divendres, 29 de gener de 2016

TOT APROVAT PER UNANIMITAT.

Doncs, ja està! El primer Plenari del 2016 ja s'ha celebrat. Amb tranquil·litat absoluta, tot aprovat per unanimitat, sense cap línia roja, amb esperit de consens i plena concòrdia.

L'acta de la sessió anterior aprovada; l'adhesió al conveni ORVE acceptat; el conveni de col·laboració amb les empreses subministradores d'energia per a la protecció dels seus clients, ratificat (empreses subministradores d'energia i protecció del seus clients?); i tot, amb una oposició silenciosa, quasi muda. Malgrat aquesta aparent monotonia, amb importants i interessants novetats.

Tenim nou Secretari municipal, Ricard Soler, i nou cronista oficial de Beneixama, Juan Bautista Payà Sanchis, aquest últim rebut amb aplaudiments per part del Plenari i també pel públic assistent, aplaudiments que volen indicar la confiança dels presents en la persona i la seguretat que desenvoluparà amb dignitat la tasca encomanada.

També, vam poder constatar tots els assistents, la retirada de la imatge del rei Juan Carlos I de la paret del Saló de Plens, ... per ser substituïda per una altra del rei Felipe VI. 

I, a l'acabament del Ple, l'Alcalde va donar la paraula al públic present, per si de cas es volia demanar algun aclariment sobre els temes tractats o preguntar els regidors, una novetat important que es repetirà en propers Plenaris.

A més a més, la durada de la sessió no va arribar a les dues hores i es va desenrotllar amb fluïdesa. La llàstima fou que l'assistència fora tan escassa, només sis persones, menys públic que regidors i regidores. Alfonso Rus, David Serra, Emilio Llopis, Máximo Caturla, Juan José Medina, Mª José Alcón, Vicente Burgos, Mª Carmen García-Fuster, Pedro Aracil, ..., segurament havien excusat la seua absència. Tot bé!

dimecres, 27 de gener de 2016

PLE ORDINARI GENER.

Ja està ací el primer Plenari de l'any nou.  Tindrà lloc el 28 de gener, a les 20:00h al Saló de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del Dia:

PUNT PRIMER.- Aprovació de l' esborrany de l' Acta de la Sessió de data 26 de novembre 2015.

PUNT SEGON.- Acceptació adhesió al Conveni ORVE ( oficina de registre virtual) prèvia signatura del Conveni Xarxa d'Oficines Integrades d' Atenció al Ciutadà ( Finestreta única)

PUNT TERCER.- Acceptació nomenament de Juan Bautista Payá Sanchis com a Cronista Oficial de Beneixama.

PUNT QUART.- Ratifiació Acord de la Junta de Govern Local de data 13/01/2016 d'adhesió al Conveni de Col·laboració amb les empreses subministradores d' energía de data 1 de desembre de 2015 per a la protecció del seus clients (Conveni Pobresa Energètica).

PUNT CINQUÈ.- Informes d'Alcaldía.

PUNT SISÈ.- Mocions i proposicions d'urgència.

PUNT SETÈ.- Daciò de comptes Decrets d'Alcaldía des de l'ultima Sessió Ordinària.
PUNT VUITÈ.- Precs i preguntes.