dissabte, 19 de gener de 2013

PLE ORDINARI NOVEMBRE 2012: ELS DIJOUS PAELLA.

I arriba el final, que s'acosta l'ordinari de gener i encara no hem acabat l'ordinari de novembre.

I, per rematar, deveu saber que "conforme vagen tancant-se el temes judicials anirem informant". El serial s'esgota, a poc a poc, bé per acció, bé per omissió, que hi ha per a tots, com li agrada dir al senyor alcalde.

Primer una "demanda", o una "denúncia", davant del Tribunal de Cuentas, contra l'Ajuntament de Beneixama, que rep comunicació per si de cas vol presentar nova documentació que reforce la "denúncia" o bé "deixar que es morga". 

Comenta l'Alcalde la comunicació del Tribunal per damunt, i proclama la renúncia de l'Ajuntament a continuar en el procés, "és preferible que s'arxive".

No l'ha llegida íntegra, només uns comentaris per demostrar la bonhomia que l'inspira i que l'ha dut a decidir "no furgar més en el tema".

Furgar? No sabem on havíem de furgar ni els instruments per furgar, però, el Tribunal considera que no hi hagué "res il·legal" en els actes municipals que eren motiu de la queixa davant la Sindicatura de Comptes, per demanar que els investigara.

I què es "denunciava"? I qui "denunciava" a l'Ajuntament? Es "denunciaven" fets molt greus, eren "acusacions" molt greus. I les presentava una persona, amb nom i cognoms, en aquell moment membre del Plenari Municipal també, mitjançant una queixa dirigida a la Sindicatura de Comptes que aquesta trasllada al Tribunal de Cuentas, segons sol·licita al seu escrit la persona que el signa: " Que de traslado al organismo pertinente ..."

A l'escrit de queixa poden llegir-se tot tipus "d'acusacions". Els titulars de la premsa d'aquells dies ho eren més encara: "Investigan los "sueldos extra" a los funcionarios del consistorio de Beneixama", "Cuentas lleva a la alcaldesa de Beneixama a Fiscalía por ocultar el destino de 700.000€", "El tribunal quiere saber por qué la edil del PSPV ordena pagos a trabajadores afines", ...

I ara què? El mal ja està fet. També haurà sigut "enorme"? També haurà d'haver donat "més d'una explicació" l'alcaldessa? I la seua "honorabilitat"? Algú corregirà eixos titulars? Hi haurà qui diga almenys, "jo sóc l'autora de la queixa" que ara queda en res?

El segon "informe judicial" que presenta aquesta nit l'Alcalde és la denúncia que va presentar l'anterior secretari municipal contra l'Equip de Govern anterior per "acoso laboral".

-"No vaig a llegir-la tota" -diu l'Alcalde. No tota, però, quasi tota. Un rastre inintel·ligible per a qualsevol persona no "iniciada" que, gràcies a Déu ressumeix l'Alcalde: "En fin, Rafael Campos ha guanyat la seua demanda i l'Ajuntament ha perdut la seua demanda". Impossible concretar més: "acoso laboral", "mobing", "enfermetat laboral", "accidente de trabajo", Ajuntament, INSS, Tesoreria General de la Seguridad Social, Mutua no sé què, ..etc. Impossible entendre el que allí s'ha dit, més encara que és el que diu realment la sentència judicial.

Després el corol·lari: "I sí que demane que en nom de l'Ajuntament li demanem disculpes per l'acoso a què ha sotmés a Rafael Campos". "Em pareix lamentable que un treballador tan serio com Rafael haja patit de la forma que ha patit". "L'actuació de l'Ajuntament respecte a ell va ser indigna". Parla de tot l'Equip de Govern anterior, "per acció o per omissió". Són paraules textuals del senyor Alcalde. 

"Des d'el nostre punt de vista, va ser indigna i anem a demanar-li disculpes" -diu l'Alcalde.

Els grups de l'oposició no comparteixen el "punt de vista" del Grup Popular. El que sí que poden escoltar és la veu d'una persona del públic que diu: "Pos clar que vau actuar mal".

"Que s'adherisca Tere" -contesta algú. Ja vorem quan llegim l'Acta si s'adhereix el Grup Popular en solitari o també s'adhereix Tere.

"No vos adheriu?" Val. Molt bé. És ... -tanca el tema l'Alcalde.

No vam poder saber exactament "que és". Però, aquestes situacions, el tractament que un li dóna a un determinat tema, l'ús que fa de la seua autoritat, els gestos, el tò de la veu, els moviments del cos i de les mans, ..., permeten conèixer millor "qui és" eixa persona.

I se n'acaba un, esperant que comence l'altre. Mentre tant, ja ho sabeu, "els dijous paella".
dimarts, 15 de gener de 2013

PLE ORDINARI NOVEMBRE 2012: PRECS I PREGUNTATS.

També hi hagué el corresponent punt a l'Ordre del Dia que oferia la possibilitat de fer les corresponents proposicions i preguntats als Plenari, l'últim, després dels altres vint-i-nou.

El Partit Popular no va preguntar res, potser no tenia cap pregunta a fer. Tampoc va fer cap prec ni cap proposta (de millora). Allò de pregar ho deixaran per fer-ho a altre lloc i propostes de millora no cal fer-ne, és impossible millorar el que ells fan. Seria posar en dubte la genètica, esmenar a Mendel, i això, millor ho deixen per a la propera legislatura.

L'oposició sí, va fer nombroses preguntes, i va obtindre nombroses respostes, totes elles realment acurades. Per exemple:

- Quantes persones s'han apuntat al "bono" de les escoles esportives? 2 persones. Sí, dues. Es tracta d'una oferta que no es pot rebutjar i només dues persones s'han acollit a ella. No s'entén.

- Van a posar-se en funcionament els contenidors soterrats? "No sé cuando los vamos a poder poner en funcionamiento. Llueve y se vuelven a inundar". Lògic. Han col·locat els contenidors soterrats, per sota el nivell del terra, i plou i s'omplen d'aigua. Clar, si estan plens d'aigua no poden omplir-se de bosses de fem, cartró, vidre o plàstic, entraríem en contradicció amb el principi d'impenetrabilitat i també caldria tenir en compte el principi d'Arquímedes. Millor ho deixem per a la propera legislatura, Mendel i Arquímedes.

- Com va el tema del PGOU? "Hay 4 frentes". Ni un, ni dos, ni tres, ..., quatre! El Pla General d'Urbanisme de Beneixama du deu o dotze anys en el·laboració i això que es tracta, segons paraules de l'Alcalde, de "un Plan de libro".

- Han disminuit les aportacions als Serveis Socials desde la Conselleria? No recorda la regidora fins a quin any s'ha cobrat o des de quin any no s'ha pagat. El proper Ple contestarà. Això el qui ho sap bé és el Conseller Blasco.

- I persones depenents valorades? "Des del mes de agosto se han valorado algunas personas, pero no han cobrado". Es tracta del principi del "com s'ha fet sempre", aplicat en nombroses ocasions per l'oposició l'anterior legislatura: "Es concedeixen ajudes, beques, subvencions, ..., però no es paguen".

- Què hi ha de la prometuda ordenança sobre alta tensió? Estem recabant informació. Cal esperar que recapten informació. Per avançar feina, recordar que cal aplicar ací la Llei d'Ohm.

- Sobre la casa en runes del carrer Cardenal Payà? Allí hi ha un chivato que va ficar ... etc, etc, etc.

- I sobre la postposada ordenança de gossos (i gosses)? Diu la regidora que "la tenen preparada, que la majoria no tenen xip".

També hi hagué propostes de millora. Proposa la regidora de l'oposició la redacció d'una ordenança sobre manteniment de parcs i jardins. Per saber el cost que té el manteniment. Que fixe uns criteris d'actuació. Un registre de la feina dels operaris.

La Regidora Mª Ángeles Rivas diu que el que cal és un Reglament, no una Ordenança; el Regidor Eugenio Valdés que els criteris ell els té clars; i el senyor Alcalde que "està convençut que ningun treballador està perdent el temps per ahí" i que "seria bo marcar protocols i dur una comptabilitat analítica, però, això es fa en grans empreses, no en entitats tan menudes com l'Ajuntament de Beneixama, on és molt més complicat".

I deprés de tindre les coses tan clares, que no necessitem una ordenança sinó un reglament, que tenim criteris, que estaria bé reflectir uns protocols, que la faena la fan els treballadors, que no som una gran empresa, que la comptabilitat analítica és meravellosa i que és tot molt complicat, ... doncs, no ho fem i s'ha acabat.

La Regidora de Junts per Beneixama ha d'aclarir que el que ella no ha fet és qüestionar la feina dels treballadors, el que ha fet és una proposta que ajude a organitzar i gestionar millor una feina municipal. I això és el que no s'ha acceptat.

També proposa que es permeta als regidors accedir a l'Ajuntament en horari de vesprada, quan s'haja de consultar un expedient d'un Ple per exemple, ja que alguns d'ells no ho poden fer de matí per motius de treball.

La resposta de l'Alcalde és antològica: "Tu vols una cosa a la carta. Tu quan es presentes a un puesto saps la disponibilitat que tens. Dona, per favor ...!"

I així van passar trenta punts de l'Ordre del Dia, més de tres hores de Plenari i moltes taxes i ordenances damunt de la taula, que s'han de cumplir els terminis legals i l'any s'acaba i el que no s'ha fet s'ha de fer ara: "Eso es señal de que se trabaja".

I el qui no es consola és perquè no vol.