divendres, 6 de juliol de 2012

PLE EXTRAORDINARI DE L’11 DE JUNY DE 2012.


Els nostres governants no paren. Encara no ha acabat u de redactar la seua visió de l’últim Ple Ordinari i ja n’han fet un altre extraordinari.

Possiblement fóra millor no dir res sobre aquest Ple, es tracta de temes econòmics difícils d’entendre per a qualsevol persona “normal”, però, encara és més difícil d’entendre el sentit de la decisió que s’ha pres. Intentaré resumir-ho el màxim possible.

La major part dels Ajuntaments d’Espanya deuen diners a persones i empreses que han realitzat algun treball per a ells i no han cobrat. Uns deuen uns pocs diners, altres molts diners i hi ha qui en deu moltíssims diners; uns per uns motius, altres per uns altres motius. Nosaltres, l’Ajuntament de Beneixama, ha replegat les factures i compta que en deu 234.473,42 €.

Elabora un Pla de pagament a proveïdors  i el presenta al Ministeri d’Hisenda espanyol per a què li preste els diners i poder pagar. El Ministeri d’Hisenda li diu que no, concretament “fue valorado desfavorablemente”, i li dóna un nou període de temps per presentar-ne un altre. Això és el que tractava el Ple: el nou Pla de pagament a proveïdors.

Després de tot el que hem llegit per ahí, de les quantitats de diners que els ajuntaments han presentat dintre dels seus respectius plans, i que han estat aprovats, com no s’aprova el pla d’un ajuntament que demana 230.000 €?

No està ben fet? No se sap, però, no s’aprova. Cal fer-ne un altre.

I cal fer-ne un altre diferent, amb modificacions: “Se abandona el citado mecanismo de autofinanciación” i “se sustituye por medidas tributarias adicionales que se contemplaban en el Plan anterior como medidas de retaguardia y garantía”. Sí, heu llegit bé, “medidas de retaguardia y garantía”.

I “medidas tributarias adicionales”: “criterios de corresponsabilidad fiscal”, “mejora de la gestión tributaria”, “incremento tributario”. O siga, a pagar més impostos, però, els ciutadans, tots nosaltres.

-    “Se contempla el gravamen incrementado del IBI de naturaleza urbana”.

-    “actualización de la Tasa de recogida de residuos y eliminación” un 34%.

També s’eliminen algunes despeses: “eliminando aquellos gastos prescindibles sin que se vea alterada la calidad del servicio”. Havíeu escoltat ja la cançó, no?. Només falta incloure allò de que “hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades” i el cor està complet. Per cert, són “gastos prescindibles” els sous de l’alcalde i la regidora donat que, supose, tenen el jornal del seu treball privat?

Al final s’aprova el Pla per majoria absoluta amb el vot en contra dels regidors de Junts per Beneixama, i la regidora va explicar perquè: l’Ajuntament de Beneixama deu diners a proveïdors perque la Generalitat Valenciana no li ha pagat a l’Ajuntament les subvencions concedides. L’Ajuntament ha de demanar un prèstec bancari amb un interés del 5 o 6% i endeutar-se, encara més, per pagar els proveïdors, quan el que calia fer és que la Generalitat pagarà o que fora ella qui s’endeutara, encara moltíssim més, per pagar el que deu. Els ciutadans hem de finançar els deutes de la Generalitat mentre el Govern Espanyol finança amb mils de milions els bancs i als ciutadans els aplica retallades per tots els costats, totes elles en serveis públics bàsics, per fer-nos pagar després el forat negre que els bans han causat. 

Açò té sentit? (L’organisme que no paga als seus Ajuntaments, que no paga als farmacèutics, que no paga beques, que no paga als centres educatius, ha pagat ara, només fa 15 dies, la quota corresponent a Bernie).

Quan s’acaba de redactar aquesta informació ja ha tingut lloc un altre Ple Extraordinari Municipal. Quanta feina que tenen. Les coses sempre han estat mal repartides.dimecres, 4 de juliol de 2012

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS.


Ja s’ha escrit a aquest blog sobre les retallades dels serveis públics, sanitaris, educatius, …etc. Ja s’ha escrit sobre les mocions presentades al Plenari municipal sobre reforma laboral i retallades del sistema sanitari valencià i la defensa que ha fet d’elles, de la reforma i de les retallades sanitàries, no de les mocions, el senyor alcalde-president de l’Ajuntament de Beneixama: “retallades no, optimització de recursos”.

El 19 de maig es publicava també a aquest blog una informació sobre les retallades educatives que estaven per vindre i les possibles repercussions que podrien tindre a una escola com, per exemple, Beneixama. 

Doncs bé, hui s’ha produït una importantíssima “optimització de recursos” que afectarà directament a l’escola pública de Beneixama. La Conselleria d’Educació ha publicat al DOCV una resolució suprimint nombroses unitats escolars en centres d’Infantil i Primària i major encara en llocs de treball de mestres dels nostres fills i filles. Allí està Beneixama:


Una unitat menys en Educació Infantil i una menys en Primària. Dos llocs de treball menys en Educació Infantil i dos llocs de treball menys en Primària. Quatre mestres menys per al proper curs escolar a l’escola de Beneixama.

L’anterior Ple Municipal s’indignava el nostre alcalde per la retallada del servei de Correus. Ara té un altre motiu, potser molt més important, afecta a l’educació de xiquets i xiquetes del poble. Deu indignar-se de nou, deu redactar un escrit de protesta, deu demanar cita amb la consellera MªJosé Català i dir-li les coses clares. I pot fer molt més. Pot dimitir, pot demanar la baixa en el Partit Popular i pot anar a contar-los que ell no accepta cap retallada que afecte a l’educació pública del seu poble, almenys com alcalde i com a militant del PP local.

També pot organitzar una xarrada-col·loqui a l'Auditori i seure darrere d’una taula en companyia d’un director general, d’un director territorial o d’una consellera, i explicar-nos que açò és “optimització de recursos”, que és millorar la gestió, que no afectarà a la qualitat educativa de l’escola del seu poble, a l’educació dels nostres fills i filles.

També pot escriure-li a Mariano i dir-li: “Pero, ¿qué broma es esta? ¡Yo por ahí no paso!”

dilluns, 2 de juliol de 2012

PLE ORDINARI DE MAIG. CAPÍTOL 6 (i ÚLTIM, QUÈ JA ERA HORA!).


Al final del Ple, arriba el torn de precs i preguntats. L’oposició pregunta i el govern municipal respon, el que li pregunten o el que li pareix.

El regidor Ibáñez pregunta al regidor d’esports per un pressupost per adquirir material per al gimnàs per modelar cossos atlètics. Es tracta de material de segona mà, i per tant, barat, només uns 4.472 €, que pagarem per parts, en xicotetes quantitats mensuals, encara que “recortaremos algo más, lo más seguro” – diu el governant.

Aquestes xicotetes retallades, paraula maldita, i el fet que es tracte de material de segona mà, segurament no tindrà incidència en la qualitat de la fibra muscular fabricada, com tampoc en tindrà en la forma del cos modelat, encara que, la veritat, no es va aclarir al Ple si perseguim el model atlètic de la Grècia Clàsica o busquem estètica Suatzenaguer.


A les quotes de les escoles esportives ha hagut un xicotet desviament respecte al que diuen les ordenances municipals, cosa que el regidor, com vosaltres bé podeu entendre, desconeix, però, ho averiguarà i prendrà les mesures oportunes.

També es pregunta pels contenidors soterrats que tenen encara algun problema per resoldre, però que el mes que ve, (ja estem en el mes que ve i també en l'altre), estaran funcionant – diu la regidora Mª Ángeles Rivas.

No passarà el mateix amb els treballs que durant l’anterior legislatura venien realitzant-se dintre dels programes del SERVEF i que van donar feina a un grup de gent que no en tenia i van ajudar a algunes famílies en situació difícil, encara que fora per curts períodes de temps. L’Alcalde diu que el SERVEF tampoc paga i encara li deu a l’Ajuntament uns 40.000 € i l’Ajuntament no “es pot permitir” participar enguany en aquests programes, cas que es convoquen.

“Nos crearía tensiones de tesoreria a partir de septiembre” –diu. És un exemple més de la prioritat que es dóna als números per damunt de les persones, amb el conegut recurs de “que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, oblidant-se els nostres polítics d’afegir sempre la paraula “alguns”.

“Si no se hace el trabajo, se quedará por hacer” –indica l’Alcalde.

Circumstàncies semblants li esperen al voluntariat ambiental. El regidor del ram diu que seran els grups locals “Moto Club”, “Grup Ciclista” i “Grup de Muntanya” els qui se’n faran càrrec enguany.

Pregunta el PSOE pel tema d’Iberdrola. La resolució judicial que li deia a l’empresa que havia de pagar 137.000 € va  estar recurrida i l’Equip de Govern de l'Ajuntament ha decidit arribar a un acord amb l'empresa en compte d’executar l’aval judicial. Al final quedarà una indemnització de 19.000 €. 

Des del Grup Municipal de Junts per Beneixama no s’opina com els governants, s'hauria d’haver executat l’aval. En ningun cas es deu anar en contra dels interessos del poble. L’Alcalde no ho veu igual, més bé al contrari, seguir amb els procediments judicials haguera estat “tremendament perjudicial “ per als interessos del poble.

Els seus arguments són a sovint definitius: “Mª José, vols enterar-te?” –li diu a la regidora. Són frases, en ningun cas argumentacions, que xafen la ratlla de la falta de respecte a les persones. Això les paraules, els gestos la sobrepassen.

L’electricitat s’ha convertit en tema important dintre d’aquest apartat. La revisió que es fa de les faroles ocupa massa temps i aquestes estan massa temps enceses. El Secretari Accidental ho atribueix a la “reactància”, l’Alcalde no en sap res sobre aquest concepte, cosa que no s’entén al tractar-se d’un tema ben simple: “la reactància és la part imaginària de la impedància, i és provocada per la presència d'inductors o condensadors en el circuit.” – diu la Viquipèdia que també dóna la fòrmula per al càlcul:


“La relació entre impedància, resistència, i reactància ve donada per l'equació:


Z=R + jX
on
Z és la impedància, mesurada en ohms
R és la resistència, mesurada en ohms
X és la reactància, mesurada en ohms
i j és la unitat imaginària.”

Si agafa el full excel que va construir per al càlcul del “dèficit municipal”, pot introduir la fòrmula i calcular la reactància de qualsevol de les faroles del poble. Per cert, per si no ho sap l’Alcalde, que el Secretari Accidental segur que ho sap, el símbol de l’ohm és la lletra grega omega:Ω.

Aquesta lletra, que és l’ultima de l’alfabet grec, té més importància de la que pareix, ja que si s’uneix amb la primera, o la primera amb l’última, es forma “l’Alfa i Omega”, que com vosaltres sabeu, com a bons lectors de l’Apocalipsis de la Biblia que sou, allí es pot llegir: 

“Jo sóc l'Alfa i l'Omega, diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i el qui ve, el Déu de l'univers”. (I que ningú prenga la frase al peu de la lletra, que després es creu Déu, o simplement déu, i la cosa es complica).

En resum, que quan es fa una revisió, les faroles del poble estan massa temps enceses.

Seguint amb el tema elèctric i parlant d’alta tensió, el regidor del PSOE li va indicar a l’Alcalde que es preveia una altra línia elèctrica d’alta tensió, ara de la part eòlica. L’Alcalde diu que “d’això no sap res”. Com de tantes altres coses.

Però, ho hauria de saber, degut al seu treball, no al seu treball privat, que tantes voltes ens nomena quan parla de reformes laborals i retallades econòmiques, no, degut al seu treball públic, pel qual el dia 6 de febrer de 2012, quan es va publicar la Resolució corresponent, rebia el seu jornal que li paguem tots nosaltres. Eixe dia hauria d’haver llegit el DOCV i hauria de dir-nos que pensa fer al respecte, si lluitar perquè no se’n pose una altra de línia o aplicar el “sí o sí” i replegar la corresponent indemnització.

Diu el regidor Castelló que “no entén que el Pla de Pagos s’haja retornat a l’Ajuntament sense aprovar”. L’Alcalde creu que com que hi havia molts a revisar no s’han llegit bé el Pla i la Memòria i per això no l’han aprovat. No pot ser que el Pla no estiguera ben fet? Que el senyor Alcalde siga persona experta en qüestions econòmiques s’ho creu ell i els seus acòlits, ningú més. Si al Pla de Pagos li ha aplicat el mateix full de càlcul excel que al “dèficit municipal” no és estrany que no li l’hagen aprovat.

Després apareix per allí una “arraïl” que sembla famosa ja. Però, “l’arraïl no ha eixit l’últim any” –diu l’Alcalde. Com ensolfatar tota la jardineria del poble amb insecticides que són productes químics perillosos. Ja que, “no hem començat a fer-ho nosaltres” –diu l’Alcalde.

Ací tot funciona per prioritats, que ningú sap quines són ni ningú sap qui les dicta, i la màxima prioritat ha estat ensolfatar tota la jardineria del poble amb productes químics molt perillosos. La regidora de Junts per Beneixama creu que es tracta d’una actuació equivocada, que no és necessària en jardineria i que resulta excessiva i en ningun cas prioritària. L’Alcalde diu que el 99% dels agricultors del poble realitzen fumigacions, (la regidora li acabava d’aclarir no fa res que no parlava d’agricultura), i que ella, com a experta que és, podia fer una proposta alternativa. Li respon Mª José que la farà quan li passen l’informe que ha justificat el tractament. (Sí, l’informe que ha justificat el tractament, imagineu l’informe).

A continuació, com que es parla de la línia d’alta tensió, apareix una altra vegada el “sí o sí” i que “el qui governa ha de prendre decisions”, (l’última frase la comença l’Alcalde i l’acaba la regidora de l’oposició, de tan coneguda que és). Encara que la regidora està parlant-li de la redacció de la Resolució on es pot llegir la influència del conveni signat per l’Ajuntament en la declaració d’utilitat pública. Diu l’Alcalde que l’Ajuntament no pot presentar “un recurs contra això” si vol evitar-li un contenciós al poble: sap aquest home que és un recurs d’alçada? Qui li ha dit que l’Ajuntament no pot presentar aquest recurs d’alçada? Sap la diferència entre un procediment administratiu i un procediment judicial encara que siga per motius de treball? Realment cal preguntar-se: sap de que parla?

Acaba Mª José Payà amb tres peticions:
- Presentar l’informe d’incompatibilitats sol·licitat fa mesos.
-   Solucionar el problema de la casa que està caient al carrer Cardenal Payá.
-       Tornar a penjar els quadres dels alcaldes democràtics.

Sobre els quadres, el senyor Alcalde ho té molt clar: “Eixes fotos, que ni eren fotos ni eren res, era una espècie de cosa, ... pos xico, cada u té un gust...” , “és facil de solucionar si hi haguera voluntat de posar eixes fotos, però, es que no hi ha voluntat personal ...”.

Posar el gust personal per damunt del respecte a les persones ... – diu la regidora.

“No digues bovaes, no se li falta al respet absolutament a ningú, ... tinc el màxim respet per qualquier persona que haja sigut alcalde del poble, ...no, no, no, per ahí no, això sí que no puc acceptar-ho”.

Aquesta última expressió és la que tanca el Ple. I la diu l’Alcalde de l’Ajuntament de Beneixama des de la presidència del plenari municipal. És el nivell que tenim.


NO A LA REACTÀNCIA! NO A L'ALTA TENSIÓ!