dissabte, 23 d’agost de 2014

PLENS ORDINARIS DE MAIG I JUNY: DECRETS D'ALCALDIA.

Com tots vosaltres sabeu, objectiu fonamental del nostre Alcalde és el compliment del seu programa electoral al complet. A més del color de les façanes, també es parlava en eixe mateix programa electoral de qüestions judicials. Mireu:

"... estudiaremos el maremágnum judicial en que se ha metido el Ayuntamiento, intentando desenmarañar una situación que, entre otras cosas, puede llegar a tener consecuencias económicamente muy gravosas para la institución, ..."

Què, ja s'ha estudiat el "maremágnum"? Ja s'ha "desenmarañado la situación"?

La lògica ens diria que sí, però, ai! la lògica! Mireu els decrets de l'Alcalde llegits durant els dos Plens Municipals passats relatius a temes judicials. El "maremágnum" anterior s'ha convertit en "maremágnum i mig".

Decreto nº 27/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social número tres de Castellón por Dña. MARÍA PALOMA SANZ BARRERA contra els INNS, TGSS, Mutua MAZ y Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 28/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante por D. RAFAEL CAMPOS VILLASEVIL contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 31/2014: Relativo a ratificación opción indemnización realizada por el letrado representante del Ayuntamiento en el acto del juicio de José Vicente Lorente Ferriz.

Decreto nº 41/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... por demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante por Dña. MERCEDES SÁNCHEZ GARCÍA contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 42/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... por demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante por Dña. Paloma Sanz Barrera contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 47/2014: Relativo a delegación a Ruíz Server Asesores S.L., representación y defensa en juicio, ... demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social número tres de Castellón por Dña. MARÍA PALOMA SANZ BARRERA contra els INNS, TGSS, Mutua MAZ y Ayuntamiento de Beneixama.


Decreto nº 48/2014: Relativo a delegación a Ruíz Server Asesores S.L., representación y defensa en juicio, ... interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante por D. RAFAEL CAMPOS VILLASEVIL contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 49/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... interpuesto ante el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante por Dña. MARÍA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ LÓPEZ contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 54/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... por demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante por D. VICENTE CASTELLÓ SIRERA contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 72/2014: Relativo a revocación de decretos de Alcaldía nº 27 y 47/2014 de delegación y representación de defensa en juicio procedimiento ordinario autos nº 264/2014, ante el Juzgado de lo Social número tres de Castellón.

Decreto nº 73/2014: Relativo a delegación de representación y defensa en juicio procedimiento ordinario autos nº 264/2014, ante el Juzgado de lo Social número tres de Castellón, a D. Carlos Mato Adrover.

I tot açò qui ho paga?

Abans, el PP es queixava que es pagaren advocats quan la Diputació d'Alacant té serveis juridics gratuïts.

I què fan ara?

Deleguen en els Serveis Juridics de la Diputació, però, després, la delegació li la passen a Ruíz Server Asesores S.L., i un poc més tard, li la passen a Carlos Mato Adrover, un altre advocat que no forma part dels Serveis Jurídics de la Diputació.

En què quedem? Què fem amb els Serveis Jurídics de la Dipu? Què fem amb tant d'advocat? Què farem amb el "maremágnum"? Això qui ho paga?

No us preocupeu. Ja tenim l'exemple de la pintura de la façana i açò també està en "bones mans". El "maremágnum" ens eixirà barat.


HA PINTAT LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT.

El senyor Alcalde ha decidit pintar de nou la façana de l'edifici de l'Ajuntament. Era una promesa electoral.

Estava molt deteriorada? No, era una promesa lectoral, i el nostre Alcalde les promeses electorals les compleix totes. Hem de dir-li-ho a Mariano. Hem de dir-li que té un Alcalde que compleix totes les promeses electorals, com ell, que també compleix tot el programa electoral.

- "... cuando nuestra economía lo permita se sustituirá la actual iluminación y pintura del Ayuntamiento para devolverle su aspecto tradicional y se procurará la colocación de esculturas y pequeños monumentos que personalicen cada rincón de nuestro pueblo" -això deia el programa electoral del PP de Beneixama.

Ja tenim de nou "les tradicions" entre nosaltres: la façana municipal i la seua fotografía de la salutació del programa de festes (la foto de l'estació de l'AVE de l'any anterior no feia el cas; encara que la corbata desentona, és roja).

Diuen que la pintura de la façana val 5.000 €. L'anterior va costar 10.000 €. És barat, doncs, recuperar les tradicions. Ha estalviat a l'Ajuntament 5.000 €. No sols ens ha tret d'una "penosa situación económica", no, a més ens estalviem 5.000 € pintant la façana. Aquest lliberal de pro és el nostre salvador (els qualificatius se'ls diu ell mateix als Plens Municipals). Hauria d'haver pintat també per dintre tot l'edifici municipal, ens haguerem estalviat 15 o 20.000 € segur.

Mireu, amb 5.000 €, un altre, podria haver decidit ajudar a 10 alumnes d'ESO de Beneixama a comprar els llibres. O ajudar a 3 o 4 alumnes universitaris amb dificultats a pagar la seua matrícula d'enguany. Pero, no, Antonio, complidor de les seues promeses, ha decidit gastar-se'ls en pintura, per tapar una altra pintura, roja en aquest cas, i recuperar una tradició.

Ja quasi pot donar-se per satisfet de la magnífica legislatura que ens deixa: 

- Ha despenjat de la paret del Saló de Plens uns quadres de tots els alcaldes de l'actual període democràtic, "molt llejos" deia, que allí havia col·locat l'anterior Alcaldessa.

- Han arreglat, ell i el full de càlcul Excel, una "penosa situación económica". (Excel és un full de càlcul que ven l'empresa informàtica Microsoft, però, en realitat, "l'anima" del programa és Antonio. Això la gent no ho sap, però, és així).

- Ha pintat la façana de la Casa Consistorial per quatre perres i l'ha deixada preciosa i amb un aspecte tradicional.

Molt bé, Antonio! L'Alcalde que va llevar aquell color roig "tan lleig" i li va donar de nou eixe aspecte tradicional tan bonic a l'Ajuntament has sigut tu. Ningú més ho haguera pogut aconseguir! I només per 5.000 €!

Aquest és el nou aspecte de l'Ajuntament del Camp de Mirra, que ha decidit trencar amb les tradicions i passar-se'n directament al "pop art".