens afectarà. Tot continuarà igual, el servei continuarà sent excel·lent.

Un altre cas: un mestre que dedica part de la seua jornada de treball a la formació, o part del famós mes de juliol. Per eixe motiu se li paga una part del sou, els coneguts sexennis. Doncs, cobrarà la meitat del que ara tenia reconegut, i d’ara endavant, res. Fa uns mesos la formació continua del personal educatiu era una de les coses més importants del món. Ara ja no. Ah, i això no li afectarà a la qualitat del servei, ja sabeu que els ensenyants no són treballadors, ho fan per vocació. Eixa és la teoria del nostre alcalde i del Decret /2012.

Però, a banda del que diu el Decret, i centrant-nos en casos propers: nosaltres teníem fins fa poc un servei sanitari nocturn a Biar els caps de setmana, ara ja no. Encara que això no afecta a la nostra atenció sanitària. Anirem a altre lloc i ens atendran millor. Qui va crear el servei? Qui la llevat? Per què? Els culpables som tu i jo. Gastem massa en sanitat, no és sostenible. Això no ho diu el Decret, ni l’alcalde tampoc.

El curs anterior hi havia als instituts i escoles 1.500 interins més que enguany que feien la seua feina, com qualsevol altre ensenyant funcionari. Que feien? Donar classe. En compte d’un grup amb 30 alumnes hi havia dos grups de 15 alumnes, per explicar matemàtiques per exemple, per atendre millor a l’alumnat amb possibles dificultats. Aquest curs ja no. Aquestes persones ja no han treballat, els grups són ara de trenta alumnes. Però, no et preocupes això no afecta el servei públic, l’atenció al teu fill o filla és la mateixa, o millor. L’alumnat tindrà més oportunitats de contrastar opinions o treballar en grup.

Si hi havia una baixa, per maternitat per exemple, es cobria el més prompte possible. Aquest curs no s’ha cobert, o s’ha cobert tard. Però, el teu fill o filla que assistia a les classes de la persona que està de baixa no es veurà afectat, el Decret no ho diu.

Hui mateix una companya va a fer-se una extracció de sang a un Centre de Salut d’un poble dels voltants. Es tracta d’una acció que ha de fer cada tres o quatre mesos. Demana hora el més matí possible per acabar prompte i estar a les 9 del matí ja al treball. Hui arriba amb més d’una hora de retard. Només una persona era l’encarregada d’extraure la sang. Les altres vegades n’eren tres. Els alumnes també han perdut una hora de classe amb la seua mestra habitual. Tampoc diu res el Decret sobre aquest tipus de retallades. O almenys el nostre alcalde no les ha llegit.

La reacció de l’alcalde a la presentació d’un parell de mocions per part del PSOE ha estat desproporcionada, sense mesura, impròpia de qui representa a tota la població i presideix el Ple Municipal. (A la resposta han aparegut fins i tot els 11.000 milions que Zapatero no va pagar a la Comunidad Valenciana. Ja sabeu que devem 21.000 milions, però, si Zapatero hagués pagat, serien només 10.000: 21.000 – 11.000 = 10.000. La igualtat és errònia, si els hagueren donat 11.000 milions més se n’hagueren gastat 11.000 milions més i el dèficit seria ara 21.000 + 11.000 = 32.000 milions d’euros de deute. Igual que si haguessen permés el transvassament de l’Ebre, ara l’Ebre estaria sec).

Els qui han redactat el famós Decret són els mateixos que durant els últims quinze anys han gestionat la sanitat i l’educació valencianes, els qui han aconseguit la crítica situació econòmica actual i els qui ara volen arreglar-ho llevant diners i drets laborals del sector públic, sanitari i educatiu. Però, estan manant pels vots de la majoria dels valencians.

Es pot retallar, “racionalitzar”, li diuen l’alcalde i el Decret, de moltes formes, no sols en sanitat o educació: hi ha un home, diputat autonòmic, parlamentari valencià, que durant els últims nou mesos ha acudit tres dies al seu lloc de treball. Podrien retallar-li el sou, retallar-li 267 dies de jornal, seria una gota d’aigua en la immensitat del mar, encara que una mesura lògica. Per al pròxim Ple Municipal podem preparar una moció per a demanar la “racionalització” del sou de Francisco Camps. No farà falta ni un Decret-Llei; amb una Resolució igual és suficient, d’una pàgina, molt senzilla, perquè puga llegir-la i entendre-la, fins i tot, l’alcalde[i].


[i] Nosaltres al Senyor Antonio Valdés Vidal el reconeixem com el nostre alcalde, l’alcalde del nostre poble elegit democràticament, en ningun cas com a Ministre d’Hisenda, Conseller de Treball, gestor de les nostres vides, guia espiritual de la nostra existència o confessor dels nostres pecats. Què sabem de quin mal pateix!

dimecres, 28 de març de 2012

EL DIA 29, VAGA GENERAL.


Els responsables de la crisis volen imposar-nos la reforma laboral. Diuen que les seues mesures són les úniques que ens trauran de la crisi. Diuen que crearan més llocs de treball facilitant i abaratant l'acomiadament de treballadors. Diuen que milloraran la sanitat i l'educació retallant les despeses dedicades a sanitat i educació.

No t'ho cregues! El dia 29 vaga general contra la reforma laboral i les retallades en serveis socials, en sanitat, en educació, ...

PLE ORDINARI 29 DE MARÇ


El dijous 29 de març, dia de la vaga general contra la Reforma Laboral del PP, es celebrarà el Ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Beneixama. Hi ha Ajuntaments que han canviat la data del Ple ordinari per no fer-la coincidir amb la vaga general, el nostre no.

PUNT PRIMER-. Acta anterior.

PUNT SEGON-. Liquidació pressupost 2011.

PUNT TERCER-. Estabilitat pressupostària.

PUNT QUART-. Modificació de crèdits.

PUNT CINQUÉ-. “Obligaciones pendientes de pago”.

PUNT SISÉ-. “Plan de Ajuste”.

PUNT SETÉ-. Camí del Forseguer.

PUNT HUITÉ-. Padró  I.V.T.M., anualitat 2012.

PUNT NOVÉ-. Jutge de Pau substitut.

PUNT DESÉ-. Consell Local Agrari.

PUNT ONZÉ-. Moció JPB, PSOE i PP relativa a ordenança municipal sobre línies i postes elèctrics.

PUNT DOTZÉ-. Moció PSOE sobre retallades del sistema sanitari valencià.

PUNT TRETZÉ-. Moció PSOE sobre Reforma Laboral.

PUNT CATORZÉ-. Informes d’Alcaldia.

PUNT QUINZÉ-. Mocions i proposicions d’urgència.

PUNT SETZÉ -. Decrets d’Alcaldia.

PUNT DESSETÉ-. Precs i preguntats.