diumenge, 16 de febrer de 2014

ESTÀS MOLT CANSAT?Punt 4t. de l’Ordre del Dia: Aprobación propuesta de Alcaldía sobre “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Beneixama y el Club de Futbol “La Unión” de Beneixama para el fomento del voluntariado deportivo”.

Es tracta d’un conveni semblant al presentat al ple ordinari anterior, aquell que van signar el senyor Alcalde i el senyor rector per solucionar, amb un simulacre de voluntariat per part de Càrites, els pagaments de les persones encarregades de l’Agencia de Lectura municipal i de les instal·lacions esportives (i del que un altre dia parlarem amb calma). En aquest cas és un conveni per solucionar el problema del pagament als monitors de l’escola esportiva de futbol-sala.

Es llig el conveni i, com el de Càrites, l’eufemisme de parlar de voluntariat, quan es fa per a què les persones encarregades puguen cobrar, sona molt malament. Si els xiquets paguen a l’Ajuntament i este ingressa els diners al club de futbol, perque aquest puga pagar els monitors, (cosa molt elemental, qui treballa ha de cobrar), no es pot parlar de “voluntariat”, hi ha altres noms per a dir-li, però no voluntariat. O bé el concepte que tenen el nostres governants de "voluntariat" és equivocat, o bé no són capaços de decidir altres alternatives, que de segur hi ha.

La portaveu de JpB explica els nostres raonaments, però, com hem contat al punt segon, el nostre Alcalde no té ganes de parlar-ho: 

- “Mª José, no fem un altre debat...”,”..anem a votar..”. 

Açò ens preocupa. Debatre és important, no tan sols per a demostrar acord o desacord (seria suficient amb la votació), sinó per a aclarir coses que no estan clares, per a aportar punts de vista diferents, per a intentar apropar postures i consensuar actuacions. El “no fem un altre debat...” no més pot significar dos coses: a) estic esgotat, anem a acabar prompte, per favor, o b) no cal que digueu res, tenim majoria. 

Payá, preocupada per l'aspecte abatut del senyor Alcalde, li diu: 

-“Sembles molt cansat, vols que parem?" Però no, no vol fer un mínim recés, el que vol és passar a votació i acabar.

Ara bé, si no es pot debatre un punt de l’ordre del dia, que requereix una aprovació del ple municipal, al propi Ple, on s’ha de fer? Es podrien trobar alternatives. O és que es tracta d'una decisió personal? O, com ell mateix aplicaria als altres, una disposició del partit? 

Payà explica que seria millor que el club gestionara directament els seus monitors, que cada familia pagara directament al monitor i així no caldria fer eixe traspàs de diners: pares a ajuntament/ajuntament a club/club a monitors.

Signar un conveni per fomentar el voluntariat esportiu està bé, fomentar el voluntariat esportiu sense signar cap conveni també, però, açò concretament, no és fomentar cap tipus de voluntariat, açò, podríem dir que és una ocurrència, per exemple. Esperem que no siga una ocurrència malintencionada, que es tracte d'una decisió presa sense cap tipus de reflexió. Sempre es podrà canviar.

El regidor d’esports apunta sobre la proposta de la regidora de JpB: 

“Eixa idea ja la tenia jo en ment per al curs que ve..”

Fantàstic !

Per fi es vota : a favor 5 del PP i 2 del PSOE, en contra 2 de JPB.