dilluns, 4 de març de 2013

PLE ORDINARI DE GENER: HA NEVAT.

La passada setmana va nevar. Aquest hivern estava l'ambient carregat, l'atmosfera bruta, l'aire dens de malalties, grips, mals de ventre, tot tipus de virus i bacteris. La neu ho neteja tot. I quan passa, convida a passejar pels indrets pròxims, tan coneguts i tan diferents, quan s'amaguen a sota el blanc de la nevada: Rita, la senda del Madronyal, la Mollonera, la Duenya, ..., el Blanquinal, tan singular.

Punt 2: Informe d'Intervenció sobre el compliment de la llei de mesures contra la morositat i compliment del pla d'ajust.

Diu la regidora que pràcticament no ha tingut temps de llegir-lo, té molta feina i un horari incompatible amb l'horari de l'oficina municipal. En altres ocasions ha demanat flexibilitat d'horari per poder accedir a la lectura de tots aquestos plans i informes.

No pensa l'alcalde en aquesta flexibilitat: "Cadascú de nosaltres ja tenim prou problemes per a preocupar-nos dels teus" -li diu, així, literal. Ja ho ha dit també altres vegades: podeu accedir a tot, només haveu de demanar-ho, transparència total, facilitats per a tot, ..., això mateix, però, al contrari.

Des del forn de calç que hi ha a la pista forestal de la Replana, si vas a Rita, passant pels bancalets d'Alonso, no ha passat ningú, el camí quasi desapareix cobert de neu i és difícil de trobar. Silenci absolut, no es sent ni el vent que hui no fa.

EL FORN DE CALÇ.
Punt 3: Operació de crèdit a curt termini amb la Caixa de Crèdit Provincial per a la Cooperació de la Dipu.

El Secretari llig el dictament de la Comissió. L'Alcalde explica l'assumpte: un prèstec al 0% d'interés a tornar aquest mateix any per Ajuntaments petits que tinguen problemes de tresoreria, per import màxim de 30.000 €.

S'aprova.

Quan baixes per la senda de la Mollorera, coberta parcialment de neu, trobes a l'esquerre el Xarco blanc. Està mig gelat, encara que la temperatura ambient és agradable. Altres anys, qui açò escriu, ha pogut caminar per damunt d'ell, totalment congelat. Encara que es tracta d'un paratge molt ombrienc, la neu en part ja s'ha desfet. Hi ha prou menys que a la Replana i desapareixerà abans que pugam tornar-li el prèstec a la Dipu.

EL XARCO BLANC.

Punt 4: Permuta de terrenys municipals amb altres de propietat del Restaurant Mariola.

El Secretari llig el dictament i s'aprova. Açò ja es va discutir ahir a la Comissió i també s'han solucionat xicotets problemes amb el Registre de la Propietat. Com no han d'haver-se solucionat els xicotets problemes amb el Registre? Els xicotets i els grans també, algú ho dubta?

La senda de la Mollonera també separa dues propietats diferenciades, en aquest cas termes municipals; al nord el de Fontanars dels Alforins, al Sud el de Beneixama. En aquest cas no toca la permuta.

LA SENDA DE LA MOLLONERA.
Punt 5: Ordenança municipal reguladora de l'Aministració electrònica.

També es llig el dictamen de la Comissió per part del Secretari i és aprovada la ordenança. Hi haurà exposició pública. Ací s'ha fet faena redactant l'ordenança. Es nota que el grup municipal que ens governa ha treballat molt preparant aquesta història.

La coveta de l'Argent, Mollonera avall, quasi arribant a la Duenya, no va necessitar d'ordenança municipal per a formar-se, ni el seu futur depén de l'electrònica. Si seus allí no tens ni cobertura telefònica, i el silenci del bosc és aclaparador. Algun pardalet, sense DNI electrònic, xiula anunciant la primavera, com si volguera dir-nos que la crisi escampa i el control del dèficit públic ens convertirà de nou en "suecs". Segurament és un "emprenedor" dels dos o tres milions dels que ens anunciava González Pons.


LA COVETA DE  L'ARGENT.
Punt 6: Modificació Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei d'aigua potable.

Llig el Secretari el dictamen i pregunta l'Alcalde: S'aprova? S'aprova. Què bé!

Es tracta d'un tràmit. L'ordenança arreplegarà la pujada que l'empresa Aquagest ja ens cobra, segons càlculs fets aplicant la "fòrmula polinòmica" que contempla el contracte corresponent.

A la Duenya, la neu que es desfà, omple d'aigua el barranquet que baixa cap a la senda de la Mollonera i continua cap el Cocó i el refugi de la caseta de Castelló. A l'encreuament amb la senda, la "fòrmula polinòmica" ha estat substituïda per uns roures valencians preciosos, sense fulla, per diferenciar-se d'altres empreses del mateix gremi, les carrasques, que creixen lliures per la serra, envoltades de pins i alienes a contractes, ordenances i progressions geomètriques, com volent diferenciar els polinomis de les equacions de primer grau.


LA DUENYA.

Punt 7: Mocions i proposicions d'urgència.

No hi ha cap. 

Que li parlen a les cabres d'urgències, soltes per la pista forestal de la Replana, blanques com la neu que tenen als peus i més que per mocions, preocupades per les fulletes tendres de les carrasques.

CABRES NEVADES.
Punt 8: Decrets d'alcaldia.

Un rastre que llig també el Secretari: hem construït un Stand, hem arreglat l'ecoparc, hem pagat factures menors i majors, hem prorrogat el pressupost del 2012, hem modificat i transferit crèdits i hem assignat els complements de productivitat a funcionaris, corresponents als mesos de desembre i gener.

O siga, tot bé. Normalitat absoluta. Com és normal que el pes de la neu tombe un pi per molt gran que siga. Pins més grans han caigut pel pes lleuger de la neu, tan blanca.

PI TRENCAT PER LA NEVADA.

Què fàcil passa bona part d'un Plenari Municipal passejant per damunt de la neu, tranquil·lament i amb bona companyia. Camins, sendes, xarcos, fonts, barrancs, cabres, ..., moltes coses vistes en un parell d'hores de plàcida caminada. El que no hem trobat són intel·lectuals, on estaran els "nostres intel·lectuals"? 

La propera vegada ho faré per la senda del Blanquinal. Igual estan allí, reflexionant sobre la "Hispanidad". Ja vorem la pròxima nevada.

* Heu pogut comprovar que a tots els punts s'ha llegit el corresponent dictament de la comissió. La regidora portaveu de JpB li ho havia dit a l'alcalde en nombroses ocasions. Si no es lligen i després figuren a l'acta, l'acta no reflexa el que ha passat al Ple i no es pot votar a favor de la seua aprovació. Costa ben poc fer les coses com toca. Igual amb insistència ho aconseguim.

AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!