dimarts, 2 de desembre de 2014

MINISTRE DE SANITAT.

Notícia d'última hora: Mariano ha nomenat Ministre de Sanitat Alfonso Alonso.

Alfonso Alonso? I Esteban? Per què no Esteban González Pons? Per què no Carlos Floriano? Per què no el "pequeño Nicolás"?

La veritat és que Alfonso té experiència en sanitat, és advocat i odontòleg, perdó, filòleg. I també té idees clares sobre la sanitat espanyola:


Esperem que la grip no aprete molt aquest hivern.


PLENARI MUNICIPAL NOVEMBRE: UNITATS D'EXECUCIÓ.

El passat 20 de novembre, sí, heu llegit bé, el passat 20 de novembre, va tenir lloc un Ple extraordinari per acabar amb el projecte que pretenia desenrotllar les unitats d'execució núms. 5 i 6. En el Ple ordinari de novembre, el dia 27, el passat dijous, tornaria a posar-se damunt la taula un projecte, possiblement inviable des del seu inici, possiblement malament gestionat des del  seu començament i, sobretot, molt allunyat de la realitat; de la realitat social, econòmica, urbanística, fins i tot, política, molt distant de la realitat del poble.

Algú de vosaltres creu que és ara el millor moment per endinsar-se en aventures urbanístiques? Creu algú que, a hores d'ara, a l'Ajuntament, algun dels nostres governants és capaç de gestionar un projecte urbanístic de manera mínimament lògica? Encara més, créieu que hi ha algú capaç de concloure un projecte d'aquest tipus com toca? 

Possiblement hi haurà respostes i opinions de tot tipus, però, aquest projecte no ha tingut bon inici, no ha buscat els procediments adequats en el seu desenvolupament i no se li ha donat fi de manera correcta; encara que, al Ple, l'oposició, concretament JpB, mitjançant un prec, obrí la porta a millorar el final d'aquest assumpte, va facilitar una idea que pot significar un final digne.

Per a més informació sobre el tema, si no sabeu de que parlem, podeu llegir el blog del PSOE local: http://psoe-beneixama.blogspot.com.es/2014/11/una-mala-gestion-casi-30000-euros-la.html

La sessió ordinària del Plenari va començar "bé". Es va aprovar per unanimitat l'acta de l'anterior Ple ordinari, el del dia 25 de setembre. A continuació, tocava aprovar l'acta del Ple extraordinari del 20 de novembre, on es tractava el tema de les unitats d'execució, i a partir d'ací la cosa ja no va anar tan "bé". Només 5 minuts va durar el Xé Què BÒ. 

La regidora i portaveu de JpB, va indicar que no aprovarien l'acta, ja que no figurava a l'esborrany, tot el que s'havia dit a la sessió: interpretava la regidora, que a l'acta es deia, o s'inferia, que els propietaris afectats havien dit que no al projecte i per això es retirava. Els propietaris havien dit no al projecte, és cert, però, argumentant la seua negativa. I, a més, tots eixos arguments havien estat presents en el debat de l'anterior Ple, i no hi figuraven a l'acta (sic). Per què els arguments i el debat no es reflexaven a l'acta? Per què dir que "el projecte no es fa perquè els afectats no volen" només? Per què no dir també els motius pels quals no volen?

Imagineu el desconcert i imagineu els comentaris des del costat de govern. El desconcert inicial de l'equip de govern va arribar fins el final del debat d'aquest punt, i va continuar fins el final del Ple. Els comentaris, no. Els comentaris van anar evolucionant, a poc a poc,  per arribar a l'únic lloc on podien arribar, a aprovar l'acta, però, incloent el que la regidora de JpB reclamava que s'inclogués.

Però, encara va facilitar més les coses la regidora de Junts; encara va voler fer-ho més senzill; els va oferir una segona opció:

- Junts per Beneixama no aprova l'acta, o siga, vota no, i argumenta els motius pels quals no aprova l'acta, que figuraran en l'acta de la sessió actual.

Al final l'acta s'aprovà incloent la frase explicativa del que en realitat sí que es va debatir en el passat Ple i que, literal, diu:

"... que els propietaris afectats han argumentat la seua negativa a què el projecte continue endavant mitjançant al·legacions, en les que es fan constar deficiències en el projecte d'urbanització i de reparcel·lació, les quals consten completes en l'expedient del projecte", encara que l'alcalde considera -diu que després d'haver-ho consultat amb un advocat- que com es desestima el projecte, no es fa necessari contestar-les una per una. [En este ajuntament els advocats són imprescindibles hui per hui -aclareix el senyor Alcalde].

Amb eixes rectificacions i una pregunta, s'aprova l'acta per unanimitat. Qui va a fer-se càrrec de pagar el projecte redactat (30.000 €)? -és la pregunta. [Redactat i ja pagat per part de l'Ajuntament. Possiblement doncs, una pregunta també ja contestada].

Vistes les conclusions a què s'havia arribat al primer punt de l'ordre del dia, Mª José, la regidora de JpB, va voler arrodonir-les i, a l'últim punt de l'ordre del dia, va presentar al Plenari un prec:

"Donat que les al·legacions presentades al projecte de les unitats d'execució 5-6 apunten a possibles deficiències en la redacció del projecte, que han motivat la sol·licitud de la seua retirada per part dels propietaris afectats, i així va a fer-se, pregue s'averigüe si aquest projecte està ben fet o si té alguna deficiència per la qual el poble puga recuperar els diners que ja ha pagat (uns 30.000 €)".


Mª José és que a voltes dius coses, no se si per ignorància o per atreviment, es que a voltes dius coses ... -diu l'Alcalde.

Pot ser que per les dues coses -conclou Mª José.

És que jo, vorem a vore, però ... -reflexiona el senyor Alcalde.

Com podeu comprovar el desconcert va arribar fins l'acabament de la sessió plenària. I continua.