dimarts, 7 d’octubre de 2014

LOS PAJARITOS CANTAN, LAS NUBES SE LEVANTAN.

"Dación de cuentas decretos de Alcaldía" es titula el punt cinqué de l'Ordre del Dia del Plenari municipal. És un punt que apareix a tots el Plens ordinaris. Es llig el títol dels decrets que ha signat l'Alcalde de Ple a Ple i, simplement es dóna compte, no s'ha de debatre ni votar res, és un decret de l'Alcalde i ja està.

Per exemple:

"Decreto 74, delegación en los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante de la representación i defensa en juicio Expediente 251/14 interpuesto ante el juzgado de lo social ném. 5 de Alicante por Don Esteban Marco Domínguez contra el Ayuntamiento de Beneixama".

Un altre exemple de decret d'Alcaldia:

"Decreto 93, delegación en los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de la representación y defensa en juicio, procedimiento 437/2014 interpuesto en el juzgado de lo contencioso administrativo núm. 4 de Alicante por Doña Paloma Sanz Barrera".

En una anterior entrada ja n'havíem relacionat 8 o 10 decrets com aquestos. Els qui havien acabat amb tots els "problemes judicials de l'Equip de Govern anterior" no han sigut capaços d'eliminar els seus propis problemes judicials, ben al contrari, han fet noves aportacions al bagatge judicial municipal..

Però, una vegada més, cal dir-vos que no us preocupeu. El temes judicials de l'anterior Ajuntament   eren autèntics problemes, aquestos no. Si els anteriors contractaven advocats per a la defensa de l'Ajuntament era un autèntic desastre i una roïna, ara és imprescindible i necessari. És una qüestió molt pareguda als prèstecs bancaris: quan els demanaven els anteriors es tractava d'una nefasta gestió i una roïna més gran encara; si se n'ha demanat algun durant l'actual legislatura o se n'ha de demanar un de nou, serà pel bé del nostre poble, per algun motiu indispensable, essencial per al nostre esperançador futur.

No us preocupeu, no passa res. Recordeu el que diu la cançó: "Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policia te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda ... y los pajaritos cantan y las nubes se levantan".