divendres, 9 de març de 2012

SIGNAR UN CONVENI.

A la zona de l'Alforí, vora la presó de Villena, hi ha una empresa que vol construir una central termosolar. Serà molt gran, produirà molta electricitat i ha de evacuar-la. Vol traslladar aquesta energia a l'estació elèctrica d'Iberdrola a Beneixama. La línia, d'alta tensió, ha de creuar tot el nostre terme.

Durant l'anterior legislatura ja s'havia plantejat el tema als anteriors governants. Aquestos li van dir a l'empresa interessada que no, que no volien línia d'alta tensió. I durant quatre anys no es va fer.

Ara canvia el signe polític del govern de l'Ajuntament i la línia és inevitable. S'ha de fer precís, sí o sí. I l'Ajuntament firma el conveni amb l'empresa que vol construir la línia per rebre la corresponent indemnització. Les al·legacions presentades encara no s'han resolt i la declaració d'interés públic de la línia tampoc. La línia d'alta tensió és, només un projecte, però, anar signant convenis i ajudant a facilitar i augmentar els pagaments als propietaris, ajuda a què el projecte es faça realitat, a què tingam línia d'alta tensió.

És realment inevitable? Eixa línia d'alta tensió s'ha de plantar precís?

Fa uns dies, el mes pasat, el diari Cinco dias publicava  la notícia que podeu llegir: una línia d'alta tensió que unirà França i Espanya. L'anterior fa 30 anys que es va traçar, a l'actual s'oposaven els ajuntaments de França afectats, no volien una línia d'alta tensió que travessara els Pirineus.

Ara es farà, però, soterrada, quan la Unió Europea ha decidit soterrar la línia per evitar l'impacte paisatgístic. Havien signat convenis i rebut indemnitzacions els ajuntaments? No, clar que no, ben al contrari, havien dit de de cap manera es faria una línia aèria pel Pirineu.




A la Comunitat de Madrid sembla que també tenen algunes línies d'alta tensió. L'Ajuntament, la Comunidat i les empreses Iberdrola i Unión Fenosa han arribat a un acord per anar soterrant-les: 270 km de línies d'alta tensió soterrades. Res de convenis i indemnitzacions.



Hi ha altres ajuntaments que no signen convenis, imposen taxes. Taxes cada any i per a sempre, mentre el poste o la línia estiga en el seu terme municipal.


També hi ha persones que reclamen judicialment contra aquestes empreses:


I n'hi ha sentències que demostren quin és el valor d'una finca afectada per una instal·lació elèctrica. Ara els propietaris afectats per la línia rebran una indemnització, però, el valor de la seua finca, del seu olivar, haurà deixat de ser el que era.


I també hi ha molta més gent, com nosaltres, que protesta i al·lega en contra de les línies i subestacions elèctriques.

 
I altres ajuntaments, són capaços de redactar ordenances per fer-los saber que si utilitzen l'espai públic per a un negoci privat han de compensar econòmicament el municipi. O per ordenar la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil i línies d'alta tensió. Per defensar els interessos de la ciutadania, per preservar el nostre paisatge i la nostra salut. Ací sí que hi ha feina a fer. Però, no és tan fàcil com signar un conveni.




dimarts, 6 de març de 2012

DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI.


Hui, sis de març de dos mil dotze, s'ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la Declaració d'Interés Comunitari per a generació d'energia elèctrica per mitjà de fonts renovables. Promotor: ENERSTAR S.A.

És la central termosolar situada junt a la presó de Villena i que vol dur l'energia generada a l'estació elèctrica que Iberdrola té a Beneixama. Vol generar energia mitjançant col·lectors solars parabòlics. [Els Ajuntaments, entre ells el nostre, han signat el seu conveni no sols abans de la declaració d'interés públic de la línia d'alta tensió, l'han signat inclús abans de què la pròpia central termosolar tinga la Declaració d'Interés Comunitari. Això és avantçar-se a la realitat.]

La superfície total del terreny és de 2.409.843 m2. L'ocupada pels col·lectors solars és de 363.000 m2. Els col·lectors són uns espills que concentren l'energia solar en un punt per escalfar oli tèrmic a 393ºC. Cada espill té 150 m de longitud i 5,7 m d'amplària. Hi haurà 428 espills. [Observeu que si posarem tots els espills en fila, podríem pentinar-nos al mateix temps, de bon de matí, tots els habitants de Villena, Canyada, El Camp i Beneixama, si cadascun de nosaltres tenim preparat el batidor. Tot un avantatge per guanyar temps a l'hora d'eixir de casa pel matí.] 

La potència elèctrica total 49,9 MW. "El cablejat elèctric és tendix soterrat per l'interior de les parcel·les" diu el text i afegeix: "S'indica la connexió per a l'entrega de l'energia elèctrica s'efectuarà a la subestació de Beneixama. Per això es construirà una línia aèria de tensió de 132 kv el traçat de la qual no queda descrit en el projecte". [Podeu comprovar com ells, allí, soterren el cablejat elèctric mentre que a nosaltres ens el passen tocant el poble, a la vista, i acompanyat per postes de 40 metres d'alçada. Es tracta de fer ostentació del poder que tenen i que pugam fer-los present el nostre agraïment etern.]

Però, mireu la lletra negreta: a aquest projecte pel qual sol·liciten el DIC no diuen per on anirà el cablejat de la línia d'alta tensió i el nostre Ajuntament, avantçant-se a qualsevol espectativa, ja ha signat el corresponent conveni. Com diu el senyor alcalde, això és estirar la corda en les negociacions, però, que no es trenque.

I què més necessiten aquestos emprenedors? Necessiten gas, un consum estimat de 49.869 MWh només, prou per elaborar paelles durant els pròxims mil·lenis, i també necessiten aigua, 375.320 m3, suficient per plantar la meitat del desert del Sahara de tomatar o per omplir la piscina de Beneixama els pròxims 200 anys, i això que diuen que "disposa d'un sistema d'estalvi d'aigua". La norma també indica que "No obstant això, no queda justificat en el projecte, l'origen dels recursos hídrics". O el que és el mateix, no saben d'on trauran l'aigua. Ja podeu anar imaginant-vos-ho.

La pròpia central solar necessita una subestació que tampoc es descriu en el projecte. I "respecte a la línia elèctrica necessària per a l'evacuació, s'efectuarà la valoració ambiental d'esta per mitjà del procediment d'avaluació d'impacte ambiental corresponent", o siga que la línia d'alta tensió tampoc té estudi d'impacte ambiental fet, o almenys no està inclòs al projecte aquest, i el conveni signat

Malgrat tot es resol "estimar acceptable el projecte DIC", però, supeditat al compliment d'una sèrie de condicionants, entre ells el següent: "A fi de garantir els recursos hídrics, per a l'activitat, hauran de regularitzar-se els pous davant de l'organisme de conca". [Com deia l'altre ¡AGUA PARA TODOS!]

També diu que s'ha de comunicar el començament de l'execució del projecte per escrit a l'òrgan ambiental, alguns condicionants hauran de ser resolts prèviament i les obres ja fa mesos que estan iniciades.

Encara estan en marxa molts dels tràmits burocràtics de la central termosolar, més encara de la línia elèctrica, però, nosaltres ja tenim el conveni signat i, a més, l'al·legació en contra, del mateix que signa el conveni, presentada. Per què tanta pressa?


dilluns, 5 de març de 2012

ENERGIA SOSTENIBLE. ALTA TENSIÓ, NO.

El passat divendres es van presentar les firmes recollides en contra de la línia d'alta tensió. Es van presentar a l'Ajuntament de Beneixama i a al Servei Territorial d'Energia de la Conselleria d'Indústria d'Alacant.

Unes 600 signatures a cada administració, que manifesten la seua oposició a una nova línia d'alta tensió pel nostre terme. Se'n continuen recollint més, per fer un segon lliurament i continuarem manifestant la nostra oposició a un projecte que no és bò pel nostre poble i que no el necessitem per a res, ni per recaptar 200.000 €.

Ja ho hem dit en més d'una ocasió, es tracta d'una quantitat minúscula en relació a l'enorme quantiat de diners del projecte de central termosolar, no digam ja en comparació amb el volum de negoci que hi ha al darrere.

Una línia d'alta tensió per a tota la vida, que en portarà darrera altres, que destruirà el nostre paisatge, que ens restarà qualitat de vida per sempre, que afectarà negativament a la nostra agricultura, li restarà valor al nostres bancals, als dels afectats i als que estan al costat del afectats, i als del costat dels del costat, una línia que travessa els millors cultius del poble sometent-los a uns condicionants negatius que no tenen perquè suportar.

El dissabte vam assistir a Banyeres de Mariola a una xarrada sobre línies d'alta tensió i sobre energies sostenibles. A la gent de Banyeres també els afecta. Al límit del seu terme tenen la central elèctrica d'Iberdrola amb el perill de que cresca cap al seu territori. I quan més cresca la central, més línies d'alta tensió s'escamparan per la Vall. Tots els assistents van mostrar la seua preocupació i el seu suport, contrari a la línia d'alta tensió que volen imposar-nos projectes aparentment sostenibles i convenis aparentment meravellosos. No ho són! Són depredadors del territori!

A la mateixa reunió es va presentar la cooperativa de producció i consum d'energia elèctrica SOM ENERGIA! Una empresa que ens ofereix electricitat, igual que qualsevol altra, de les grans multinacionals, a preus competitius i amb la garantia de què es tracta d'electricitat obtinguda a partir d'energies renovables. I amb un model allunyat de les grans centrals termosolars, dels enormes horts solars, de centrals de cicle combinat altament contaminants. Un model que vol ser sostenible.

En tot cas, demostren que hi ha alternatives: alternatives a les grans empreses elèctriques i també a les l'inies d'alta tensió que no volem.