dissabte, 28 de juliol de 2012

PLE ORDINARI 26 DE JULIOL DE 2012. CAPÍTOL I.


Nou punts tenia la convocatòria a l’ordre del dia. No es preveia molt llarg, però, allí vam estar vora tres hores, tractant temes molt importants per al futur del nostre poble.

Del Síndrome d’Adam va parlar la regidora, eixe “xip” que s’ha instal·lat  a qualsevol dels hemisferis cerebrals d’alguns polítics i que els fa creure, que el món, la Creació amb majúscules, va començar el dia que ells van jurar el càrrec.

I del “Síndrome del Judici Final”, això és collita pròpia, caldria parlar observant algunes cares dels nostres governants, per no dir algunes de les seues frases, que allí hi ha de tot, aquell qui llig, el qui diu el que li pareix i la meitat són mentides, alguna “rara avis” capaç de demanar disculpes per alguna errada, espècie en extinció entre la classe política actual, i aquell qui, entre sermó i sermó, es riu, amb un somriure tan distant de la felicitat que vol aparentar la perfecció.

El primer punt de l’ordre del dia era “Aprobación, si procede, de los borradores de las Actas de las sesiones de fecha 31 de Mayo, 11 de Junio y 4 de Julio”, i una xicoteta errada va complicar la perseguida aprovació, fonamentalment la més grossa, la del Ple ordinari del mes de maig.

Resulta que el secretari accidental havia passat l’esborrany inicial de les actes als regidors per correu electrònic; aquests les havien llegides i havien fet les correccions oportunes i ara, allí estava la versió corregida, la que havia d’aprovar el Plenari, però, no se sabia que era el que s’havia modificat. Calia llegir-les completes o intentar adivinar quina part de l’acta era la que havia estat modificada.

Una d’elles era la part final del passat Ple ordinari on es deia: “… no existe disposición en volverlos a colocar puesto que por su formato no se consideran pertinentes…” – referint-se als quadres dels alcaldes anteriors, despenjats de la paret per decisió dels qui manen, o del qui mana.

Considera la regidora de JpB que no es va dir així i proposa que aquest tema es considere com una conversa fora del Ple, no donant-li més importància. I és cert, no és així com es va dir, en aquell Ple van sonar frases com “ni eren fotos ni eren res”, “cadascú té un gust en esta vida”, “no digues bovaes, no se li falta al respete a ningú, això sí que no puc aceptar-ho”, ... etc. – de boca del senyor alcalde.

També es comenta la redacció d’un altre dels apartats de la mateixa acta, referent als honoraris de determinat advocat. L’alcalde exposa ara quina era la seua intenció quan va dir que potser a la factura hi havia inclosos altres conceptes que els allí especificats, que justificaren el cost tan elevat. I és que quan es va dir “que si algú sapiera que en estos honoraris s’ha pagat algo més, que m’ho explicara”, aquella intenció sonava no se sap massa bé a què. Però, no va sonar a la intenció que ara ens explica.

A l’acta del Ple extraordinari del 4 de juliol no apareix el raonament que la regidora de JpB va fer del seu vot negatiu, justificant-ho el secretari al tractar-se d’un model tipificat, que no replega els arguments del debat, el que s’ha lliurat a Madrid.

Les actes són el resum i la interpretació que el secretari fa d’allò que va succeir i es va dir a la sessió, això ningú ho posa en dubte. Una bona part del que es tracta al Ple són dades concretes, escrits preparats, normes amb un únic camí, però, eixa part on s’exposen raonaments, on es discuteixen arguments i opinions, on es mostren intencions, és la que ha d’apareixer clara a l’acta. I això és més complicat.

Hi ha vegades que una expressió, una sola paraula que no s’escriga a la redacció de l’acta, amagarà les veritables intencions i, en el futur, quan de nou es llegisca eixa acta, el que no estiga escrit no s’haurà dit. En aquests moments de crisi econòmica escriure que el dèficit municipal és de 2.453.745€ a l’acta d’un Ple municipal és molt important, sobretot quan comprovem al cap dels anys que ja tenim superàvit degut a la capacitat del nostre líder; però, en aquest moments de profunda crisi moral és més important encara reflexar per escrit les “vertaderes intencions”, les “paraules exactes” els “gustos personals”, per poder llegir també d’ací uns anys, quines eren eixes vertaderes intencions. Encara que siga, només, per reconciliar-nos amb la imperfecció.

Les tres actes es van aprovar per unanimitat.
dimecres, 25 de juliol de 2012

PLE ORDINARI JULIOL 2012.


El pròxim dijous 26 de juliol a las 20'00 hores es celebrarà sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia: 

PUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, de los borradores de las Actas de las sesiones de fecha 31 de Mayo, 11 de Junio y 4 de Julio. 


PUNTO SEGUNDO.- Elección nuevo Juez de Paz sustituto.


PUNTO TERCERO.- Adhesión, si procede, al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de la localidad de Villena, sobre oposición a la propuesta contenida en el estudio de bases para una nueva demarcación judicial, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.


PUNTO CUARTO.- Moción presentada por los miembros del Grupo Municipal "Junts per Beneixama", sobre recortes en materia de educación.


PUNTO QUINTO.- Expediente modificación puntual nº 6 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal.


PUNTO SEXTO.- Informes de Alcaldía.


PUNTO SÉPTIMO.- Mociones y proposiciones de urgencia.


PUNTO OCTAVO.- Dación de cuentas Decretos de Alcaldía desde la última sesión Ordinaria.


PUNTO NOVENO.- Ruegos y preguntas.

dimarts, 24 de juliol de 2012

ELS RESPONSABLES DE LA CRISI.

Aquest cap de setmana hem anat d'excursió. El lloc: l'aeroport de Castelló. Les persones sensibles, propenses a la depressió, és millor que no hi vagen, podria ser perillós per a la seua salut el viatge.

Hi ha pistes per aterrar avions, una torre de control, diferents edificis, herba seca i oliveres decoratives secant-se, conills a mansalva, però no els suficients per menjar-se tota l'herba, i la famosa estàtua amb l'avió damunt del cap.

El preu que ha costat ningú el sap: 300.000 o 500.000 euros el monument, 40.000 euros el jornal del director, 30 o 40 milions d'euros el manteniment, 200 o 300 milions l'aeroport, ...etc. També han fet una autovia des de València a l'aeroport per accedir els milions de passatgers que l'utilitzaran, i alguna coseta més.

Els responsables del desproposit haurien d'estar a la presó, amb tots els bens seus i dels familiars directes embargats, inclosos tots els dècims de loteria. Però, no ho estan.

Tot açò ho pagarem amb els diners de tots, amb els diners que els jubilats pagaran per les receptes, amb els diners que s'estalviaran de les retallades sanitàries, de les retallades educatives, amb el jornal i la paga extraordinària que els han robat als funcionaris, enviant a l'atur a milers de mestres i professors el curs que ve , llevant diners a les persones amb dificultats, com aquelles aturades que no poden trobar treball, o les necessitades d'atenció i ajuda social.

Hem de fer visibles totes aquestes barbaritats i els seus responsables.