divendres, 15 de juny de 2012

PLE ORDINARI DE MAIG. CAPÍTOL 4.


“En Beneixama no mos podem permitir el dèficit de l’any passat.

Quant els informes d’alcaldia, secció Alcalde,  comencen així, pot passar qualsevol cosa.

-          Deixar de pagar-li la llum i l’aigua a la Fundación, per exemple.

-          Que al Grastrobeneixama I es presente la primera botella de criança, (“bueno, casi” –diu l’alcalde), de la Cooperativa de Beneixama.

-          Que el delegat del govern visite Beneixama i li anuncie un pla de pagament a l’alcalde. “Ojalà es complisca” –diu ara l’alcalde.

-          “No podem clavar-mos en aventures d’este tipo” –comenta l’alcalde, referint-se a les convocatòries del SERVEF, en les que no es participarà enguany, cas que es convoquen. Que li ho diguen a les persones que van trobar treball la passada legislatura durant una temporada gràcies a aquestes convocatòries.

-          Que quan el rastre de temes judicials va tancant-se, n'aparega algun de nou per culpa d’uns contenidors soterrats.

Però, ara el realment importants és el Pla Financer sobre pagaments a proveïdors. El Ministeri d’Hisenda li ha denegat el Pla presentat per l’Ajuntament, uns 230.000€. Tenen ara un període per refer-lo, cas contrari “l'últim trimestre de l’any podríem tindre problemes de tresoreria”, afegeix l’Alcalde. Hisenda es quedaria part del que ingressa de manera ordinària als Ajuntaments, uns 21.000€ mensuals. Se’n quedaria la meitat.

Per pagar aquest prèstec, (li podeu dir línia de crèdit o també rescat), tenim 10 anys amb dos de carència. No m’explique com no es pot redactar un Pla de rescat d’aquestes característiques quan hi ha altres ajuntaments que n’han redactat plans de quantitats molt més grans i amb menor nombre d’habitants. (Ells tampoc s'ho expliquen, encara que l'explicació és ben senzilla).

Aquest Pla, s’amortitzarà immediatament si arriben els diners que deu la Generalitat. Però, si no arriben “tenim una pega” que “només podríem resoldre amb un augment d’impostos”. Molt de condicional hi ha per ací.

I ara escolteu bé: “Jo sóc completament contrari a fer augment d’impostos”. “Per que uno és lliberal i pense que lo que té que fer l’administració es pagar lo menos possible per a què a la gent l’administració li coste lo menos possible, donant els millors servicis”. Tot açò ho amolla el senyor alcalde des del silló presidencial del Plenari municipal. Un seguidor d’Adam Smith? De Milton Friedman? Jo, que sóc liberalmaoista, sóc partidari de l’eliminació de la burocràcia, estatal i privada, teoria segons la qual no farien falta les gestories o assessories privades, sent l’administració pública la que demanaria papers i al mateix temps tiraria a la paperera la sol·licitud. (Potser siga millor dir-li liberaltroskista).

Quan aproven el nou Pla, diu que inclourà una previsió d’augment d’impostos, encara que l’ingrés de 200.000€ de la línia d’alta tensió, (la del sí o sí), ajudarà al Pla de Pagament a Proveïdors.

El tema és pot resumir de la següent manera: Hi ha un "lliberal", contrari a la pujada d’impostos, que ha de justificar un préstec de 230.000€ a pagar durant 10 anys, que ingressarà prompte 200.000€ per una línia d’alta tensió que tindrem per a tota la vida, que li tomben el Pla des del Ministeri d’Hisenda i que l’única forma que veu de pagar-lo és pujant impostos, encara que és "lliberal" i el que no li agrada és pujar impostos. Per suposat que tampoc li agrada la línia d’alta tensió, però, és tracta de sí o sí. I entre mig dels impostos, el liberalisme i els fils de l’alta tensió, estan el deutes de la Generalitat Valenciana amb l’Ajuntament que potser els paguen o potser no. “Ja vorem si eixe Pla, ix avant, per lo tant, en fi, ...”.

I per acabar, un altre Pla, el PGOU, “bàsic per al poble”, “un pla de llibre”,... Ja vorem si el llibre no és massa gros per als lectors que han de llegir-lo, que van començar la lectura fa 10 o 12 anys.ALTA TENSIÓ, NO!


dilluns, 11 de juny de 2012

RECURS CONTRA LÍNEA ALTA TENSIÓ.

El pròxim 15 de juny finalitza el plaç per presentar recurs d'alçada contra la línia d'alta tensió.

El recurs es deu presentar abans d'eixe dia 15 i s'ha de dirigir al Secretari Autonòmic d'Economia, Indústria i Comerç.

Es pot presentar en el PROP o la Conselleria i demanar que segellen una còpia amb el registre d'entrada i la data.

També es pot enviar per correu certificat. Abans de tancar el sobre cal demanar que posen el segell amb la data en l'original i en la còpia, que es queda el qui presenta el recurs.


ALTA TENSIÓ, NO!