dimecres, 4 de febrer de 2015

EXTRAORDINARI PLE ORDINARI.

A l'hora anunciada va començar el Plenari ordinari del mes de gener. Presidia la sessió José Manuel Pérez Puig, l'Alcalde titular estava malalt. Es va aprovar l'acta de l'anterior Ple sense incidències, per unanimitat.

Després, vam constatar que nosaltres, quan dic nosaltres em referisc a l'Ajuntament, no som morosos, tenim totes les factures pagades a 31 de desembre. Això van dir. Tot correcte, endavant.

Calia també modificar algunes ordenances municipals. Si vosté utilitza un contenidor i el diposita al carrer, per obrar a sa casa, paga. Si plantifica una grua, també. Doncs, a partir d'ara, si talla el carrer per necessitat d'eixa obra també pagarà. Si el talla per celebrar una comunió o un aniversari, no. Només si és per obres o similars.

- I pagaré molt?

- No, no es preocupe, 0,80 euros per dia. La grua és més cara, 1,60 € cada vint-i-quatre hores. Amb 80 € pot tallar el carrer 100 dies.

Aprovada la modificació de l'ordenança per unanimitat. Ambient tranquil i relaxat. Endavant.

Una altra ordenança que tocava modificar: per presentar-se a unes oposicions que convoque l'Ajuntament caldrà pagar 60 €, però, tindran bonificacions del 60% les persones aturades o amb minusvalia superior al 33%. Si vosté pertany una família nombrosa, la reducció serà del 20%.

Aprovada per unanimitat. Ok, diu el secretari.

Ara les factures. Electròniques o analògiques? Hi ha una norma legal que diu que els proveïdors de les administracions públiques han de presentar les seues factures en format electrònic. Una altra norma, potser una part de l'anterior, també legal, diu que es pot eximir a aquestes persones de presentar factures electròniques si l'import no arriba als 5.000 €. 
Doncs, això vol aprovar hui el Plenari, que aquestes factures que no arriben a 5.000 € no s'hagen de materialitzar electrònicament, amb el paper i el bolígraf serà suficient.

Quantes de les factures que es presenten a l'Ajuntament de Beneixama són de més de 5.000 €? Es podran partir factures per a què no arriben a 5.000 €? Es pot fixar un límit diferent als 5.000 €? És complicat el tràmit de presentació de factures electròniques? S'ha fet alguna activitat formativa als interessats?

Sobre tots aquests dubtes es discuteix al Plenari. Es vota i s'aprova la proposta (JpB va votar no): a l'Ajuntament de Beneixama no s'hauran de presentar, obligatòriament, en format electrònic, les factures per import inferior a 5.000 €.