divendres, 21 de gener de 2011

PLÀNOL PARCELARI DE 1913

El passat dimarts es va presentar el "Plànol Parcelari de 1913" al públic assistent al Saló de Plens municipal, una vegada restaurat per part de l'Institut de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Conselleria de Cultura.
Els assistents, una bona part d'ells familiars directes de Llorenç Ferrero Sarrió, autor del mapa, van poder comprovar la magnífica restauració del parcelari. La regidora va fer la presentació de l'acte i de les persones que anaven a donar-nos les corresponents explicacions: la Directora de l'Intitut de Conservació, Carmen Pérez, la Cap de Servei d'Obra Gràfica, Gemma Contreras, i un dels restauradors, Ángel Calderón, que fou qui va explicar detalladament tot el treball realitzat.
Per finalitzar, l'Alcaldessa feu els corresponents agraïments als familiars per la donació i als tècnics restauradors pel treball efectuat sobre el plànol.