dijous, 7 de juny de 2012

PLE ORDINARI MAIG 2012. CAPÍTOL 3.


El punt cinqué de l’Ordre del dia té un títol enganyós, “Informes de Alcaldía”. El senyor Alcalde vol que informe tot l’Equip de Govern, no sols ell. Obre el torn la regidora de Sanitat i Serveis Socials amb diferents informacions. Una d’elles és la referent al servei de cita prèvia per al metge. La cosa va bé: el dia 7, 12 persones van passar per l’Ajuntament demanant ajuda; la resta de dies només un parell de persones han passat per allí, la resta han utilitzat el servei amb normalitat.

“Estem convençuts que hem avançat i hem aconseguit millorar el servei” –diu la pròpia regidora.
Es tracta d’un xicotet pas per al poble i un salt gegantesc per a la humanitat? No. L’astronauta parlava d’altra cosa. Hem avançat? No, avançar és una altra cosa. Hem aconseguit millorar el servei? No, millorar el servei és una altra cosa.

Segurament caldrà que per apuntar-nos al metge utilitzem el sistema ABUCASSIS, que telefonem, que fem ús de la web, ... segurament, però, avançar i millorar és utilitzar eixe nou sistema, sí, però, ser nosaltres els qui gestionen eixe servei, no els del poble del costat per nosaltres. L’objectiu dels nostres governants per avançar i millorar hauria d’haver sigut implantar el servei i gestionar-lo nosaltres: el sistema informàtic el tindríem al Centre de Salut, podria anar gent a apuntar-se en persona allí, podria telefonar la gent allí o podria utilitzar la web per demanar cita. Però, el servei estaria a Beneixama, al nostre poble, i gestionat per nosaltres mateixos.

Després, a altre punt del Ple, ens parlarà l’Alcalde del servei de correus que, en part, també se n’anirà a Banyeres. També avançarem? També millorarà el servei? En aquest cas sembla que no, presentarà una queixa per escrit per eixe trasllat, (l’escrit és decimonònic, preconciliar, no sé si anterior al Vaticà II o al de Nicea, però adequat als temps quant encara les cartes, sobres i segells, dominaven al correu electrònic, quan a Beneixama encara érem els responsables del nostre servei de correus i les sol·licituds, s’encapçalaven llepant amb la llengua la pòlissa intimidatòria).

Diu el regidor de “parcs i jardins” que la font de la plaça de l’Ajuntament està arreglada: “Ja està al 100%”. També “s’han posat els maceteros a la replaça de l’Església i al parc de la Creu. S’ha pogut continuar amb la decoració del poble”. I el regidor de “piscina”, que resulta que és el mateix que el de “parcs i jardins”, diu que la piscina municipal s’obrirà entre el 22 de juny i el 31 d’agost. Enguany no s’obrirà el mes de setembre. El bar, també obrirà, però en horari de piscina només, no podrem fer ús del magnífic lloc per les nits. S’ha licitat per 500 € i s’ha adjudicat per 700 € al Bar la Plaça. Sí, heu llegit bé, 700 € per tot l’estiu, ah!, i amb les xuxeries i els polos inclosos! Un bon negoci per al municipi!


Continua la sessió amb les informacions que la regidora de Cultura ens facilita. Hi ha una activitat curiosa per al dia 30 de juny: es tracta d’inaugurar el tram del Camí de Santiago que com tots vosaltres sabeu, passa per Beneixama. Serà la Ruta del Cardenal Payá, un tram del Camí del Sudest, que retolarem degudament. La caminada la farem de Banyeres a Beneixama passant per l’alberg de l’Estació, convertit en Alberg del Camí. Es tracta d’un agravi comparatiu amb el Cid Campeador, que també va passar per ací en nombroses ocasions, com també sabeu bé tots vosaltres, i l’home no té cap alberg on descansar.


Només fa uns mesos que els nostres governants van rebutjar dur endavant un projecte per posar en valor el Camí dels Molins. El projecte estava redactat per una empresa local i tenia concedida la corresponent subvenció. Hagués donat feina a persones del poble i haguérem recuperat un camí històric. Es va deixar de costat per la “crisi” i "l'enorme dèficit municipal”.

També fa uns mesos que el Grup de Muntanya va senyalitzar el Camí de Xàtiva, el va passejar i es va fer una xarrada sobre el tema amb la col·laboració de l’IEVM. Altre camí històric que travessa la Vall i va més enllà. Sobre el mateix camí s’han escrit diferents articles al programa de festes del poble i als pobles del voltant, i els han escrit gent del poble i dels pobles veïns.

Rutes pel terme, toponímia del camins de Beneixama, ... també s’han descrit i s’ha recollit, els últims anys, en diversos estudis al programa de festes. Sembla que tot per res. Només era per omplir pàgines del programa, només els interessa per això. Ara apareix el Camino de Santiago. Igual que reivindiquen el turisme rural, però, el que més els interessa és el polígon industrial; obren albergs per a la gent que vol gaudir del nostre poble i del nostre paisatge, i planten línies d’alta tensió per un grapat de diners; commemoren bicentenaris i obliden patrimoni que té mil anys.

Aquesta ocurrència del Camino de Santiago és un insult a tots aquells que han estat dedicats a l’estudi de la nostra història, del nostre patrimoni i de la nostra toponímia. És un menyspreu a aquestes persones i al molt de temps que han dedicat a l’estudi de la nostra terra. Podem pensar que es tracta de desdeny o indiferència cap a elles i el seu treball, de rebuig al que altres ja han fet o, potser siga, tal volta, ignorància. L’única explicació possible és que “El Camino de Santiago” estiguera inclòs dintre del programa electoral del PP  local. No el tinc a mà. Però, el buscaré.

Pel Portal de Xàtiva, junt a l'ermita de Sant Roc, a Biar, també passa el Camino de Santiago.
dimarts, 5 de juny de 2012

PLE ORDINARI MAIG 2012, CAPÍTOL 2.El Grup Municipal de Junts per Beneixama va presentar al Plenari, de nou, la moció que demana la declaració de la sèquia mare com a Bé de Rellevància Local, presentada ja el passat mes de novembre i que no havia tingut resposta.

L’Alcalde diu que sí que ha tingut resposta, que la va tindre el passat Ple, i que a ell el que li preocupa és que aquesta declaració obstaculitze l’aprovació definitiva del PGOU, que és el realment important.

Tant l’equip redactor del Pla com l’arquitecte municipal i MªÁngeles Rivas ho tenen en estudi. S’han de fer molts tràmits i s’ha d’incloure en el catàleg de bens del poble, diu la regidora.

Això precisament és el que buscava la moció, que els tràmits s’hagueren fet, que se concretara com afecta al PGOU, que se valorara tan important patrimoni arquitectònic i cultural i que per una vegada se sapiera de que s’està parlant. Que es tinguera una idea de que fer, la documentació preparada i una informació concreta sobre com pot afectar o no afectar al futur PGOU. O siga, que els qui manen i han de prendre decisions, pugueren dir-nos: “sí, anem a iniciar tot el procediment” o “no, anem a esperar a l’aprovació del PGOU”, amb la seua argumentació. Si així fos, nosaltres, que sabem de les responsabilitats dels qui manen, ho acceptaríem o començaríem una campanya en defensa de la sèquia mare, amb pancartes i llençols: “SALVEM LA SÈQUIA”.

Diu el senyor Alcalde que no ens preocupem, que no creu que vagen a trencar-la tota de repent, que el que es trenca es repara i que “si ara teniu tanta pressa, durant quatre anys podíeu haver-ho fet”.

I és cert, durant quatre anys podíem haver-ho fet i si haguérem guanyat aquestes eleccions tindríem quatre anys més per haver-ho fet millor, però, aquestes circumstàncies no s’han donat i, com  que el que mana ara i té tota la responsabilitat i és el qui ha de prendre les decisions, li ho demanem a ell. I com que l’Alcalde és ell deuria de saber que a l’acabament de la passada legislatura es va produir un canvi en la sèquia que ha afectat greument a la seua conservació, que per desgràcia no vam arribar a temps de parar, possiblement per no tindre la qualificació que ara demanem, i que caldria que passejara per l’horta de Beneixama per vore que el que es trenca no sempre es repara, que la sèquia està en perill, que altres sèquies i braçals ja han desaparegut i que tota l’horta està ja arrasada. Esperem que el PGOU puga arreglar-ho tot.


La fotografia està feta a la vora del camí de la Torre al Riu. En molts altres llocs es poden fer fotos així.

L'eixida de l'aigua del minat a l'Almassereta ara.

La mateixa eixida d'aigua abans de la canalització.


El tub que s'endú l'aigua del minat i la sèquia, enfonsada i plena d'herbes.


Quant de temps suportarà la sèquia sense aigua?


dilluns, 4 de juny de 2012

PLE ORDINARI MAIG 2012, CAPÍTOL 1.


L’últim dia del mes de maig, el 31, a les huit de la vesprada, va començar el Ple Ordinari de l’Ajuntament de Beneixama. Primer van aprovar un parell d’actes que tenien pendents. MªJosé demana que remitisquen els esborranys de les actes amb més temps als regidors i regidores, per poder llegir-les amb tranquil·litat.

Després es van tractar diferents sol·licituds, entre elles una d’un dels bars del poble que demana col·locar una barra el dia de l’Entrada al lloc de començament de la desfilada, per refrescar al públic i festers que per allí transiten. No va poder atendre la petició l’Ajuntament ja que totes les adjudicacions d’aquest tipus, dels conjunts nocturns, per exemple, han estat licitades i seran adjudicades en un lot i no poden separar aquesta del grup.

Un altre bar sol·licita permís per col·locar la terrassa de l’estiu. No especifica les característiques de la terrassa, el metres quadrats que ocuparà, ...etc. I caldria que ho fera i així se li demanarà. Com a la resta de bars del poble que ocupen la via pública durant l’estiu, places i carrers, pel seu negoci, però, respectant a la ciutadania que no vol fer ús del seu servei i vol gaudir de l’espai públic, així com pagant les taxes que corresponguen.

El següent punt de l’ordre del dia parlava de “aprobación de gastos”, el que vol dir que el nostre Ajuntament encara paga, que no ho fan tots, malgrat la difícil situació econòmica, desastrosa, que tantes vegades en ha contat el nostre Alcalde. Per suposat que heretada.

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Villena ha presentat la seua factura anual per encarregar-se de la recollida de diferents animalets perduts o abandonats: 2.640 €. Sembla elevada, però, és el que diu el conveni que tenim signat amb ella i ara toca pagar. Són molts diners, però també han sigut molts els animals dels que s’han fet càrrec i hem de pagar per animal recollit, no és una quantitat fixa. Té intenció l’equip governant de revisar el conveni per adaptar-lo a les circumtàncies econòmiques actuals, sense perjudicar tampoc molt a la Sociedad Protectora, i està estudiant un parell de models de conveni que li ha facilitat la pròpia Protectora.

El grup municipal de  JpB li proposa contrastar altres propostes, altres models de conveni, d’altres societats protectores dels voltants, però a l’Equip de Govern no li sembla oportú. Comparar models no suposa cap compromís, demanar ofertes de diferents societats tampoc i sempre ajudaria a millorar el conveni per bé dels interessos del poble, però, no ho consideren així els nostres governants. El qui mana assumeix responsabilitats i ha de prendre decisions, almenys quan els qui ho fan són els actuals. Alguna campanya de conscienciació tampoc vindria malament, sobretot entre la gent més menuda, pensant en el futur, que s’ha demostrat molt efectiva en altres temes com la fumigació del casc urbà amb productes químics perillosos.

Altres pagaments que prepara el nostre Ajuntament, i per què vostés ho coneguen, són:

-  A l’empresa de l’Ecopark: 770 € mensuals més la quantitat corresponent al tractament dels residus que varia segons la quantitat.

-          A Movistar: 851,45 € pels telèfons i 614 € per les línies d’Internet, tots i totes, que té l’Ajuntament, i corresponents als mes de maig.

-          I un deute que tenim amb Rafael Campos Villasevil de 12.700 €, que pagarem, si és possible, amb còmodes plaços.


NO A L'ALTA TENSIÓ.