dissabte, 26 de setembre de 2015

QUÈ ES VA DIR AL PLE ORDINARI DE SETEMBRE?

A les huit i mitja de la vesprada va començar, com estava previst, el Ple Ordinari corresponent al mes de setembre. El presidia l'Alcalde, Vicente Ibañez, i van assistir tots els regidors i també les regidores. Els va acompanyar un reduït grup de públic; sembla que la població de Beneixama no tenia massa interés pel que anava a tractar-se, i això que els membres del plenari són nous i és l'inici de temporada. Potser les últimes reflexions filosòfiques de Mariano, "un vaso es un vaso y un plato es un plato", hagen refredat l'ambient polític a nivell local.

Molts dels punts de l'ordre del dia, la majoria, es podien adivinar de tràmit, però, sempre queden els informes d'Alcaldia o les preguntes finals que aporten "política" a la sessió.

Es van aprovar, per unanimitat, les actes de dues sessions anteriors. Es van modificar i aprovar les bases d'execució del Pressupost Prorrogat 2014 per incloure un parell d'associacions en l'apartat de subvencions.  A l'Ordenança que regula les taxes per instal·lar en terrenys públics casetes de venda o realitzar rodatges cinematogràfics, es va canviar el metre quadrat pel metre lineal, a 1 € el dia per cada metre, i tot dintre del Sistema Internacional de Mesures. A les taxes d'escoles esportives s'ha inclòs el pàdel, (esport indefectiblement unit a un home amb bigot): 19€ la matrícula, la primera vegada només, i 20€ el mes, per les classes. El Compte General 2014 s'aprovà després de passat el període d'exposició pública i no haver hagut al·legacions. I el conveni amb el Club de Futbol local es renova una vegada caducat l'anterior.

Tot es va aprovar per unanimitat, suaument, mitjançant consens que semblava heretat directament de l'època de la "Transición Española", com si tots els elements "crispadors" d'altres èpoques s'hagueren diluit "como lágrimas en la lluvia", que li deia el "replicant" a Harrison Ford en Blade Runner.

També es va modificar l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Bens Inmobles. La pujada del valor cadastral de les vivendes ha mogut a l'Equip de Govern municipal a introduir bonificacions en les taxes per a les famílies nombroses: Si la vivenda té un valor cadastral màxim de 90.000€ es bonificarà el 65% a les famílies nombroses de la categoria general i el 90% a les de categoria especial; si el valor cadastral està entre els 90.000 i els 135.000€, les bonificacions seran del 35% i del 45%; i si el valor va dels 135.000 als 200.000 es bonificarà el 20 i el 25% respectivament. Qui tinga una casa de més de 200.000€ no tindrà cap bonificació.

Ana Irure diu que també caldria tenir en compte la renda familiar, igual que es fa per a beques del món educatiu. Guillermo Valdés va més enllà, indica que la renda i el patrimoni. El senyor Alcalde diu que s'ha fet el que es fa als pobles del voltant i que la renda complicaria molt més el tema. S'aprova per unanimitat i l'any que ve es revisarà i es valoraran altres possibilitats. (És un tema problemàtic incloure la renda. No sé si aquestes persones han vist les cares i han escoltat els comentaris que es fan quan es publiquen llistats i puntuacions de beques de llibres, o transport escolar, o menjadors escolars, i es coneixen les persones i se saben les circumstàncies econòmiques de les famílies i es comparen les puntuacions entre unes i altres, en pobles menudets com el nostre).

El senyor Alcalde du al Ple la sol·licitud presentada pel Partit Popular el passat agost sobre el tema de l'IBI i proposa tractar-lo ara mateix ja que té relació amb aquest punt de l'ordre del dia. Diu l'Alcalde que l'ordenança municipal contempla una taxa del 0,82% del valor cadastral i que la que es pagava aquestos anys era del 0,90% per decisió del Govern d'Espanya, o siga gràcies a Mariano i Montoro i el corresponent Decret. Si aquest Decret no es prorroga, es pagarà de nou el 0,82%.

Si la regularització cadastral té efectes retroactius i s'aplica els quatre anys últims, suposarà un augment de recaudació d'uns 47.000€ per a Beneixama, segons els ha informat SUMA. També se li ha indicat que no es pot perdonar aquest deute, suposaria un agravi comparatiu per aquelles persones que ja tenien regularitzada la seua vivenda i han pagat el que tocava. Indica també l'Alcalde que, té present la importància d'anar amortitzant el deute municipal, però, aquests ingressos també es poden dedicar a contractar un nou secretari o secretària, al sou de l'ADL, a l'ajuda als refugiats o ONG, o a altres inversions com la contractació de persones. 

Recorda que se li ha demanat informació al Cadastre sobre tots aquest temes mitjançant escrit del que encara no tenen resposta i que cal ser coneixedors que l'obligació de declarar el valor de les propietats cadastrals són de l'interessat.

Ja es va comentar a aquest blog l'escrit del PP quan semblava que era una moció, i ara s'ha convertit en una sol·licitud evidentment per no distingir que és una sol·licitud i que és una moció a l'hora de redactar un escrit per part del grup municipal popular. Un escrit que parla, a més, de revisió cadastral i no de regularització cadastral, degut a què aquestes persones no distingueixen una cosa de l'altra.

Però, està bé presentar propostes, és necessari que el PP aporte idees que milloren la gestió municipal,...; segur que els governants les tindran en compte; ara, igual que Mariano Rajoy i Cristobal Montoro van decidir que calia pujar aquesta  taxa el 10% i així li ho van obligar a fer als Ajuntaments, són els governants actuals de l'Ajuntament de Beneixama els qui decidiran com baixar l'impost i també com s'administraran i a què es dedicaran els ingressos que s'obtinguen. Aquesta és una decisió política que ara està en mans de PSOE i JpB. Els hem votat per això.dimecres, 23 de setembre de 2015

PLE ORDINARI SETEMBRE 2015.

El dijous 24 de setembre de 2015 a les 20,30 hores hi haurà Ple.

Ordre del Dia.
1. Aprovació de dues actes de les sessions anteriors.
2. Modificació del Pressupost 2014.
3. Modificació Ordenança Impost de Bens Immobles. 
4. Modificació Ordenança de la Taxa sobre rodatges cinematogràfics.
5. Modificació Ordenança de la Taxa sobre serveis esportius.
6. Aprovació del Compte General 2014.
7. Conveni entre l'Ajuntament i el club de futbol "La Unión" de Beneixama. ("La Unión"?)
8. Pacte d'Alcaldes de la Unió Europea.
9. Pla d'Atenció a les persones sol·licitants d'asil i refugi a la Comunidad Valenciana.
10. Decrets d'Alcaldia.
11. Informes d'Alcaldia.
12. Proposicions d'urgència.
13. Mocions d'urgència.
14 Precs i preguntats.