dimecres, 28 de setembre de 2011

PLE MUNICIPAL


Demà dijous, 29 de setembre de 2011, a les 20,30 hores, hi haurà Ple Municipal. L’ha convocat el Senyor Alcalde i es tracta del Ple Ordinari del mes de setembre.
ORDRE DEL DIA:
1.     Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes que estan pendents d’aprovació.
2.     Modificació de Crèdits núm. 3/2011 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
3.     Moció de Custòdia Compartida presentada per UEFACC i subscrita pel Grup Popular.
4.     Moció Junta Central d’Usuaris del vinalopó, l’Alacantí, .... sobre firma de document d’adhesió de propostes i reivindicacions subscrita pels tres grups polítics de l’Ajuntament.
5.     Conveni de col·laboració dels ajuntaments del Camp, La Canyada i Beneixama, junt a la Diputació d’Alacant, sobre execució de l’obra de millora del col·lectos d’aigües residuals.
6.     Dies no lectius del Curs Escolar 2011/2012 a proposta del Consell Escolar.
7.     Moció projecte “Nave Almacén”.
8.     Informes d’Alcaldia.
9.     Decrets d’Alcaldia.
10. Precs i preguntats.FIRA