dijous, 27 de desembre de 2012

L'ANY NOU.dimarts, 25 de desembre de 2012

LLIURAMENT PREMI POETA PASTOR 2002

El passat 22 de desembre de l'any 2012 va tindre lloc a l'Auditori de Beneixama el lliurament dels Premis Poeta Pastor corresponents a l'any 2002. L'acte fou espectacular, el cartell anunciador era premonitori.

La idea és original: lliurar el premi concedit 10 anys abans o lliurar el premi 10 anys després d'haver-lo concedit. No cal dir que els premiats no van poder assistir. A qui convocarien, als premiats del 2002 per recollir el premi del 2012 o als premiats del 2012 per recollir el premi del 2002?

El cartell continua penjat a la web municipal i a bona part dels establiments locals. La regidora responsable continua com a regidora. Enhorabona a la regidora!


diumenge, 16 de desembre de 2012

PLE ORDINARI NOVEMBRE 2012: MOCIONS.

Quan la sessió va costera avall i la finalització del Ple ja s'acosta, apareixen als punts vint-i-cinc i vint-i-sis de l'Ordre del Dia, un parell de mocions. Millor dit, una moció del PSOE "solicitant el pagament del deute que la Generalitat Valenciana té amb les farmàcies" i una "adhesió a la moció aprovada pel Ple de la Diputació d'Alacant, sobre suport i reconeixement exprés al cooperativisme alacantí", que presenta a l'aprovació del Plenari el PP local.

Què creieu, es van aprovar? Es van rebutjar? Sí, una es va aprovar per unanimitat i l'altra es va rebutjar. Però, quina?

Abans de començar la lectura diu el senyor Alcalde: "No se si l'hau llegit".

Evidentment, "el cooperativisme alacantí" és d'una importància enorme i, "manifestar nuestra voluntat de colaborar con la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana para la divulgación del Año Internacional de las Cooperativas y de apoyar las actividades de promoción del cooperativismo que se impulsen en esta provincia de Alicante en el año 2012", és una oportunitat que no podíem deixar passar. 

- "S'aprova l'adhesió?" -diu l'Alcalde.

I cal adherir-se a l'Any Internacional de les Cooperatives el 29 de novembre de l'any internacional de les cooperatives. No anaven a fer un Ple Extraordinari l'1 de gener de 2012 per manifestar la nostra adhesió, però, adherir-nos el 29 de novembre de l'any que acaba el mes següent? 

"Ens adherim, però, és com un brindis al Sol" -diu la regidora de JpB. "Em pareix fantàstic, però, em pareixeria més fantàstic encara que realment es donara suport al cooperativisme".

"I en què ha consistit eixe suport al cooperativisme" -pregunta. Pregunta que, òbviament, no té resposta.

I què va passar amb l'altra moció? Que el portaveu del PSOE la va llegir i, en aquest cas, l'Alcalde no va preguntar, "l'aprovem?".

"El otro dia, escuchaba en las Cortes Valencianas que una diputada, creo que de uno de esos grupos que están metidos en Compromís, le pedía al Conseller de Economia un acto de rebeldía fiscal y financiera, que no pagase a los bancos. Me hacía gracia, porque claro, si no hay dinero, si los ingresos son menores que los pagos, y tienes que pedirles el dinero para poder pagar y no pagas a los bancos, ¿qué banco va a  dar el dinero? En fin, ..., a veces se dicen cosas que son,..." -contava l'Alcalde, abans de començar amb "el argumentario", (la parauleta és seua), una anècdota graciosa, o almenys a ell li feia gràcia. Aquest home potser no haja llegit cap periòdic durant l'últim any. Encara creu que són els bancs els que presten diners.

L'argumentari, més llarg que un dia sense pa, sí que és graciós: té promeses, un pla de pagaments, un telèfon on pots telefonar en cas d'incidències i un circuit. I comença amb la frase "la Generalitat está trabajando para subsanar los atrasos en los pagos a las oficinas de farmacia". Trabajando, diu. Encara recorde quan va vindre el Conseller de Sanitat, Luis Rosado, a explicar-nos, junt al nostre Alcalde,  que les retallades sanitàries no eren retallades sanitàries. El qui "está trabajando" és Luis Rosado?

El regidor del PSOE desitja que es complisca tot el que l'Alcalde ha llegit. I la regidora de JpB li pregunta si les farmàcies han de finançar a l'administració. I li diu que hem de fer força, que hem de manifestar que no hi estem d'acord, que açò és prioritari, ...

Els qui han creat el problema són ells, que són els qui no han pagat -diu el regidor del PSOE.

"Ells i un sistema de financiació de l'època del senyor Zapatero. Ara mos estan ixint els problemes" -conclou l'Alcalde. (Es refereix als problemes de l'època de Zapatero, de Rajoy i d'Aznar, que són els anys que aquestos duen apoltronats a la Generalitat).

Si jo ja ho deia, la culpa és de ZP. Si aquest home ens hagués pagat el que tocava, nosaltres pagaríem a les farmàcies, els hospitals, les escoles, la dependència,   haguerem augmentat les pensions el 10%, haguerem comprat avions per a l'aeroport, haguerem pagat encara més a Calatrava, haguerem comprat la CAM, Bancaixa i Bankia senceres, també Terra Mítica, la Ciudad de la Luz, seguiríem corrent amb el Ferrari, els vaixells de la Copa del América estarien tot l'any navegant per l'Albufera, ja correria l'aigua del trasvassament des del Rhin, li haguerem comprat el Deustche Bank a la sra. Merkel, haguerem rescatat Espanya, en compte d'ofrenar, rescatar, i haguessem pagat la plaça de bous de Villena. La culpa és de ZP!

I ara volem que el pobre President Fabra, pague a les farmàcies i les subvencions que li deu a l'Ajuntament de Beneixama. La culpa és de ZP!

I que deia la moció? Per què no es va aprovar? 

Demanava algunes qüestions molt simples:

- Exigir al govern de la Generalitat el pagament integre a les farmàcies.
- Exigir al goven valencià que pague també a les altres administracions, col·lectius socials i empreses.
- Defensa expressa d'un model sanitari de salut pública.

I hi ha algú que estiga en contra de demanar-li açò al govern valencià? Sí. Que nosaltres sapiem, cinc persones. Les que van votar en contra al Ple de l'Ajuntament de Beneixama, els cinc regidors del PP.

Vots a favor de la moció: 4. 2 PSOE + 2JpB.
Vots en contra: 5 PP.


dissabte, 15 de desembre de 2012

PLE ORDINARI NOVEMBRE 2012: IMPOSTOS I TAXES.


"aprobaciónprovisionalsiprocedeexpedientemodificaciónpuntualnº6delasnormassubsidiariasdelplaneamientmunicipalaprobaciónsiprocedeexpedientemodificaciónderéditosnº4/2012porcréditosextraordinariosaprobaciónsiprocedeexpedientededeclaracióndeprescripciónybajadederechosdepresupuestoscerradospendientesdecobroaprobaciónsiprocedeexpedientededeclaracióndenodisponibilidaddecréditosderivadosdelaobligacióndereducirlapagaextraordinariadelmesdediciembreaempleadospúblicosaprobaciónsiprocedegrabacióndeaudiodelassesionesdeplenodelayuntamientodebeneixamaaprobaciónsiprocedereglamentoreguladordelassesionesdelplenoaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzafiscaldelmpuestodebienesinmueblesaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzafiscaldelimpuestodeconstruccionesinstalacionesyobrasaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporocupacióndeterrenosdeusopúblicolocalconmercancíasmaterialesdeconstrucciónescombrosvallaspuntalesasnillasandamiosyotrasinstalacionesanálogasaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporocupacióndeterrenosdeusopúblicolocalconmesassillastribunasytablaosconfinalidadlucrativaaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporlosdocumentosqueexpidaodequeentiendalaadministraciónolasautoridadesmunicipalesainstanciadeparteaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporlaprestacióndeserviciosdeescuelasdeportivasgimnasioysaunaaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporlaprestacióndelserviciodeaguapotableaprobaciónsiprocedeordenanzareguladoradelagestióndeecoparqueaprobaciónsiprocedepadrónfacturaciónaguapotablealcantarilladoytratamientodebasurascorrespondienteal3ertrimestrede2012aprobaciónsiprocederectificacióndefichadelinventariodebienesmunicipalaprobaciónsiprocedecesióndeterrenoscorrespondientesavialespúblicosaprobaciónsiprocedeconveniodecolaboraciónentrelaexcma.diputaciónprovincialdealicanteyelayuntamientodebeneixamaparalaadopcióndelplandemodernizacióndelosayuntamientosdelaprovinciadealicanteratificaciónsiprocedeacuerdodelajuntadegobiernolocalsobredíasfestivoslocalesanualidad2013aprobaciónsiprocededelegaciónenlajuntadegobiernolocalparadeclaracióndeobrasdeespecialinterésoutilidadpúblicareguladasenelart.103.2adelr.d.l.2/2004deltextorefundidodelaleyreguladoradelashaciendaslocalesdacióndecuentasdelcumplimientodelaleydemedidasdeluchacontralamorosidad"..

Açò que acabe de copiar són els punts 2, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 de l'ordre del dia d'un Ple Ordinari de trenta punts.

On vos parega, introduïu les expressions:

- Ja s'ha vist en la comissió, en la junta de govern, ...
- S'aprova?
- Votem?
- Aprovat.

I tindreu una versió més o menys fidel, del que fou la sessió del Ple.

És que tots els regidors i regidores han assistit a la reunió de la junta de govern? Tots són membres de la comissió d'hisenda? Tots han pogut llegir l'expedient complet del Ple? I el públic, que no és membre de cap junta, de cap comissió, ni ha vist cap expedient? Què saben de tot açò?

El que li conta, és clar. Açò no és una sessió d'un Plenari Municipal públic. Almenys les normes legals no  diuen això d'un Ple d'un ajuntament.

I després, que figurarà a les actes? Els dictaments complets sense haver-se llegit? El que s'ha contat com a resum? Si figuren els dictaments complets, l'acta no serà l'acta del Ple. Allí molts d'aquests dictaments no s'han llegit, la majoria.

Quan a l'esborrany de l'acta figure el dictamen complet de la "modificación puntual nº6 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal", no serà el que es va dir i llegir al Ple, l'acta no reflexarà el que al Ple va passar.

Totes aquestes coses es repeteixen un punt darrera l'altre i un Ple darrere l'altre.

I dintre de tot aquest rastre, hi ha alguna cosa que caldria conéixer millor?

- Al punt sisé, es va parlar de l'eliminació de la paga extra de desembre al funcionariat. Per a l'Ajuntament de Beneixama, 15.766€ que els funcionaris no cobraran pel Nadal; 15.766€ que no podran gastar en els comerços de la nostra localitat. Una mesura més per al foment del comerç local. Gràcies don Mariano, gràcies don Cristobal, gràcies don Luis...
Diu l'Alcalde que aquests diners "es destinaran en futurs exercicis a plans de pensions". Els funcionaris de la Generalitat Valenciana coneixen bé els plans de pensions d'alguna conselleria.
Per començar i trencar el gel, pregunta l'Alcalde al Secretari: "Vols defendre-ho?" -amb un somriure. Divertit, veritat?

- Els punts seté i huité tractaven sobre gravacions. Gravacions d'audio dels plens municipals per ajudar al secretari en la redacció de l'acta. S'aprova la possibilitat de gravar els Plens i s'aprova el reglament, (reglament?).
I pregunta la regidora de JpB: De quina manera es farà quan hi haja una discrepància en la redacció?
I aquí està el "quid" de la qüestió. Sempre que hi haja dubtes s'utilitzarà la gravació? Siga qui siga qui la demane? Encara que s'haja d'escriure el que es va dir i no el que es volia haver dit? Gravar les sessions és fàcil, només cal prèmer el botonet roig. Fer l'ús correcte de les gravacions potser més problemàtic.
"La redacció de l'Acta és a criteri del Secretari" -diu la regidora portaveu del PP. Molt ben dit. Ningú ho sabia, però, ha quedat clar. Ara, només cal esperar que el criteri del Secretari i el criteri de la gravació siguen coincidents.

- I arribem al punt que fa nou per assabentar-nos que l'Ajuntament ens puja, una altra vegada, l'IBI (l'Impost de Bens Immobles, el que paguem per la casa on vivim). Ja l'havien pujat pel famós Pla de Pagament a Proveïdors; ara un poc més per al 2014 i 2015. A l'Alcalde no li agrada, però, "les circumstàncies són les que són". Unes vegades per llei i altres per les circumstàncies, però, a pagar, tots nosaltres.
Apunta el regidor del PSOE que si pagaren tots igual no calia pujar tant l'IBI; si pagaren totes les cases del poble, l'Ajuntament tindria més ingressos sense necessitat de pujar continuament els impostos.
Els regidors de Junts per Beneixama votaren en contra de la pujada, com ja van votar en contra del Pla de Pagament i del Pla d'Ajust.
S'ha de pagar el que es deu a qui ha donat un servei a l'Ajuntament? Per suposat que s'ha de pagar. I per què es deuen eixos diners? Hi ha administracions que no li paguen a l'Ajuntament el que li deuen. Si eixes administracions pagaren, podria pagar l'Ajuntament els seus proveïdors? Clar que sí.
Però resulta que l'administració comunitària no paga i per pagar els deutes cal pujar els impostos que paguem nosaltres.
Què no tenen diners a la Generalitat? Si fa uns mesos erem líders mundials en quasi tot. Què no poden demanar un crèdit a Bancaixa, per exemple? O a la CAM? Ho han intentat amb el Banc de València?

- I no va acabar ahí la cosa. Després s'aprova pujar diferents taxes: 
Per cursos de natació: els adults el 12,5% i els xiquets i xiquetes el 25%.
Per ocupació de terrenys d'ús públic quan tenim obrers a casa, per exemple: 25% i 37,5% depenen de la superfície de carrer que ocupem.
Si es tracta d'una grua: 56,25%
I si traiem taules i cadires al carrer o a la plaça?: segons la superfície ocupada el 39% i, llegiu bé, la quota fixa el 178% (PSOE i JpB van votar en contra).
Però, podem buscar consol: diu l'Alcalde que "s'incrementen un poc" i que els ajuntaments veïns "tenen encara més".
"Ho aprovem?" -pregunta. "S'aprova".

Permeteu-me, per acabar, fer memòria:

"Ayer, martes y 13, ( deberíamos ser supersticiosos y pensar que era una fecha indicada para darnos un susto),se celebró el primer pleno Extraordinario de la Legislatura. Y el tema estrella era la subida de los impuesto unánime por el equipo de gobierno de nuestro pueblo. ...¿Qué ha pasado? Sencillo, que han subido los impuestos y tasas un7%,...
El fomento del deporte, ayuda en la mejora de la sociedad, evita ya no solo el sedentarismo, sino que aumenta la sociabilidad de los individuos, y las instalaciones están para su uso, para el fomento y el apoyo de este tipo de vida beneficiosa para la colectividad.
No hay que tener afan por obtener dinero de las escuelas deportivas, esto no es un "negocio privado", tenemos un sentido de servicio público...
Bueno, podría continuar diciendo todas las subidas, pero solo pensar que todos los impuestos y tasas que pagamos al Ayuntamiento nos van a "vaciar el bolsillo" en un 7% más...
... que todos los pueblos del alrededor lo tenían más allá del 3%, y ¿si todos se tiran a un pozo tenemos que ir detrás?. Esa no es una respuesta adecuada a una subida de impuestos, solo por que todos lo "hagan" no tengo el por que "hacerlo "yo. Cada pueblo es un mundo."

Són frases publicades pel  Blog "OPOSICON CRITICA DE BENEIXAMA" el 14 de novembre de 2007, quan el PP local era oposició.


dijous, 6 de desembre de 2012

PLE ORDINARI NOVEMBRE 2012: SENDER (BI)CENTENARI.

La regidora de Cultura, Mª Ángeles Rivas, a l'apartat d'informes d'alcaldia, va prendre la paraula per anunciar-nos els "actes finals" de la celebració del Bicentenari del Cardenal Payà:

"El dia 30 de novembre, taula rodona, i el dia 1 de desembre, concert homenatge al Cardenal Payà a càrrec de la Banda de Música".

"El dia 2, juntament amb el Grup de Muntanya, s'inaugurarà el camí/senda Beneixama-Onil".

I fins ací va arribar. L'Alcalde pren la paraula per aclarir conceptes: "No és realment una inauguració. Volíem fer-la junt a l'Ajuntament d'Onil i ha hagut un problema d'agenda, ..., com és una senda que no està catalogà, ..., un altre dia la farem, ..."

Ja han canviat les coses. 

De nou la regidora: " ... el Grup de Muntanya ja tenia establit el dia, ..., i ja en farem una altra més oficial ...".

En què quedem?

Podem fer ús de la programació mensual de desembre per avançar per la senda:


La marxa a Onil es va fer per part del Grup de Muntanya. Ara bé, es va fer per la senda del Bicentenari? Era una activitat més de la celebració? Fou una inauguració? Va assistir representació d'Onil? És un sender catalogat i senyalitzat? L'eixida es va fer a les 8 del matí? Des de la Replaça?

S'havia consultat el traçat del sender amb la Comissió Organitzadora del Bicentenari? 

És preocupant. Algú hauria d'aclarir el tema. Sabem que podem anar a Santiago de Compostela seguint el Camino de Santiago "Ruta del Cardenal Payà" i no sabem si arribarem a Onil per la Senda del Bicentenari.

En aquests moments de crisi profunda, caldria aclarir quin és el camí a seguir i no confondre més encara els caminants.

dilluns, 3 de desembre de 2012

HIJO PREDILECTO BIS.

El passat dijous, l'Ajuntament de Beneixama va aprovar la declaració de Hijo Predilecto de Beneixama del Cardenal Payà.

Suposem que és la primera vegada que l'Ajuntament el declara Hijo Predilecto, però, no l'únic. Almenys la placa commemorativa situada a la casa on va néixer, ja li adjudica el títol des del 1942. (El Programa de Festes d'enguany publica també una fotografia d'aquesta placa).No sabem si es tracta d'una errada o una duplicitat de títols. Per exemple, al mateix Programa de Festes, el Cardenal naix el 20 de desembre del 1811 a un dels articles, mentre que a un altre, va nàixer un mes abans, el 20 de novembre de 1811. 

Tampoc la casa natal i la casa on va viure queden ben situades al plànol de la localitat: les dues aparéixen fotografiades, però, la casa natal diu que està "al carrer de la Séquia o del Molins, actual carrer Alferis Julio Conca", mentre que la casa on va viure, que és la situada al carrer la Séquia, (Cardenal Payà actualment), no indica on està.

Sobre els estudis primàris també hi ha discrepàncies: un dels articles del Programa diu que els va fer a Castalla, al Convent de Sant Sebastià; altre diu que va realitzar estudis a Biar i Onil, abans d'anar a València al Real Col·legi del Corpus Christi. Potser fóra als tres pobles.

Són dubtes que, després d'un any de celebració del Bicentenari, caldria deixar clars. Encara que sabem que "les coses estan fent-se bé" i que "s'ha de saber distingir el gra de la palla". Així ens ho va dir l'Alcalde al Ple.

dissabte, 1 de desembre de 2012

PLE ORDINARI NOVEMBRE 2012: HIJO PREDILECTO.

El tercer punt de l'Ordre del Dia vol nomenar el Cardenal Payà "hijo predilecto" de Beneixama. Diu el senyor Alcalde que, amb motiu del Bicentenari, creu molt convinent que l'Ajuntament faça aquesta proclamació. Ja ho han tractat en comissió, dues o tres vegades segons repeteix, han preparat el "laudatum" i ofereix la paraula a qui vulga fer una reflexió.

I evidentment hi ha qui vol fer una reflexió, encara que siga una reflexió que ningú escoltarà.

Mª José Payà, portaveu de Junts per Beneixama, s'interessa pel procediment seguit per preparar aquest nomenament, si hi ha algú ja nomenat "fill predilecte" de Beneixama, si hi ha reglament o ordenança que ho regule,... no hi ha res.

I proposa, que se li done més solemnitat a la proposta, que se li done més importància, que s'elabore un reglament on es diga com es fa, qui ho proposa, qui desenvolupa l'expedient, com i quan es vota, quina majoria és necessària per a l'aprovació, com es fa l'acte de lliurament del títol, ..., totes les condicions que deuen acompanyar a la màxima distinció de la localitat.

I així demana que quede reflexat a l'acta: Junts per Beneixama està d'acord en el nomenament del Cardenal Payà com a Fill Predilecte de la Vila de Beneixama, si hi ha alguna persona mereixedora de la distinció, és el Cardenal, sense cap dubte. Però, s'abstindrà en la votació per considerar que el procediment seguit no és l'adequat, no s'ajusta a la importància ni del nomenament ni del nomenat, sabem fer-ho millor i encara estem a temps de fer-ho millor.

Així és com li agradaria a JpB que es concretara la màxima distinció del poble. L'Alcalde no opina igual: no és obligatori reglament, aquest Ple és prou solemne, "estem fent-ho bé" i, sobretot, l'argument definitiu: "esteu buscant sempre algun agarraor per dir sempre que no".

Les coses són així: ací totes les portes estan obertes, tot és transparència, tot col·laboració, però, quan ofereixes participació, quan vols col·laborar, el silenci és la resposta.

El grup municipal del PSOE també fa constar la sensació de precipitació, que "s'ha fet de sopetó".

Després apareix el tema de la "Comissió Organitzadora".

- Eixa comissió en la que vam dir que volíem col·laborar i encara no ens heu convidat a anar? -pregunta la regidora de JpB.

- Efectivament -diu Mª Ángeles Rivas.

El primer Ple on es va parlar del tema, tant Mª José Payà com Paco Castelló, es van oferir per participar i col·laborar. No ha hagut resposta. Ara, diu Mª Ángeles Rivas "que podien haver anat, que va molta gent, que el dissabte estaran preparant coses, que qui ha volgut ha anat anant, que aquest nomenament estava previst des del principi, encara que reconeix precipitació en els mesos inicials, ...".

L'Alcalde posa el colofó: "fonamentalment és una comissió tècnica, no han hagut cupos polítics, han buscat gent que puga aportar eixe això, és que s'ha d'estar un poc en el ambient, el dissabte estem començant a organitzar això, ...". - Votem?

* L'Agrupació d'Electors Junts per Beneixama ja en tenia coneixement de la proposta des de fa uns dies. Havia arribat la informació via institucional i per comentaris escoltats al carrer. Com que la consideràvem una proposta important, vam replegar el màxim d'informació possible. Volíem donar-li la màxima importància a la que serà la màxima distinció. Vam pensar en penjar la informació recopilada al blog, però, vam decidir esperar. Tractar-ho primer al Ple, al seu lloc. Estàvem segurs que el que anavem a proposar al Plenari era interessant i podria ser acceptat. 

No ha sigut així. A més a més, el nostre Alcalde ens ha dit que "sempre busquem agarraors per dir que no a tot". Aquest tipus de comentaris, si venen del que diuen que és l'Alcalde de Beneixama i de tots els seus ciutadans, saben greu. Encara que si repassa l'acta del Ple i llig el resultat de la votació: Sí, 7 vots; No, 0 vots; Abstencions, 2 vots; se n'adonarà que l'únic que ha dit NO, ha sigut ell.

El document elaborat per penjar al blog l'adjuntem ara, per si de cas algú vol llegir-lo:divendres, 30 de novembre de 2012

PLE ORDINARI NOVEMBRE 2012: LECTURA.

El Ple va durar quatre hores. Nou regidors i regidores i deu persones de públic, ocupaven el Saló de Plens. No tots els assistents van resistir, algú va abandonar abans de l'acabament. Suportar durant quatre hores una sessió de Ple amb trenta punts a l'Ordre del Dia té mèrit. Ahir era el dia que calia anar sopat. La digestió relaxa; potser no dóna per a trenta punts, però, almenys els vint primers s'escolten com una musiqueta suau, dolça, tranquil·la ... encara que sempre hi ha algú que s'encabota en fer sonar els timbals quan cal tocar el violí.

Mireu, el primer punt de l'Ordre del Dia, sempre sol ser "Lectura y aprovación, si procede, del acta de la sesión anterior". Doncs bé, el President d'aquest Plenari, té el costum de començar i dir:

- L'heu llegida? Alguna cosa a dir? S'aprova?

No home, no! Per fer preguntes tan depressa no van a aprovar l'acta ni deixar-la d'aprovar. Els grups opositors l'aprovaran si creuen que han d'aprovar-la i no l'aprovaran o s'abstindran si creuen que no han d'aprovar-la o han d'abstenir-se.

I la primera paraula, què? "Lectura". Què fem amb la lectura? Cal fomentar la "Lectura". Després diuen que no llegim, i clar, els resultats de les proves PISA són desastrosos. Sempre amb puntuacions inferiors a la mitjana en comprensió lectora, per davall de Tailàndia, per exemple.

Cal redactar un Pla de Foment de la Lectura. Com si fos una ordenança, o un reglament orgànic, ... un Pla de Foment Lector.

El President cal que siga més "didàctic". Així, tan de sobte, no dóna temps pràcticament a què comence la digestió. I la relaxació és molt important.

ROF: Reglamento de Organización y Funcionamiento ....dimecres, 28 de novembre de 2012

ORDENANÇA 31.

El pròxim Ple té 30 punts a l'Ordre del Dia. Deu o dotze són modificacions d'ordenances i/o reglaments. Possiblement se'n podia haver afegit un més, el punt 31, amb l'ordenança 31.

Aquesta ordenança, sobre traçat de línies d'alta tensió pel terme municipal de Beneixama, només tindria tres o quatre articles:

1. A partir de l'aprovació d'aquesta ordenança, es prohibeix que cap poste i fil d'alta tensió travesse el terme municipal de Beneixama.
2. Cap alcalde de l'Ajuntament de Beneixama signarà cap autorització, permís d'obres, conveni, ...etc, que permeta la instal·lació d'una línia elèctrica d'alta tensió. Abans de signar una autorització d'aquest tipus, presentarà la seua dimissió irrevocable, siga qui siga l'Alcalde, i siga del partit polític que siga.

3. Aquell Alcalde que impedisca la instal·lació d'una línia elèctrica al terme municipal de Beneixama, o haja de dimitir per no signar la corresponent autorització, permís  o conveni, serà declarat "fill predilecte de la Vila de Beneixama".

4. Si donat el cas, l'Alcalde no dimiteix, dimitiran la resta de regidors i regidores i el deixaran a soles a la poltrona municipal.

Mentre es redacta la nova ordenança, igual o pareguda, la tasca decorativa continua. I va prenent forma. Mireu la foto! Bonica, veritat?PLE ORDINARI DE NOVEMBRE.

El proper dijous 29 de novembre, a les 19,30 hores, començarà el Ple Ordinari de l'Ajuntament corresponent al mes de novembre.

Sabem quan començarà, però, no sabem exactament quan acabarà, ja que té 30 punts a l'Ordre del Dia, entre els quals destaquen:

- Declaració del Cardenal Payà com a fill predilecte de Beneixama.

- Supressió de la paga extraordinària de Nadal a "cargos electos, en solidaridad con empleados públicos".

- Informes d'Alcaldia.

Ànim.

dimecres, 21 de novembre de 2012

POSTES DE SOL.


Diuen, que quan les postes de sol pinten el cel del color rogenc de les fotografies, anuncien vent o eixe mateix dia ha estat un dia ventós. Diuen també, que quan els núvols prenen la forma de xicotetes boles de cotó-en-pel, preveuen la futura pluja: "cel a borreguets, aigua a cabacets".

Tant el vent com la pluja, quan passen, deixaran cels nets, clars, nítids, ... que li donaran al paisatge el color blau fosc del capvespre. 

Hi ha qui diu que els postes de ferro, no les postes de sol, no, els postes de ferro, són sinònims de progrés, de futur, de convenis que ens faran rics a tots, ... que són inevitables.

Estem d'acord amb les primeres propostes, amb el cel roig, amb el cel tacat de núvols, amb el cel de l'hora blava, amb el vent que netege el paisatge. De cap manera n'estem d'acord amb els fils i els postes que embruten no sols les fotografies, que taquen també el  que un dia algú va titular la "façana del poble" i que anuncien un futur que no és el nostre. I que quan s'acabe el vent, quan passe la pluja, quan el cel roig es torne fosc, continuaran allí, anunciant-nos que han vingut per a quedar-se.dimarts, 20 de novembre de 2012

ESPAÑA VA BIEN. (SEGONA PART).

Hui, 20 de novembre de 2012, es compleixen 37 anys de la mort del dictador i un any del regnat de Mariano. Fa un any el PP va guanyar amb majoria absoluta les eleccions espanyoles.

L'entrada anterior anunciavem la vaga general. Una vaga sense motius -deien alguns. Una vaga en el moment més inoportú, que no ajuda gens a la recuperació econòmica d'Espanya -deien altres.

Sense motius? I Mariano? Ajuda Mariano a la recuperació econòmica d'Espanya? Anem a veure-ho:

- A final de 2012, la taxa d'atur era del 22,85%, ara és  del 25,02%. Hem passat de 5.270.000 persones aturades a 5.770.000. La reforma laboral de don Mariano ha tingut efectes.

- Durant els sis primers mesos de 2012, la riquesa de les famílies ha baixat el 18%. El percentatge de famílies amb dificultats per arribar a fi de mes ha passat del 27 al 33%.

- I la famosa "prima de riesgo"? En novembre de 2011 estava en 440 punts, ara està en 454 i, don Mariano té el récord: 639 punts pel juliol. "La prima de riesgo se llama José Luis Rodríguez Zapatero" -deia pel micròfon Soraya.

- El PIB espanyol (Producto Interior Bruto), en el tercer trimestre de 2011 augmentava el 0,8%; el tercer trimestre de 2012, baixa el doble, un 1,6%. "Las medidas de crecimiento del PP".

- El dèficit públic era del 3,4% fa un any; ara és del 4,4%. "No podemos gastar lo que no tenemos".

- El deute públic, el tercer trimestre de 2011 era del 66%. El segon trimestre del 2012 era del 76%.

- En octubre de 2011, l'índex de preus era del 3%, un any després és del 3,5%. "Yo no subiré el IVA".

- L'eixida de capital era de 400 milions d'euros els huit primers mesos de 2011. Els mateixos huit mesos de 2012 ha sigut de 240.000 milions. Ens contava Mariano que si ell era president "se recuperaría la confianza en la economía española".

- La morositat ha pujat l'últim any el 42%. Ha superat ja el 10%, un de cada deu crèdits no es paga. Com no para el regal de diners públics als bancs.

- 526 desnonaments diaris. 526 famílies al carrer cada dia i alguns suicidis han fet saltar l'alarma. Mariano no ha aconseguit posar-se d'acord ni amb el partit més gran de l'oposició, als altres ni els ha citat per parlar del tema.

Açò és el que ha aconseguit aquest home durant l'últim any. El 2013 serà encara pitjor? El 2014 començarà la recuperació? S'acabarà la crisi el 2015?
És aquest l'únic camí, com la línia del "sí o sí"? No s'haurà equivocat de camí?

*Totes aquestes dades s'han publicat hui a alguns diaris.

dilluns, 12 de novembre de 2012

14 N. VAGA GENERAL.


dilluns, 5 de novembre de 2012

NORMES QUE S'HAN DE COMPLIR AMB SUFICIENT ANTELACIÓ.


Hui ha publicat el DOCV la declaració d'impacte ambiental de la línia d'alta tensió, tan famosa.
Com a condició addicional a complir, diu: 


"... amb la suficient antelació" a què? Què significa "amb la suficient antelació"?

VOTACIONS.

Normalment el número de regidors d'un ajuntament és un número imparell: per exemple 9. Però, pot donar-se el cas que un d'ells no assistisca a una sessió i en siguen, per exemple, 8. 

Es vota una proposta i el resultat pot ser empat: 4 vots a favor, 4 vots en contra.

Què passa? Quina proposta guanya, el sí o el no? 

En aquest cas decideix el vot de qualitat de l'alcalde o de qui presidisca la sessió.

Aquest desempat el regula la "Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local".

Al seu article 46, apartat 2.d, diu:

"La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de las Corporaciones abstenerse de votar.
La ausencia de uno o varios Concejales o Diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la abstención.
En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente".

No és que el president tinga dos vots, no. En la primera votació no compta el vot de qualitat; és en la segona votació on es compta el vot de qualitat per desfer l'empat que no aportaria cap decisió, la votació quedaria en res. 

Per això es fa una segona votació, i en eixe moment, és quan el vot de qualitat del president decideix. Per exemple:

Primera votació:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 4
Empat.

Segona votació:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 4
Si el president ha votat sí, guanya el sí.
Si el president ha votat no, guanya el no.

Aquesta norma s'aplica a tots els ajuntaments. Inclòs el de Beneixama.


TENIM MOTIUS?

El passat divendres, al Ple Extraordinari, és va votar si l'Ajuntament es personava com a part en determinat procediment judicial que li afecta. Ja sabeu, que després d'un empat en la votació, el vot de qualitat del president va decidir que no es personaria en la causa, que seguirà el seu procediment, sense la presència del nostre ajuntament.

Quins motius aconsellaven la no personació?

Quins aconsellaven personar-se?

El grup municipal de JpB va argumentar el seu vot favorable. El grup municipal del PSPV/PSOE també va deixar constància de la seua opinió favorable.

El vot contrari a la personació, que va guanyar la votació amb els vots del grup municipal del PP, no va aportar argumentació ninguna.

Ací teniu els arguments dels dos grups municipals de l'oposició, tal i com es van llegir, i com se li van lliurar al secretari per incloure'ls a l'acta. L'altre, el contrari a la personació, no el posem ací: no el coneixem.


dissabte, 3 de novembre de 2012

PLE EXTRAORDINARI 2 DE NOVEMBRE.

Amb l'assistència de tots els membres del Plenari Municipal i set persones entre el públic, tingué lloc un dels Plens més ràpids dels últims temps.

Al tractar-se d'un Ple Extraordinari no hi havia lectura de l'acta ni precs ni preguntats. Només dos punts, tal i com s'anunciava a la convocatòria.

El primer, sobre un procediment judicial que afecta a l'Ajuntament de Beneixama. Cal pronunciar-se si es vol ser part interessada i personar-se al procediment, o no personar-se, i deixar que el procediment seguisca el seu curs. El dos grups de l'oposició volen personar-se i argumenten el seu punt de vista amb els escrits corresponents que li lliuren, una vegada llegits, al secretari.

El grup municipal popular no té intenció de personar-se en cap procediment judicial, en aquest tampoc, i no argumenta res.

S'ha donat una circumstància especial que ha fet que l'Alcalde haja hagut d'abandonar el Ple. Diu que és persona "involucrada" en el procediment. "Perquè sóc la persona "denuncià", com sempre".

Així, el tinent d'alcalde presideix el Ple i la votació dóna un empat a 4 vots: l'oposició vota a favor de personar-se com a part interessada al procediment judicial, el PP municipal vota en contra. El vot de qualitat del president desfarà l'empat i, per tant, l'Ajuntament no hi estarà en aquesta causa judicial. Els regidors populars prenen apunts. De paraules no n'han dit ninguna.

El segon punt tracta de la baixa de la secretària municipal. Es compleix l'any de la malaltia i cal realitzar els corresponents tràmits administratius per instar la intervenció de la inspecció mèdica. Així s'aprova per unanimitat.

I així s'acaba. Desfila cap el carrer el públic i els regidors i regidora dels dos grups de l'oposició. Es queda el grup municipal popular. El resultat ha estat el que volien, però, possiblement, no el que esperaven, ni molt menys el que desitjaven.

*El portaveu del PSOE i la portaveu de JpB van llegir les seues argumentacions. Les dues foren molt semblants. Adjuntem la de JpB, és la que tenim, per si de cas algú vol llegir-la completa.


dijous, 1 de novembre de 2012

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI.

Demà, dia 2 de novembre de 2012, Dia de les Animetes, a les 8 de la vesprada, ara ja de nit, es celebrarà Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Beneixama.

Només té un parell de punts a l'Ordre del Dia, però, importants:

1. Si volem participar en el procediment judicial núm. 000853/2011.
2. Reconeixement mèdic de la sra. Mª Paloma Sanz Barrera.
Per les pobretes ànimes,
tots hem de pregar,
que Déu les traga de penes
i les porte a descansar.


Liberame, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda.
Non intres in judicium cum servo tuo.