dilluns, 15 de desembre de 2014

PLURILINGÜISME VALENCIÀ.

El dijous 11 de desembre i el divendres 12, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana ha publicat una Orde i una Resolució sobre autorització del projecte lingüístic de centre i sobre el procediment per determinar la llengua base d'eixe projecte lingüístic.

Volen que els pares i mares de l'alumnat voten, via internet, quin projecte lingüístic s'aplicarà en cada escola (el curs passat ja en van fer un, el que ve un altre). L'eslogan diu "Tu decidixes l'educació dels teus fills". La votació el 19 de desembre.

Aquesta setmana es publicaran els cens de les votacions, es podran fer reclamacions, s'arreplegaran les contrasenyes per accedir a la web de la votació, es presentarà la seua propaganda institucional, i, el divendres, tots els pares i mares que vulguen, votaran. Si poden.

La web és seua, el recompte el faran ells, els resultats els publicaran ells i les decisions sobre el tema les prendran també ells. Si volen, els resultats d'un centre seran bons, i si no volen, no seran bons, seran bons els contraris; la consulta diuen que no es "vinculant".

Aquestes persones tornen a utilitzar la llengua i l'ensenyament per fer la seua propaganda política, les eleccions s'acosten. Saben que a un sector dels seus votants aquestos temes els mobilitzen, com el "agua para todos", "los grandes eventos", els ponts de Calatrava o la pròxima invasió de la "Comunidad" per part dels catalans. 

Ara faran servir l'escola, i a pares i mares d'alumnes, per dur endavant les seues ocurrències i els seus interessos polítics.Diu el cartell de propaganda, pagat amb els nostres diners, que pots "opinar si prefereixes castellà i anglés o valencià i anglés". Això ho diu la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, la mateixa que ha publicat Decrets, Ordes i Resolucions sobre plurilingüisme (valencià, castellà i anglés, sense excluir-ne cap), la mateixa de la qual depenen tots els centres públics valencians on s'imparteixen les tres llengües sense deixar-ne fora a cap d'elles.

La mateixa Conselleria que fa uns anys ens deia qe l'idioma més important de l'univers era el xinés; la mateixa que fa dos cursos va contractar els famosos "english helpers" que van durar un any; la mateixa incapaç de desenvolupar projectes trilingües, ni bilingües, ni monolingües amb serietat a l'escola pública valenciana (ací tot són projectes, plans, contractes-programa, però, de forment ni un gra); la mateixa que en compte de millorar les condicions econòmiques i de personal dels centres públics els "retalla" els diners i el professorat. 

I això, per què? És molt senzill: digueu-li manipulació política. Venen eleccions i cal posar en marxa la maquinària.

No voteu. Què no us prenguen el pèl! El divendres teniu l'oportunitat de dir-los NO, (en maig en tindrem altra). No replegueu les contrasenyes. En tot cas, si ho feu, el paper on us imprimisquen la contrasenya és boníssim per encendre l'estufa. Què ja fa fred!