dissabte, 11 d’agost de 2012

PLE ORDINARI 26 DE JULIOL DE 2012. CAPÍTOL V.


Punt nové: Precs i preguntats.

Difícil està organitzar aquest apartat amb les notes que s’han pres, amb les frases curioses anotades, amb els comentaris, tots de pilot, sense trellat, aparentment amb un desconeixement total i absolut del que es parla. La visió global  és un desgavell molt gran.

Pregunta el regidor del PSOE: El preu dels cursos de natació és el que figura a les Ordenances Municipals?

I comença el rastre: que si el preu dels xiquets són 58€,  que si el preu dels adults és de 45€, que si no hem demanat subvenció a la Dipu, que si 11 xiquets per monitor, que si sis euros per quilometratge, que si només s’han apuntat 14 persones a l’aquagim i l’any passat n’eren 75, que si hem fet una nova convocatòria i hem baixat el preu a 35€, però el preu inicial era 60€ i l’any anterior de 25€.

Conclusió: el Regidor no té ni idea del que diuen les Ordenances sobre preus de cursos de natació i amb el preu del curs d’aquagim no va encertar l’home: 60€ són molts euros.

L’Alcalde sí que ho té clar: “el problema és que enguany està notant-se la crisi”. Després diu: “ustedes juzguen, parece que está queriendo decir algo feo”, i jo ja he perdut el fil del tema i ja no sé de que parla. Per rematar, algú ha dit per ahí que a la piscina hi ha polls i llémenes. Sembla una falsa alarma. Hi ha qui s’havia relaxat en la neteja del cabell d’algun cap.

El regidor Ibañez prega que recorden posar algun punt de llum a la zona fosca del carrer València. I invita a la regidora de Joventut a una reunió per contrastar dades dels diferents Beneixama Rock realitzats fins ara.

A continuació el regidor Castelló pregunta per la “festa del xiringuito” i obté resposta de la regidora de Joventut: “Pràcticament ha arribat a saldar-se”.

Pregunta per la participació local al campament municipal: 4 xiquets del poble han assistit li diu la mateixa regidora. Per a què més comentaris. (Intente imaginar el que hagueren  dit durant la legislatura anterior, amb festes de saldo i campaments amb participació massiva).

Proposa Castelló una reorganització de l’horari de l’Ecoparc. Bàsicament per obrir els dissabtes i no dedicar tant de temps d’un treballador municipal en un servei que possiblement no el necessita i aprofitar-lo per altres feines. De fet s’ha hagut de contractar un altre treballador per ajudar en temes de jardineria i construcció, quan fa unes setmanes s’havia dit que no anava a contractar-se a ningú, ni encara que fora dels programes del SERVEF. La proposta la fa l’oposició, encara que, com podeu imaginar, els qui manen ja estan treballant en el tema. O això diuen!

S’interessa ara el regidor socialista per la contractació de les persones que s’ocupen de la porteria de la piscina municipal.

-          No ha hagut ningun problema –diu la regidora de personal.

Després resulta que una de les candidates, aquella qui no ha estat seleccionada, ha dirigit un escrit a l’Ajuntament  queixant-se, creu que no s’han fet les coses correctament i no vol que es repetisca. El regidor del PSOE demana llegir-lo, l’escrit; la regidora de personal no vol que es llija. Pel mig hi ha un informe pendent que estan preparant les persones encarregades de la selecció i la regidora vol que l’informe es llija també al pròxim Ple.

L’Alcalde, que ja ha llegit l’informe en qüestió, creu “que està clavant-se en un xarco. Em sap mal per ella”. (Es refereix a l’aspirant no seleccionada). L’informe contesta a tots els punts de la carta de la persona interessada –insisteix la regidora.

Tot açò no té sentit. Els polítics no s’han pres bé la carta de queixa. La persona afectada té tot el dret a queixar-se si creu que té motius. I té dret a què se li done una resposta raonada. Les persones que han elaborat l’informe responent a la carta de queixa, mai haurien d’haver elaborat cap informe si és certa una de les informacions que dóna la carta: “Hi havia algun test que tenia 44 preguntes i altres 40”.

Quan s’anaren a corregir les proves, si hi havia exercicis diferents, s’haurien d’haver anul·lat immediatament i haver-se repetit la prova, sense mirar els resultats ni les persones. Ara la cosa té difícil solució. Fins i tot, poden buscar-se solucions que compliquen més el problema, i per desgracia eixe sol ser el camí, aquest sí, ple de “xarcos”, per on solen introduir-se bona part dels polítics actuals. Diu l’Alcalde que “és un tema moral”. És un problema de moral, és un problema d’ètica, fins i tot, en aquest cas, és un problema d’estètica.

Li toca ara el torn de preguntes a l’agrupació d’electors JpB i la seua portaveu pregunta per les prioritats en els pressupostos si n’hi ha ingressos que no estaven contemplats, ja que han contat a aquest mateix Ple que s’han rebut algunes subvencions destinades a gastos corrents no pressupostades i també s’estalviaran diners de les pagues extraordinàries de Nadal del funcionariat. Què es farà amb aquests diners?

La regidora de personal ho té clar: “Modificació de crèdits”, diu. (Per dir algo.)

L’Alcalde no opina igual: “Quan es tanquen els pressupostos vorem”. “L’Ajuntament necessita capitalitzar-se”. “Si tanquem amb superàvit, passar-ho a remanent”. “Amb els pagos a proveïdors anem al dia”. “Si arriben quantitats importants, la prioritat és amortitzar deute, (aunque no l’haja generat jo)”.

És curiosa la visió que té el senyor Alcalde dels comptes municipals. Fa uns mesos el desastre en els comptes de l’Ajuntament era absolut, ningú cobrava, el dèficit era enorme. Ara, uns mesos després, ja estem al dia en el “pago a proveïdors”. Els préstecs que demanaven els anteriors eren deute per a l’Ajuntament que mai podríem pagar; els préstecs que es demanen ara serveixen per normalitzar la situació; i en ambdós casos són diners prestats pels quals es paguen interessos.

I resulta que bona part dels deutes són perquè qui hauria d’haver pagat les subvencions concedides no les ha pagades, la Generalitat Valenciana. Supose que també es referirà al dèficit produït per no pagar la nostra Generalitat quan diu que “no la generat ell”. El tenen desaprofitat. Molt de Montoro, de Guindos, Fabra i Císcar i tenen a gent capacitada totalment desaprofitada.

Aprofitant la renovació de la relació municipal amb la UNDEF, la regidora de JpB fa una proposta interessant. L’experiència viscuda amb aquesta associació aconsella desallotjar-la del castell que ocupa a les escoles velles i, aprofitant l’avinentesa, traslladar la Biblioteca Municipal a eixes dependències, junt a l’Escola, a l’abast dels escolars, ben a prop, i amb poc cost d’adequació de la infraestructura. Milloraria molt la Biblioteca respecte a la situació actual i la UNDEF podria continuar fent les seues reunions a l’edifici de correus, si vol, com fan bona part de les associacions locals. Una altra proposta que ix des de l’oposició i que al Partit Popular local ni se li havia ocorregut, ni havia pensat en millorar la Biblioteca, ni s’havia plantejat res sobre la UNDEF, només signar un nou contracte.

Clar, la regidora Mª Ángeles Rivas diu que eixa idea ja la tenia ella pensada. Per suposat, algú de vosaltres ho dubtava? L’Alcalde creu que la idea deu anar madurant. Ja ho imaginàvem nosaltres quan vam vore a la programació mensual que el 25 d’agost tindrà lloc l’acte de proclamació del nou president de la UNDEF. De seguida vam pensar: Allí li dirà la regidora que benvingut al seu nou local, que la seu actual la necessitem per a un gran projecte de Biblioteca Municipal.

Recorda la regidora de JpB que en un Ple anterior van deixar damunt la taula una ordenança municipal sobre animals i pregunta on està. 

Després, recorda també, que estava pendent un informe sobre tractaments fitosanitaris aplicats a la jardineria local. També es va oferir ella a donar la seua opinió sobre el tema si li passaven informació del que s’havia fet fins ara. La regidora esperava que li digueren el tipus de planta, el problema que s’havia detectat en elles, el tractament aplicat, el percentatge d’afecció del problema i el cost del tractament. Una informació que considera bàsica i mínima per poder donar alternatives.

Des de l’Ajuntament  tenien una altra visió sobre el contingut de l’informe i, el dia següent a tractar el tema en el Ple, li van fer arribar a casa, mitjançant treballador municipal, una caixa de cartró amb fulletes tacades, branquetes amb cucs, pulgons, ... i això era l’informe.

“Això és el paquetet de l’ambaixada dels Estudiants” –diu la regidora.

“A mi em pareix una excusa de mal pagaor” –diu l’Alcalde.(El paquetet de l’ambaixà dels Estudiants li ha pegat tort). Això li ho diu a una persona que cap obligació té de fer cap informe i ha estat ella la que s’ha oferit a col·laborar.

Pregunta ara pel cost de l’actuació que s’ha dut a terme en el pati de la “fundació”. És tracta d’un espectacle de percussió, emmarcada  dintre del pla d’estalvi municipal i col·laboració amb tot tipus d’associacions. Les referències rebudes diuen que va estar molt bé i les activitats de qualitat valen diners.

-          1.400€ -diu immediatament la regidora sra. Rivas. (Per dir algo.)

-          L’actuació 1.400€.

També és corregida immediatament per totes les parts. Tots els qui estan al Saló de Plens, fins i tot possiblement també el públic assistent que ja és ben poquet, saben el cost total de l’activitat. Ja s’ha tractat en altres comissions i el cost total fou de 3.000€. 

Perquè diu la regidora que val 1.400€? Perquè dóna el preu de l’actuació i no el preu total de l’activitat? Què vol ocultar? A qui vol enganyar? No sap on està? Creu que està en una conversa a la fresca amb veïnat o amics? Totes les seues actuacions al Ple de hui han sigut estel·lars i encara li’n queda alguna.

La regidora de JpB demana ara aclariments sobre el tema de tanta subvenció concedida. “Jo no demane per demanar. Demane 3.000€ i en concedeixen 1.400€ i adapte l’activitat a la quantitat concedida” –diu la regidora de joventut i serveis socials. 

Una vegada més no se sap massa bé el que s’està fent. En les subvencions, algunes, s’ha de justificar la quantiat total que es demana independentment de la que et concedisquen. No ho sap la regidora. Haurà de llegir cadascuna de les convocatòries.

Tampoc entén la regidora de l’oposició que a un Ple anterior es diga que no es participarà de les subvencions del SERFEV encara que es convoquen, pels problemes econòmics que creen eixes subvencions, que es concedeixen però la Generalitat no les paga, i ara s’haja d’haver contractat un treballador mitjançant una empresa de treball temporal, (el pròxim Ple li poden preguntar a l’Alcalde que se li paga a l’empresa i que cobra de jornal el treballador). Més encara tenint en compte els qualificatius que el senyor alcalde li va aplicar a aquest tipus de treball en Ple anterior i tots els assistents vam interpretar erròniament.

“No volia referir-me a això”. “Si es trauen les coses de contexte” –diu el senyor Alcalde. Una vegada més una mala interpretació de les paraules que ell diu des de la Presidència. Una vegada més que es diu el que no es volia dir o s’entén el que no hauria d’entendre’s. “El qui governa, ... el qui té responsabilitats, ...”; ha de prendre decisions, ja ho sabem. També ha de triar bé les paraules i definir de manera exacta els contextos.

Per finalitzar, la regidora de JpB vol fer constar que tant als integrants de l’anterior equip que s’ocupava del Programa de Festes, com als membres del jurat del premi Poeta Pastor de poesia, no se’ls ha comunicat que deixaven de pertanyer als esmentats grups per donar pas a noves persones, donant per suposat que finalitzaven de bon gust la seua col·laboració.

A les persones que durant anys han ajudat a dur endavant el programa o han participat com a membres del jurat del premi de poesia, algunes d’elles sense res a veure amb el grup polític governant de torn, se les hauria d’haver preguntat si volien continuar o se les hauria d’haver dit de manera formal que no es contava ja amb elles, que es volien renovar els components dels dos grups i, sobretot, haver donat les gràcies per la seua col·laboració. No es tracta de persones que han col·laborat amb l’anterior equip de govern, es tracta de persones que han col·laborat amb l’Ajuntament de Beneixama i se les deuen donar les gràcies per eixa col·laboració.

Així ho reconeix el regidor de Festes (una vegada més): va donar per suposades coses que no hauria d’haver donat per suposades. I encara pot rectificar.

Qui hauria de rectificar les seues paraules i, el que és més important, la seua actitud, és la regidora Mª Ángeles Rivas:

-          Paco va dir que no ...
-          Paco Gascó l’any passat va dir ...
-         A una persona no se li va dir, a tots els altres se’ls va preguntar ...

Això que diu no és cert. Hi ha moltes d’aquestes persones que han preguntat perquè no se’ls ha dit res (han preguntat a qui ja no governa), altres han manifestat el seu malestar (també a qui ja no té responsabilitats municipals), alguna s’ha dirigit directament a algun dels actuals governants per manifestar-li el seu disgust. La regidora  Rivas no deu dir això en un Ple municipal, no deu dir coses que no sap, que mai s’ha preocupat de saber. És regidora de l’Ajuntament de Beneixama.

Quan no es llig el paperet, el desconcert és monumental.dimarts, 7 d’agost de 2012

URBANISME: EXPOSICIÓ PÚBLICA.

El passat Ple Ordinari Municipal es va aprovar l'exposició pública d'una modificació de determinades normes urbanístiques. Ja ha estat publicada al DOCV i les persones interessades poden pasar per l'Ajuntament a presentar les seues al·legacions si ho consideren convinent. Hi ha un mes de temps.