dilluns, 3 de gener de 2011

EL VEÏNAT DE LA GLORIETA

El projecte de reforma i adequació de la Glorieta, a banda de les polèmiques creades degudes a simbologies franquistes i votacions plenàries, trau a la llum altres històries si més no curioses. Una d'elles és aquesta:

Me causa una almirasión
lo que les voy a contar,
de ver la gloria que han hecho
en la calle el Cardenal.

En Villena está el Panterri
y en Biar está el Raval
y en Beneixama señores
es la Gloria natural.

La señora Amalia y Gloria
yo les doy la enhorabuena,
que a la puerta de su casa
han hecho la Gloria eterna.

No os vayais a creer
que esta gloria es la del sielo,
que para llegar a aquella
es menester más misterio.

Que bonito será el ver
las fiestas en este año,
la Virgen en la Glorieta
y las músicas tocando.

Cuando tiren los disparos
y las banderas bailar,
la Virgen en la Glorieta
será una felisidad.

Cuando las rosas esclaten
y den su perfumería,
la Virgen en la Glorieta,
eso dará una alegría.

(Ara en valencià tots els que vivien pel redor).

Para que esté más cumplida
la Gloria de Beneixama,
hemos de haser un banquete
y convidar a las damas.

Ahí está Amàlia Catirra,
que les tortaes farà,
i la canella que falte
Minxorro la posarà.

Està Pepet el Pollo,
que es pollastres portarà,
i Eusebio que està allí enfront
la begua portarà.

Està ahí Eugenio Taleca,
que és un home cavaller,
mos donarà tot el oli
que tingam que menester.

Està Visento Taleca,
que la Bodega obrirà
per a tots els de la Glòria
que vagen a refrescar.

Està el Roget de Mataix,
que mos posa les gallines,
quatre dotzenes de plats,
i si acàs feren fandango
tamé diu que el ballarà.

Per a servir el banquete
jo ja en tinc uno buscat,
que és Julián el aguasil,
que és un home molt templat.

Si algú se fera malalt
d'esta classe de menjaes
no vos tingau que apurar,
que està Batiste el Barber,
que sap pegar les punxaes.

La senyora Escolàstica
(la senyora de Don Juan)
la confitura durà
i la germana des Canaris
per a estar més adornà.

Ahí està Pepe Catxorro,
que tot ho carrejarà
en el burret i la sària
i l'home res mos costarà.

Està Vicentet el Piulo,
que no l'ha tingut en l'olvit,
que vinga ací a la Glòria
i diga lo que li dic.

Viva l'alcalde y el cura,
el vicàrio y Don Miguel,
el sagristà y el Piulet
y el Sevillano también.

Ya que eres nuestra patrona
te queremos implorar:
Ten piedad de Benejama
y que todos tengamos pas.

La poesia, la va publicar La Xitxarra. Publicació de cultura popular de la Vall de Biar. Associació d'Estudis Tradicionals "Sagueta Nova" de Biar,. Núm. 1; l'any 2004, dintre de la secció Documents de Tradició Oral. La va recitar als informadors, Adela Navarro, en aquell moment amb 95 anys, i l'havia composat sa mare, la tia Carmela, amb motiu de la construcció de la Glorieta. Aporta molta informació sobre diferents aspectes de la vida de Beneixama en el temps de la construcció de la Glorieta, per exemple, entre d’altres, nomena el veïnat que allí vivia.
I entre el veïnat que al poema es relaciona, una persona apareixerà, molts anys després, junt a la Cruz de los Caídos, per una qüestió de noms, quina coincidència!
Es tracta de Batiste el Barber, el qui "pegarà punxaes" si cal. Aquest home, el tio Batiste segons l’acta municipal, donarà nom a un carrer de Beneixama, Practicante Bellod Cortés, que substituirà al de Calle del 18 de Julio, en el mateix ple municipal, on es canviarà la inscripció de la Cruz de los Caídos: Caídos por Dios y por España. ¡Presentes! Això sí, amb el vot en contra de Coalición Democrática.
La que no es nomena a la poesia és la Cruz de los Caídos, no hi era. La Cruz de los Caídos és una taca negra en la vida de la Glorieta de Beneixama, un postís del període franquista que ha sobreviscut al propi dictador durant massa anys: ha ocupat un espai i un temps que en ningun cas li correspon. Cal que desaparega de la vida de la Glorieta i de la vida de la Beneixama democràtica.
Apliquem-nos els dos últims versets del poema, encara que alguns no vulguen:


Ten piedad de Benejama
y que todos tengamos pas.

La foto, actual, també publicada a La Xitxarra, mostra les dues creus de la glorieta. A la dreta, la Cruz de los Caídos franquista, que la Parroquia San Juan Bautista a les seues al•legacions, vol que continue presidint la Glorieta.