dilluns, 10 d’octubre de 2011

LLUMS INTERIORS DE COLORS

No sé qui viurà a aquesta casa, si podrà dormir o no, però, no ha pintat la façana de colors. Tampoc li ha col·locat leds de colors a l'exterior. Ha decidit posar els llums de colors a l'interior de l'edifici i alçar les persianes per a què es puga vore la llum des de l'exterior. 
A més, canvia cada 8 o 10 segons el color de la llum, el temporitzador funciona. Així tota la nit i una nit darrera l'altra. 
Hi haurà qui opine que açò pareix una cosa extranya, però, qui encen els llums ho fa un dia sí i un altre també, almenys durant aquest estiu. En cas de canvi de propietari, no sé que farà el nou inquilí! 
L'edifici és a la Plaza de Callao de Madrid, junt a la Gran Vía.


ALGUNES DE LES PREGUNTES DEL PLE


·   S’extranya l’oposició del servei de policia durant les festes locals. No pel servei prestat, que ha sigut l’adequat, per tractar-se de policies de fora els qui l’han realitzat, mentre algun dels policies locals ha estat de vacances.
A l’alcalde tampoc li agradava l’organigrama que va vore, però, l’ha mantés per un “acte de justícia”, intentant millorar-lo l’any que ve.
Així està el debat quan pren la paraula la regidora, no per reflexionar sobre el tema, no, sols per aclarir que:

“L’any passat van vindre dos policies de Biar igual”.

L’aclariment és desmentit ràpidament des de l’oposició, ja que no és cert. La regidora afirma el que vol, però, sense saber bé el que ha dit: si eren dos o no n'eren dos; si eren de Biar o no n'eren de Biar; si va ser l'any passat o no va ser l'any passat. Es tracta de dir que l’any passat hi havia policies de fora, igual que enguany. I creu que dit això, es tanca la qüestió i justifica el que ha passat aquestes festes.

Bona aportació per intentar millorar un servei al poble! (Com els focs d’artifici en la Glorieta de la Divina Aurora i les bicicletes i els monopatins).

·  Demana l’oposició que les convocatòries del Ple es facen “assossegadament” i s’adeque l’horari de celebració de les Juntes de Govern a l’horari laboral dels Regidors.

Durant la legislatura anterior es sol.licitava repetidament que aquestes convocatòries es feren en temps i forma, exigia l’oposició, ara govern. Durant la legislatura actual sembla que ja no és tan necessari, per al govern, abans oposició, “per les circumtàncies”, i més si es tracta d’un Ple Ordinari.

La norma legal vol que aquestes convocatòries es facen amb 48 hores d’antel·lació encara que es tracte d’un Ple Ordinari. Parlar sobre el tema per aconseguir que es convencen, uns i altres, govern i oposició, que complir la norma és sempre el millor, encara que sempre apareixeran “circumstàncies” que ho dificulten, abans i ara també, és la funció dels regidors que formen el Ple. 
Potser es puga arribar a un acord!