dimecres, 13 de maig de 2015

TOTES AQUELLES COSES QUE PODEN FER-SE PER DECRET.

El dia 7 de maig de 2015 es va celebrar Ple Extraordinari per tractar temes "molt importants", ja veureu.

El públic que ens acompanya està en nivells mínims. Només són tres persones. Ai, aquells Plenaris multitudinaris quan governaven "els altres"! No cabia una agulla al Saló de Plens! Quanta crispació! Les mares ja han deixat de vindre a vore els seus fills i les seues filles, tan bé com parlen, o lligen. Els qui acudien a dormir plàcidament acompanyats pel soroll constant de la discussió política, ens han abandonat. Les qui assentien quan parlava l'Alcalde i renegaven quan criticava l'oposició, també ens neguen la seua presència. Tantes coses que ja no tornaran!

Ja li ho deia Rutger Hauer a Harrison Ford en "Blade Runner":

- "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais...Todos esos momentos se perderan en el tiempo como lágrimas en la lluvia...".

Primer es van aprovar les actes de les dues sessions anteriors, una ordinària i l'altra extraordinària, per unanimitat dels membres presents.

Eugenio va arribar tard i no va poder aprovar les actes abans esmentades. Una pena, ja que haguera pogut fer-se una aprovació per "unanimitat unànim" i es va quedar en "unanimitat dels membres presents". De veritat que és una pena.

A continuació el Secretari va llegir els Decrets d'Alcaldia, entre ells:

- Decret 32 "relativo a apoderamiento a Carlos Mato Adrover en diligencias previas ...". Carlos Mato? Mato? Em sona, però no recorde ara de que. Qui serà eixe Mato? Diligencias previas, diu? Algun tema judicial...

- Decret 33 "aprobación expediente de modificación de créditos". Alguna partida del pressupost que no té diners i necessita diners per poder dedicar-los a una determinada feina.

- Decret 35 "inicio procedimiento de adjudicación servicio de auditoría externa". Auditoria externa? O siga que a finals d'abril s'inicia l'expedient per realitzar l'auditoria de l'Ajuntament. Amb la dotació pressupostària corresponent? Amb una partida al pressupost que puga incloure una auditoria?

Pregunta Castelló si es pot fer per Decret l'Auditoria, si val 40.000 €.

El Secretari diu que es va fer per Decret perquè corria pressa i després es va aprovar en Junta de Govern.

Afegeix l'Alcalde que el que no es pot fer és per adjudicació directa, que s'ha convidat a diverses empreses, que n'ha respost una i que hi ha de plaç fins el dia 12 de maig.

Resumint, que l'Alcalde va iniciar l'expedient per realitzar una auditoria per Decret, que després va aprovar en Junta de Govern, que costarà 40.000 € aproximadament, que té una partida oberta als pressupostos prorrogats del 2014 amb suficient dotació pressupostària i que, per si de cas, ara després, aprovarem uns pressupostos per al 2015 amb la dotació econòmica corresponent.

Quanta raó tenia el "replicante": "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais".


dimarts, 12 de maig de 2015

PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA I PROGRAMA ELECTORAL.

El proper dissabte 16 de maig, a les 19 hores i a l'Auditori Municipal, presentarem la candidatura i el programa electoral que Junts per Beneixama, amb la col·laboració i les aportacions de totes aquelles persones que han volgut participar,  ha preparat per a les properes eleccions del 24 de maig.