diumenge, 29 de març de 2015

BANDO

Aquests darrers dies, hem pogut llegir en paper pels llocs habituals i també a la web municipal el ban següent:


Al Ple ordinari també es va parlar del tema en la lectura dels Decrets d'Alcaldia i a l'apartat dels Informes d'Alcaldia. Suposem que es tractarà d'una decisió suficientment meditada. Una auditoria econòmica a un organisme públic per part d'una empresa externa, privada, costa diners públics, o siga, ens costarà els nostres diners i, a l'Ajuntament, hi ha funcionaris i òrgans del propi Ajuntament que tenen encarregada eixa missió. 

Nosaltres no som experts en el tema, és clar; més encara, no sabem res d'auditories. El que sí que sabem és llegir i, per exemple, sabem llegir el paràgraf següent, extret d'un informe realitzat pel "Tribunal de Cuentas" sobre auditories externes a Ajuntaments, realitzades durant els anys 2004, 2005 i 2006:

"...En algunas ocasiones, los resultados de la auditoría se envían a los vecinos del Municipio auditado, sin que conste la realización de actuación municipal alguna dirigida a la exigencia de responsabilidad alguna de las que pudieran derivarse de la información obtenida. Todo ello pudiera resultar indiciario de la verdadera causa o motivación de la contratación se encontraría en conseguir, bajo la capa de objetividad predicable de las empresas de auditoría, una visión crítica de la anterior gestión municipal, constituyéndose en publicidad negativa de quienes la desarrollaron e, indirectamente, de propaganda de quien la ha contratado...".

I les eleccions municipals ja estan convocades.