dimecres, 17 d’octubre de 2012

BICENTENARI DEL CARDENAL PAYÁ.

Encara que submergits dintre de l'enorme quantitat de conferències, publicacions, estudis, exposicions, rutes i camins, que la celebració del Bicentenari ens ha aportat i encara ens aporta, no volem que s'acabe sense fer la nostra modesta aportació al tema. 

És com un granet d'arena a la platja de Benidorm, però, ens hem ocupat de buscar alguna notícia sobre el Cardenal a les publicacions de l'època. Una minúscula col·laboració.

I hem trobat la notícia del seu nomenament com a bisbe de Cuenca. I també la notícia del seu nomenament com a Arquebisbe de Santiago de Compostela. Com que sabem de les múltiples obligacions i preocupacions del nostre Alcalde i la nostra Regidora de Cultura, hem volgut fer aquesta xicoteta aportació a la celebració del Bicentenari.

* Les notícies les hem trobades a la Hemeroteca Digital de la BNE.

dimarts, 16 d’octubre de 2012

PLE ORDINARI SETEMBRE 2012. CAPÍTOL i 6.

Acaba el Ple amb el punt de precs i preguntats, com sempre que es tracta d'un Ple Ordinari, sinó s'ajorna per motius de força major, o per altres motius.

El regidor del PSOE, Ibáñez, pregunta i opina. Mostra, només començar, la seua opinió personal sobre el famós Beneixama Rock, a instàncies de la Regidora. I aporta opinions i idees, per millorar-lo, per ajudar a millorar-lo. Sobre grups locals i foranis, sobre horaris, sobre consum d'alcohol, sobre la qualitat del so, ..., parla amb idees pròpies, volent ajudar a que l'activitat tire endavant, per donar-li continuïtat.

Després, pregunta i opina sobre el també molt famós ja disjoquei, sobre l'hora d'acabament de conjunts i disco-mòbils, sobre escoles esportives, i li recorda a la regidora de Cultura el cost d'una activitat del que ens va informar a l'anterior Ple, 1.400 €. Ha preguntat, ha demanat explicacions i al mateix temps a aportat idees.

Paco Castelló, l'altre regidor del PSOE, aporta la idea d'una "bonificació familiar" per a les escoles esportives, s'interessa per la Fira i pregunta pel preu de les carpes: 60 € per carpa -diu l'Alcalde (l'any anterior les carpes eren caríssimes, enguany ja no tant, serà la crisi, o serà que la idea venia de l'anterior legislatura, o potser no se li va dedicar el temps, l'esforç i el treball necessari per trobar-ne de més barates). També, pel motiu de no haver-se realitzat les carreres pels xiquets i xiquetes o el concurs de pintura al carrer  en la seua versió infantil.

Recorda l'assumpte de la encara més famosa "arrel" i els llums del carrer València. I sobre el concurs de pintura ràpida, reflexiona sobre la possibilitat d'un premi per votació popular o incloure algun tema monogràfic sobre el que pintar, per evitar les repeticions constants d'unes imatges del poble tantes vegades ja tractades al llarg dels anys que ja ve fent-se el concurs. Semblen bones idees que no sabem si els qui manen tindran en compte.(Encara que segur ja les havien pensat ells, no creieu?)

El regidor d'Esports parla de la carrera dels xiquets, de la carrera de muntanya i de que ell no sabia com anaven a organitzar-se les carpes. L'Alcalde diu que no està en contra de l'esport infantil i la regidora de Cultura que el concurs de pintura infantil l'any passat no es va fer. Es tracta d'arguments contundents, raonats, de sentit comú.

Li pregunta el regidor de JpB a l'alcalde per la legislació sobre els permisos o no permisos d'obra que deu demanar Iberdrola, que li havia demanat en anterior ocasió.

L'Alcalde li diu que quan vulga qualsevol cosa de l'Ajuntament no fa falta ni que li la demane, que li ho diga al funcionari corresponent i li la facilitarà. Total transparència!

Però, no es tracta d'això. No vol el grup municipal de JpB anar a demanar-li cap documentació a cap funcionari. Li la demana a l'Alcalde i vol que l'Alcalde li la facilite si ho considera oportú. Així, al pròxim Ple, el senyor Alcalde, en "informes d'alcaldia", podrà contar-nos tota la documentació que li ha facilitat, en un exercici de transparència, de treball ben fet i de dedicació al càrrec. I donarà resposta, si vol, al que se li ha demanat i no al que ell creu que se li hauria d'haver demanat.

Es queixa el regidor de no haver pogut canviar l'hora de celebració del Plenari, hora que ha impedit l'assistència de la regidora del mateix grup, que tenia altre compromís adquirit i que així li ho havia sol·licitat al senyor Alcalde.

Diu l'Alcalde que si una regidora no pot assistir a un Ple, "el món no s'acaba". Per tant no té motiu de queixa el regidor. Una altra qüestió seria si, a més de no poder assistir, s'hagués acabat el món. Això si que seria motiu de queixa!

No n'està d'acord el regidor de JpB amb la renúncia sistemàtica a qualsevol subvenció: a aquest mateix Ple ha anunciat l'Alcalde la renúncia a una subvenció de 65.000 €. Li demana més diligència al senyor Alcalde en reclamar que a l'Ajuntament li paguen el que li deuen, totes les subvencions concedides per diferents Conselleries, però, sembla que no pagades.


Publicat al blog "OPOSICION BENEIXAMA" fa uns anys.


Diu l'Alcalde que ell diligència en té. Faltaria més! Hi ha algú qui ho dubte? I que no és necessari "arreglar una plaça que fa poc que es va fer i que crec que està realment bé".(Segurament no sap que la subvenció que va demanar l'Equip de Govern anterior no era "per arreglar la plaça" de la Torre).


Publicat al blog "OPOSICION BENEIXAMA" en el seu temps.

I aprofita l'avinentesa per avançar-nos el futur: "un final d'any amb problemes de liquidesa importants". Serà la crisi?

També pregunta el regidor si s'ha al·legat des de l'Ajuntament a l'ampliació de la central elèctrica d'Iberdrola.

- "S'ha exposat en el tauler d'anuncis i ja està" -diu l'Alcalde. Per a què més?

I acaba el regidor de JpB interessant-se per una avaria elèctrica que va inutilitzar diferents aparells en cases particulars, pel que es pensa fer per celebrar el 9 d'octubre, per la participació de menors d'edat a les "cordaes" de festes, per la brutícia acumulada a la Plaça de l'Ajuntament durant les festes a la zona que ocupa algun bar, ...(punts suspensius).

Les respostes, aclaridores: que si els abogats del segur municipal s'ocuparan de les acusacions d'Iberdrola fent culpable a l'Ajuntament sobre l'avaria,  que la Sala d'Exposicions Temporals "ha estat oberta tot l'estiu", que si acabarem fent un "gabiot com en Paterna per a les cordaes", ..., resumint, que quan no hi ha diners cal tindre imaginació, molta imaginació.

I per acabar, el regidor del PSOE pregunta pel Museu Etnogràfic i, què?, què penseu que li contesten? 

Això, clar que sí! Que ja s'ha format una comissió que d'ací no res arreglarà el problema. No ho sabieu? Per suposat que sí. 

(Abans de res, la comissió hauria de saber el que es va fer durant la legislatura anterior per intentar conservar alguns materials i millorar, o almenys mantenir en condicions, les instal·lacions; o els informes tècnics que es van demanar; i les propostes que es van fer per part dels tècnics i les opinions que manifestaren sobre les condicions del local. Que tot açò igual el senyor Alcalde no ho sap, però, ho pot preguntar a qui si que ho sap, o buscar l'informe a l'Ajuntament, o preguntar al funcionari corresponent.)

I conte contat, ja s'ha acabat! Fins el proper novembre on tindrem un altre Ple Ordinari, mentre ressistim la crisi i esperem "un final d'any amb problemes de liquidesa importants".


AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!

dilluns, 15 d’octubre de 2012

15 D'OCTUBRE. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA RURAL.

El dia 15 d'octubre es celebra el Dia Internacional de la Dona Rural. Ho diu el blog de l'Oli del Xispes.