dijous, 2 de juliol de 2015

ESPERÀVEM MÉS.

Ahir començava la legislatura a l'Ajuntament de Beneixama amb un Ple Extraordinari que d'extraordinari tingué poc; els temes a tractar n'eren els ordinaris d'un principi de legislatura.

El públic era escàs en número. El sector de la dreta no sembla demostrar massa interés per la vida política municipal, el sector esquerrós a penes poc més. Els membres del plenari tampoc van manifestar massa entusiasme. I mira que van començar aprovant l'acta de la sessió anterior per unanimitat.

Però, malgrat tot, es van contestar algunes de les preguntes que qualsevol ciutadà és pot fer a l'inici d'un període de quatre anys amb nou govern municipal:

- Quan es reunirà el Ple de manera ordinària?

Es reunirà una vegada cada dos mesos, l'últim dijous del mes (dels mesos senars).
A les 19,30 hores durant l'hivern i a les 20,30 hores durant el temps d'estiu.
Cas que no es faça en primera convocatòria, es farà en segona el dilluns següent.
Com a demostració que el Ple de hui era extraordinari, la sessió va començar a les 20,00 hores.

- Qui formarà part de les comissions?

De la Comissió Informativa d'obres i urbanisme i altres assumptes, els membres seran els següents:
PSOE: L'Alcalde i Castelló.
JpB: Mª José.
PP: José Manuel i Ana.

De la Comissió Especial de Comptes formaran part:
PSOE: V. Ibáñez i Natalia.
JpB: José Francisco Ortín.
PP: Guillermo i Tere Cambra.

Tots tenen els seus respectius suplents.

- I la Junta de Govern, quins components tindrà?

En tindrà quatre: L'Alcalde i un regidor o regidora de cada grup, Castelló, Mª José i José Manuel, també amb els corresponents suplents.

Va fer l'Alcalde una explicació sobre els motius d'aquesta composició que, a més, va passar per escrit i signada al Secretari, per incloure-la a l'acta. Acabava l'escric dient que és intenció seua treballar des de "la comunicación, colaboración y el consenso". I això?

Les anteriors legislatures la Junta de Govern també ha tingut la mateixa composició, l'Alcalde i un regidor per grup, encara que els dos grups de l'Equip de Govern havien pensat només en tres membres, un per grup. Aquest nombre de components, quatre, atorga majoria en qualsevol votació que es faça a un únic partit i, la Junta de Govern té moltes funcions delegades, i per tant, moltes desicions a prendre.
El PSOE tindrà sempre majoria amb el vot de qualitat de l'Alcalde. Si tinguera només tres membres, l'Alcalde i un regidor o regidora de cadascun dels altres grups, aquesta majoria desapareixeria i l'acord seria imprescindible. Així no.
A un Ajuntament com Beneixama no és obligatori constituir la Junta de Govern, ni és obligatori que tinga quatre membres, ni tres, ni, com deia l'alcalde al seu escrit, els tinents d'alcalde han de formar part de la Junta de Govern, no, els tinents d'alcalde s'elegeixen entre els membres de la Junta de Govern, no se nomenen i automàticament formen part de la Junta de Govern. En la pràctica és el mateix, però, no és el mateix.

- Quins regidors formaran part dels diferents òrgans col·legiats dels que participa l'Ajuntament?

-Consell Escolar: Mª José.
-Consorci extinció incendis: Ortín.
-Mancomunitat: Ibáñez, Natalia i Ortín.
-Pla zonal de residus: Mª José.
-Federació de Municipis: Ibáñez i Mª José.
-Usuaris Alto Vinalopó: Castelló.
-Fons Valencià Solidaritat: Ibáñez.

- Hi ha grups polítics a l'Ajuntament?

Sí. Hi ha grups polítics i tenen els seus i les seues portaveus. Natàlia, Mª José i José Manuel són els portaveus respectius de PSOE, JpB i PP.

- I tresorera?

També. La tresorera serà Teresa Cambra Sirera del PP.

- I qui serà tinent d'alcalde?

La Primera Tinent d'Alcalde serà Mª José i el Segon Tinent d'Alcalde serà Paco Castelló.

- I ja se sap quines regidories tindrà cada membre del Plenari?

Sí. 
Paco Castelló serà regidor de Personal, Festes, Esports, Policia, Trànsit, Mercat, Comerç i Seguretat Ciutadana.
Natàlia ho serà de Sanitat, Serveis Socials, Piscina i Joventut.
I les regidories de Cultura, Educació, Patrimoni, Turisme, Activitats Econòmiques, Medi Ambient i residus, estaran en mans de Mª José Payà.

També hi ha una per al grup de l'oposició, Agricultura, que serà José Manuel qui s'encarregarà d'ella.

I l'Alcaldessa del Salze serà Adela.

Com podeu comprovar es van aclarir moltes coses, i totes elles aprovades per unanimitat, però, n'esperàvem més.

dimarts, 30 de juny de 2015

PLE EXTRAORDINARI 30 DE JUNY.

Hui hi ha Ple. Serà el primer de la temporada després de la constitució del nou Ajuntament i tindrà lloc al Saló de Plens a les 20 hores.

Els temes a tractar, tots ells interessants:

1. Aprovació de l'acta del dia 13.

2. Règim de sessions del Ple.

3. Creació i composició de les comissions informatives.

4. Junta de Govern i delegació de competències.

5. Nomenament de representants en òrgans col·legiats.

6. Constitució dels grups polítics i nomenament de portaveus.

7. Nomenament tresorer municipal.

8. Diferents acords organitzatius i nomenament de representant de l'Alcalde al Salze.

9. Decrets d'Alcaldia.

10. Proposicions d'urgència.