dilluns, 10 de març de 2014

CIVING QUÈ? USUARIOS DE QUÈ?


El 5é punt de l’Ordre del Dia deia:”Remisión al Pleno, para su conocimiento y ratificación para su exposición pública, del INFORME TRIMESTRAL sobre cumplimiento de los plazos de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, para pago de Obligaciones del M.I. Ayuntamiento de Beneixama y Dación de cuenta de los INFORMES DE MOROSIDAD correspondientes al Cuarto Trimestre de 2013.”
Es tracta d’un tràmit d’obligat compliment per part de tots els ajuntaments i que va ser aprovat per unanimitat.

El 6é punt era un altre tràmit : “Dación de cuenta al Pleno, para su ratificación, del Seguimiento del Plan de Ajuste del Real Decreto 4/2014 por el M.I. Ayuntamiento de Beneixama, correspondiente al 4º Trimestre de 2013.”
La nostra agrupació sempre ha votat en contra d’aquest Pla, des del primer dia hem mostrat el nostre profund desacord amb ell.
Va ser aprovat amb els vots favorables del PP i del PSOE.

Açò va ràpid, continuem amb el punt:” Aprobación Propuesta de Alcaldía sobre solicitud de la empresa HYDRAQUA S.A. (antes, Aquagest Levante, S.A.) concesionaria del servicio público de Agua Potable y Alcantarillado sobre la Revisión de los Índices para el Establecimiento de las Tarifas del Servicio de Alcantarillado, según informe técnico subscrito por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en 24 de Enero de 2014.”
Açò tampoc té cap secret, el que hi ha al plec de condicions és el que hi ha, s’augmenta la tarifa de sanejament ( d’1,24 a 1,37 €)

Ara li toca el torn a la lectura dels DECRETS D’ALCALDIA.
La senyora secretària dóna lectura als Decrets des del 28 de novembre de 2013.
Ací ja toca “plantar les orelles”, encara que al saló de Plens s’arriba a estar relaxat /da, sempre arriba un moment que ens fa pegar un bot.
Primer uns quants decrets per a pagar  complements de productivitat a alguns treballadors de l’Ajuntament (encara que en un dels primers plenaris d’esta nova legislatura el nostre alcalde va dir que ja no anaven a pagar-se complements de productivitat, la veritat es que en tots s’han llegit decrets per a pagar-ne)
Després van aparèixer uns “reparos” fets per la senyora secretària-interventora respecte a uns pagaments “en B” (segons la lectura que allí es va fer) i a unes factures presentades per l’empresa CIVING-MATENG (9.005 € aprox.) i els “Usuarios del Alto Vinalopó” (7.300 € aprox.), que segons va continuar llegint la interventora van ser aprovades en la Junta de Govern Local.
El decret 110 era la sol·licitud d’un informe jurídic sobre els pagaments en B (esperarem la resposta).

Punt 9é: INFORMES D’ALCALDIA.
Comença la regidora de Serveis Socials, Sanitat i Joventut i ens llig TOT el programa de prevenció del càncer de colon! Sí, com heu llegit, TOT SENCER. En lloc d’estar al plenari municipal creiem haver-nos traslladat a la consulta de l’oncòleg!, i no només això, ens va semblar que, a més a més, la gestora d’esta campanya de prevenció havia sigut ella!
Després ja va anar més de pressa: que si el Nadal Solidari, el curs d’ajuda a domicili per a maig, el Nadal de Jocs amb algunes queixes que es tindran en compte per a l’any que ve.., i el cine per als diumenges de febrer.

Després continua la regidora de Cultura i ens informa, PER FI!, que aquella factura que ja feia molts mesos que s’havia pagat (recordem al portaveu del PSOE preguntant per ella plenari rere plenari) però que ningú sabia que s’havia comprat, per fi s’havia transformat en... , tatxan, tatxan...30  cadires!  

Informa, també, que després del mes de gener, en conversa amb els voluntaris que s’encarreguen d’obrir el museu del Poeta Pastor i la Torre, s’aplega a la conclusió que a partir d’ara, els museus s’obriran l’últim diumenge de cada mes i que s’ofereixen també per obrir altres edificis. (Açò si que es un voluntariat, amb persones que fan un servei a la comunitat sense cobrar, i no altres actuacions amb el mateix nom de “voluntariat “ però que no ho són.)
Diu que el dia del concert de Santa Cecilia va estar parlant amb la banda de música (bon dia per a parlar amb els músics), i la van informar de les gestions fetes per la Societat Musical “La Pau” per a la digitalització de l’arxiu de la banda que, encara que ara es una Societat Musical, al tractar-se inicialment d’una banda municipal, l’arxiu és de l’Ajuntament. La feina la farà un alumne de pràctiques, i a ella li sembla que “és molt important”, i tant!!, a nosaltres també.


Ara li toca el torn al senyor alcalde que, com ja hem apuntat a les entrades anteriors estava cansat i volia acabar, informa de les subvencions que ja han pagat els diferents organismes que li devien diners a l’Ajuntament:
95.000 € dels contenidors soterrats, 15.111 del WIFI, 9.729 € del PAMER, 681 € i 698 € de la promoció del valencià de dos anys, 6.500 del canó de projecció de l’Auditori, 419 € de l’Agencia de Lectura , eixa que enguany se’ls ha oblidat demanar perquè, segons la mateixa regidora “l’any passat no ens van donar quasi res”, (si que van sobrats !!)... en total uns 196.000€ aprox. QUASI RES!!! I encara queden més subvencions per cobrar.

Continua informant del pagament del deute del pla a proveïdors al qual es va acollir l’Ajuntament i de l’amortització del deute al qual obliga la Conselleria. La situació del deute total del nostre Ajuntament, total vol dir de tots els préstecs acumulats des de molts anys enrere fins a l’últim any, és d’uns 800.000 €.

“...la “liquidés” és bona, estem pagant de manera puntual...”

La resta de Regidories no ens donen cap informació.
“Ni res, ni mica , ni cap.. , ja no canta el capellà..” que diria la cançó.

Com que no hi ha cap proposició ni moció d’urgència el punt 10é passa de llarg i entrem a debatre la moció presentada pel PSOE, però això ho deixem per al proper dia, que no volem cansar-vos .