dissabte, 25 de maig de 2013

PLE MUNICIPAL DEL 23 D'ABRIL: CONTINUEM FENT LLARGS A LA PISCINA.

Només havíem comentat a penes la intervenció de la portaveu de JpB sobre el tema de la pujada de les taxes de la Piscina Municipal. Després, el regidor Castelló, manifestaria la seua opinio: la piscina és un servei que es presta al poble i la pujada de taxes es excessiva. Hi ha altres activitats per les quals no es paga i a les que no assisteixen tots el habitants de la població. Caldria intentar compensar. Valorar millor el tema. Hi ha conjunt musical que costa 6.000 €, que es podria substituir per una discomòbil que només en costa 2.500, i algú ens podria dir, per què no cobreu almenys 1€ a cada assistent? El regidor Ibáñez indica que també ell està d'acord en retirar l'abonament gratuït a la piscina als polítics.

- I crec que no és el moment (de la pujada de taxes), més si aquest any passat va haver superàvit als comptes municipals -diu Castelló.

I ací comença la traca! Els partits de l'oposició donant-li lliçons d'economia al senyor alcalde! Fins ahí podíem arribar!

- "L'any passat vam tindre un superàvit important tenint en compte la situació de la que veníem, que tan pocs informes econòmics  féieu antes. Tú no estaves, però, és una llàstima que la teua sabiduria no ..." -diu l'alcalde dirigint-se a Mª José Payà.

- "No puc ocultar el meu asombro, quan después d e l'any 2012 hem pogut baixar els pressupostos a la realitat, després de vindre d'una situació kafkiana" -i comencen ja les benediccions per a tots.

- "No mos se pot dir per part dels partits que han provocat el dèficit tremendo ... i algo tindreu que vore, ... sinó esteu reconeixent la incompetència de les persones que han estat abans de vosatros, ... que encara mos vulgau donar lliçons de reducció de gastos, a mi em causa una certa paradoixa".

- "S'ha deixat de fer algo? No. Encara estan fent-se més coses. Sí, sí, estan fent-se més coses. Una altra cosa és que la gent vaja a vore-les o no". -pregunta i es contesta a ell mateix el senyor alcalde.

- "Home, Mª José, damunt que vos vam oferir la consejalia, hi ha que vore l'esquema mental, sempre no, una oferta no es fa amb mala intenció, no som tan malos". -remata l'alcalde.

Què? Què vos pareix? Bon nivell, veritat? Després, diverses intervencions més fins arribar a la clau de l'assumpte:

"Les nostres taxes són les més baixes de tota la contornà" -repeteixen l'alcalde i la regidora Rivas.

I clar, aquests preus tan mòdics fa que l'any anterior "se haya notado un incremento de gente que viene del ---------- de Villena y se incrementó un poco cierta inseguridad, (que no se tome a mal lo que digo)" -diu Mª Ángeles Rivas que li han dit.

Els exemples i les comparacions, duen altres exemples i altres comparacions:

- El gimnàs, deficitari totalment, que costa 3.000 o 4.000 € l'usen una vintena de persones, on quasi la meitat són de fora.

- El curs d'aquagim val 35 € al més, aproximadament 1 € al dia, més barat que l'entrada de la piscina, i també tens dret a entrar dins l'aigua, encara que parega mentida.

I quan la cosa va convertint-se ja en una constant repetició, fent aportacions tots a l'hora, "jo pense que la pujà esta no va a abalançar el pressupost de la piscina ...", i la taxa és ja quasi un suplici, Mª José Payà, regidora de Junts per Beneixama diu, amb veu alta i clara, les propostes del grup:

- Estudiar molt bé el tema de les despeses de la piscina municipal. Eixes feines de manteniment que tants diners costen, que les puga fer gent aturada que tinga necessitats, abans de pagar hores extraordinàries a gent que ja té feina i sou.

- Que no es faça una pujada lineal dels preus aplicada tant a entrades individuals com a bons mensuals o bons familiars. Si l'IPC a pujat un 10%, que no s'aplique una pujada del 25%.

- No estem d'acord ni en l'estudi que s'ha fet, ni en la pujada de preus que es vol fer.

El grup que governa també té la seua proposta: Votem? 4 vots a favor de la pujada de taxes de la piscina municipal per par del Grup Popular, 2 vots en contra del PSOE i 2 vots en contra de Junts per Beneixama.

Aprovada amb el vot de qualitat de l'Alcalde. (En primera i única votació).


AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!

divendres, 24 de maig de 2013

MÉS COLMUGARES.

La "procesión de Colmugares" ha complit enguany el segon aniversari. De la nova època, és clar. Encara que es tracta d'una expressió, "Colmugares", "de tota la vida", segons ens va contar la regidora de Cultura a un Ple Municipal. Ara ja té tres entrades al Google, totes elles procedents d'aquesta mateixa pàgina. Combregars en té més, però, no de "tota la vida". 

Quan diu "Colmugares", la regidora, ho diu i s'ho creu. Igual que quan li proposen que trasllade la biblioteca municipal a una milor ubicació: "Ja ho havíem pensat nosaltres" -repon. Si li suggereixes que demane diferents pressupostos pel manteniment de la piscina: "Ja els he demanat jo"-contesta. Qualsevol proposta ja la té estudiada ella. I ho diu, encara que siga al Ple. I ho diu convençuda.

Doncs bé, enguany també s'ha celebrat la "procesión de Colmugares". Com tota la vida.

* Açò és un saluda oficial de l'Ajuntament de Beneixama. Lliurat l'any 2013, superada ja la primera dècada del segle XXI.