dilluns, 29 de setembre de 2008

ASSEGADOR


Al Ple municipal del dia 25 de setembre, preguntava el grup del Partit Popular per l’estat de conservació de l’assegador, “el paseo más bonito del pueblo”, que és realment deplorable.

I què ha fet el govern municipal per millorar-lo? S’ha redactat el corresponent projecte i s’ha sol.licitat l’ajuda adient a més altes intàncies.

I quina ha estat la resposta? “No es prioritario”.

Pareix que podem traure conclusions: els governants municipals no sols no han arreglat el passeig, a més a més, deuen haver-se empenyat en deteriorar-lo. No se’ls ocorre altra cosa que posar llum on no n’hi ha i papereres per poder recollir diferents deixalles que podrien decorar el terra.

Però, per comparar, podem vore algunes fotos de l’estat de l’assegador poc temps després de prendre possessió el nou ajuntament, d’aquest hivern passat: fotos de l’herència rebuda.

Vista l’herència rebuda i l’estat actual de conservació del passeig, la conclusió pareix clara: tant l’equip de govern com el grup de l’oposició deuen posar-se d’acord, TOTS JUNTS, per aconseguir que el “no es prioritario” és convertisca en “es necesario”.
Accés a la zona esportiva.


Arbre i farola.
Arbre i banc.
Un nou model de banc.
Arbret i farola.
Una far...


Senyalització vertical?

I el nom del poble.