dijous, 9 de febrer de 2012

REUNIÓ INFORMATIVA ALTA TENSIÓ A BENEIXAMA.

dimecres, 8 de febrer de 2012

PLE MUNICIPAL ORDINARI. CAPÍTOL IV: INFORMES D’ALCALDIA.

La Regidora de Sanitat llig el seu paper al Plenari. Hui ha canviat de llengua i llig en valencià. En anteriors Plens llegia en castellà, la qual cosa va generar comentaris en diferents pàgines d’Internet. La Regidora ha recapacitat i hui se’n passa al valencià.

Entre el rastre que ens va contar hi havia un punt que ens va cridar l’atenció, encara que va passar desapercebut per al Plenari: el Servei d’Urgències Sanitari que fins ara es prestava a Biar, durant la vesprada i la nit, passa a prestar-se a Villena a partir de les 9 de la nit i fins a les 8 del dia següent.

Per què? Es tracta de retallades del govern del PP en matèria sanitària? Què ha fet l’Ajuntament de Beneixama per evitar-ho? Què han fet els alcaldes dels pobles afectats, tots ells del PP, per evitar-ho? El Ple anterior demanava l’Ajuntament de Biar suport municipal per un tema de carreteres, també s’han reunit tots aquests alcaldes per exigir-li al seu conseller, del PP, que no retalle el servei sanitari que rebíem? La Regidora llig el paper i ja està? L’Alcalde escolta com la Regidora llig el paper i ja està? Tot bé? A aquest punt, informes d’alcaldia, és on deuria d’haver-nos informat de tot el que ha fet ell per evitar aquest trasllat de serveis. Les vegades que s’ha reunit i amb qui, per evitar que aquest servei empitjore. Tot el que “ha treballat” per evitar-ho. Totes les negociacions que ha fet sobre el tema, “a cara de gos” o “a cara de gat”, con vulga, però, als informes d’alcaldia ens ho havia d’haver contat. El tema econòmic és molt importat; el referent a la nostra salut, a la nostra atenció sanitària, també. O no? O podem incloure el fet dintre de la secció “frivolidades”?

L’altra regidora, la de Cultura, conta també el seu rastre. Activitats que es faran a Beneixama aquest pròxims dies. I conta la presentació del llibre de Pedro Amorós a La Rata Cellarda, però, “això és en un bar”. Col·locarà la notícia a la web municipal, tard, després que ja s’haja realitzat. Se’n recorda del que va dir sobre una activitat semblant i al mateix lloc la legislatura anterior?

I ens anuncia també un gran viatge cultural dintre del Bicentenari del Cardenal, a Alcoi. Pensàvem que seria a Toledo, a visitar la tomba del Cardenal Primado de España a la seua Catedral. Resulta que és a Alcoi, a l’exposició Camins d’Art, de la Luz de las Imágenes. (Ai, la Fundación Luz de las Imágenes).

I pren la paraula el titular de la secció, o siga l’Alcalde, per dir-nos que sobre el Pla Urbanístic “està en ello”. I que tenim deutes en la Mancomunitat on, dintre de la tònica habitual, no ha arribat un cèntim de les subvencions pactades, ja saben de qui.

I a continuació “una experiència desagradable”, “una obsessió” del nostre alcalde, el tema econòmic, que vol fer extensiu a tots, que a tots ens importa a molt, i vol fer-nos un “flass” cada Ple Ordinari. Ens tranquil·litza amb un inici esperançador: “aniran millor este any”, els comptes, vol dir.

Com que es tracta de números ben coneguts, vaig al resum final. Acomodeu-vos a la cadira per no caure de tos: saldo negatiu 1.043.000 €, “una quantitat preocupant”.

L’anterior Ple Ordinari, pel novembre, va passar un “informe”, el seu, que ens deia que la “disminución de la capacidad financiera” era de 804.420 €. Ara el saldo negatiu és de 1.043.000 €. 
Vol dir que ens hem endeutat en 239.000 €? En dos mesos, els deutes han augmentat en més de 200.000 €? Tot això es degut a factures que hi havia al “caixó”? Què en el nostre ajuntament no hi ha ingressos? Quina gestió s’ha fet? I les subvencions, no es cobren? Quines gestions ha fet amb les Conselleries del PP per què paguen el que deuen? Ja té elaborada la liquidació del pressupost de 2011? Ja té elaborat el pressupost de 2012?

De moment ens conta que no renovarem contractes amb policies municipals, que li baixarem el sou a la regidora, que no n’hi haurà “plusos de productivitat”, que ho compensarem amb dies de vacances, que baixarem el Capítol I, ..., presente vosté el document oficial de liquidació del pressupost de l’any anterior, presente un projecte de pressupost, què espera també que passen les eleccions andaluses?, pacte’l amb tots els grups polítics, no els retraga constantment als actuals, que no estaven, el passat, consensue amb ells el futur. 

No és ja el candidat del PP, és vosté l’Alcalde de Beneixama.

dimarts, 7 de febrer de 2012

PLE EXTRAORDINARI AQUESTA SETMANA.

El proper dimecres 8 de febrer, a les 19,30 hores, es celebrarà Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Beneixama. Sembla que es tracta de tramitar accions puntuals molt interessants. I amb un acabament prometedor: informes d'alcaldia.

Orden del Día:

1º - Aprobación si procede de las cláusulas para la firma del convenio
de operación de crédito a corto plazo con la Exma. Diputación
provincial de alicante.

2º- Solicitudes de licencias de obras.

3º- Aprobación para solicitar ayudas en materia de prevención de
incendios forestales para el ejercicio 2012.

4º-Informes de alcaldía.

diumenge, 5 de febrer de 2012

PLE MUNICIPAL ORDINARI. CAPÍTOL III: EÒLICA, TERMOSOLAR, ALTA TENSIÓ I UN CONVENI.

Punt 4 de l’Ordre del Dia: Modificació conveni amb Enestar.
S’ha signat el conveni entre els ajuntament de La Canyada, El Camp de Mirra i Beneixama amb l’empresa Enestar, sobre la línia d’alta tensió que decorarà la part nord del nostre poble ja “per a sempre”. [Aquest “per a sempre”, es sinònim de “com sempre”, “com s’ha fet tradicionalment” o “com s’ha fet sempre” que tant li agraden a la regidora. I aquest “com sempre” és un dels principals problemes del nostre poble, d’ara i de sempre, molt més gran que el dèficit obsessiu de l’Ajuntament. El “com sempre” i “pels mateixos de sempre” són les dificultats més greus que sempre ha trobat el nostre poble, les que han volgut oblidar el passat, les que ens presenten tan negre present i les que volen evitar un nou futur, fent-nos viure de nou “com sempre” i amb “els mateixos de sempre” instal·lats en la poltrona municipal].

I per què torna al Ple si ja es va aprovar en Ple? Molt senzill, a l’hora de signar s’han fet algunes modificacions puntuals, sense importància, que “no afectan al fondo del acuerdo” –diu l’Alcalde.

El regidor de l’oposició li pregunta quan es va signar el conveni. El 20 de gener segurament, ja que allí no pareix que ningú ho sàpiga amb seguretat. I ho pregunta el regidor perquè la data del conveni signat diu 19 de desembre de 2011, anterior inclús al Ple on es va aprovar. Els qui han signat no han canviat ni la data. Com la lectura del conveni l’hagen feta igual que han llegit la data de la firma, estem apanyats.

La regidora de JpB li diu que al llegir en la convocatòria de Ple que hi havia “propuesta de modificación en el convenio” creia que s’havien aconseguit majors compensacions econòmiques, però, no, no es tracta d’això.
“Creem que ens han tornat a prendre el pèl, com en l’hort solar” –afegeix la regidora de JpB- “Serem referent mundial en electricitat”. “La  línia no és bona per al poble i el conveni és nefast per evitar-la”.

El regidor del PSOE li torna a repetir a l’alcalde, ja li ho va dir el Ple anterior, que ha faltat informació al poble, que és a qui s’hauria d’haver informat i no sols als propietaris. “L’empresa ha presentat dues propostes, i en tindria més amagades, segur, i l’Ajuntament a la segona li l’ha aprovada. Podria haver aconseguit molt més”.

Ja tornem a estar en una assemblea a la plaça del poble –diu l’Alcalde.

L’anterior legislatura, només començar i durant els quatre anys, l’empresa Enestar ja es va dirigir a l’equip de govern del moment, en diferents ocasions, i se’ls va dir que la soterraven o res” –diu la regidora de JpB. No van presentar proposta de soterrament i no es va tirar endavant. Després sembla que hagen esperat al canvi de govern municipal per aconseguir la firma del conveni.

“Esta línia està ja pensada per a les futures instal·lacions de l’eòlica”, diu el senyor Alcalde. “Està sobredimensionada quatre voltes el que necessita”. Nyas coca!

Ara resulta que no sols posen la línia d’evacuació de la fotovoltaica dels Alforins, també és la línia que donarà servei a les molinetes que plantaran damunt la Serra de la Solana. Com si donara ja per fet també que anem a tindre molins per tota la serra. Si es du endavant el Pla Eòlic ja no tindrem compensacions ni pels molins ni per la línia, (les molinetes no estaran en terme de Beneixama), i si no es fa, tindrem una línia quatre vegades més gran del que es necessita. Ho ha tingut en compte a l’hora de signar el conveni?

Està segur que no ens han pres el pel: ell va estar a la negociació. O és una sensació personal, diu. “Cadascú va estirar la corda fins que va creure que anava a trencar-se”.

En un anterior ple ens va parlar de “negociacions a cara de gos”, en aquesta “d’estirar la corda”. Massa pel·lícules.

"Si no esteu d’acord, voteu que no". Anem a votar: cinc vots a favor, quatre en contra.

I s’ha acabat, fins que arriben futures modificacions puntuals.

Al punt cinqué es va aprovar una ordenança que regula el mercat, la distribució de llocs de venda, horaris, mercat normal i mercat extraordinari, ... , així ho diu la regidora. Com que no la van llegir no sabem res més. Els regidors de JpB es van abstenir.