dimarts, 10 de març de 2015

TOT ÉS RELATIU.

Enguany es compleixen 100 anys, un segle, de la Teoria General de la Relativitat d'Albert Einstein. Tot va començar uns anys abans quan Einstein, tancat a l'oficina on treballava a Berna, va tenir una gran ocurrència: "Una persona en caiguda lliure, no sentirà el seu propi pes".

Aquesta idea, possiblement més filosòfica que científica, ha tingut la seua influència en el cosmos, la gravetat, l'espai o el temps, però, ha influït també en el funcionament de l'Ajuntament de Beneixama? L'atracció gravitatòria ha determinat, d'alguna manera, els temes tractats a l'últim Plenari municipal?

Nosaltres no ho sabem, però, coneixem alguns dels punts que es van tractar en l'últim Ple ordinari, per exemple:

- Nomenar representants de l'Ajuntament, dos, en la Comissió de Festes. Sembla que aquesta serà una espècie de gestora que tramitarà els nous estatuts de la Comissió que permetran en el futur, una vegada aprovats, elegir la nova Comissió de Festes. També sembla que els dos representants ja estaven nomenats.

- Llocs de treball en l'administració local de caràcter nacional. Concretant: puntuar als possibles candidats a Secretari de 'Ajuntament de Beneixama. La proposta que es presenta al Plenari és la següent:
     a/ Per cursos d'urbanisme i administració local:              0,75 punts.
     b/ Per experiència acreditada com a secretari de            Mancomunitat: 0,50 punts.
     c/ Per coneixement de Llenguatge Administratiu            Valencià: 0,25 punts.
Total: 1,50 punts d'un total de 30. La resta ho valora l'administració autonòmica i l'administració central.

- Decrets d'Alcaldia: 
     132. "Ratificación de indemnización en el juicio de Mª Asunción Hernández López. Despido improcedente. Indemnización o readmisión". Tres mil i pico euros.
     139. "Prorroga automática del presupuesto municipal del ejercicio 2014 para 2015". Tan importants que eren els pressupostos els anys anteriors, Antonio. Tanta taula Excel, i les explicacions que ens feies, que ni Montoro. Tanta feina i tanta reunió amb Jesús. Ah, i les taules del full de càlcul en colorets! I, enguany res?

Einstein tenia raó! Tot és relatiu!

ASSEMBLEA CIUTADANA JUNTS PER BENEIXAMA.

El proper dissabte tindrà lloc la segona assemblea ciutadana organitzada per l'agrupació d'electors Junts per Beneixama.

Volem escoltar opinions, recollir idees i, si es creu convinent, preparar una llista electoral per a les properes eleccions. Acudiu!