dissabte, 13 de desembre de 2014

PLENARI ORDINARI DE NOVEMBRE.

Després d'un inici accidentat, va continuar la sessió ordinària del Ple amb els tràmits d'ofici, allò que s'ha de fer perquè s'ha de fer: 

- Es va donar compte de la lluita constant que el nostre Ajuntament manté contra la "morositat". Diu l'informe que, a data 30 de setembre, no hi ha cap factura pendent de pagament. Molt bé! Mai no sabrem valorar com toca el que tenim.

- Tenien pendent la modificació d'un parell d'ordenances, "tasa por ocupación de terrenos de la vía pública" i "tasa por expedición de documentos", però, no n´han tingut temps. Podria dir que no ho entenc, però, no, s'entén. Malgrat l'enorme dedicació i la colosal activitat que realitzen els nostres governants no s'han pogut acabar aquestes ordenances. Queden doncs, damunt la taula.

- "Denuncia del contrato de cesión gratuita a la UNDEF del edificio ...", o siga, que s'acaba el contracte i comença la guanyà del castell. L'Ajuntament vol dir-li a l'UNDEF que abandone la seu que ocupa des de fa uns anys. I la llum per pagar!

- El conveni amb la Creu Roja de Banyeres, eixe, sí que es renova.

- Es signa un conveni entre l'Ajuntament i l'Institut Valencià de la Joventut per poder tramitar des del propi Ajuntament el Carnet Jove. Qui vulga podrà fer-ho pràcticament des de casa, alguns ja no arribem a hora. I d'això no podem dir que la culpa és de l'Alcalde, no, la culpa és dels anys. (Encara que aquest home és alcalde quasi des que teníem edat de Carnet Jove, podia haver-ho pensat abans!)

- I a continuació la "dación de cuentas de los decretos de alcaldía":

* Deleguem en els advocats de la Dipu la defensa per una demanda que un ciutadà a interposat contra el nostre Ajuntament.

* A una persona li lliurem un requeriment per dir-li que cal que tombe una obra il·legal que sembla que ha fet.

* Tornem a remetre feina als serveis jurídics de la Dipu per una altra demanda que en aquest cas ens ha interposat la Subdelegació del Govern. Nosaltres ja no ens conformen que siguen persones els qui ens demanden, aspirem a contrincants més grossos, o grosses, en aquest cas la Subdelegació del Govern. Què, què us pensàveu!