diumenge, 24 de febrer de 2013

PLE ORDINARI DE GENER: ENTENDRE L'ACTA ANTERIOR.

Ha passat un mes des de la celebració del Ple Ordinari de gener i encara no he pogut escriure ací, en paper ja està fet, el resum subjectiu del que va passar: he estat molt preocupat per entendre la història. 

I dic la història, tal i com l'entén John H. Elliot, però, no sols contar un fet concret d'una societat remota o trobar una explicació convincent del perquè els seus habitants es comporten de la manera que ho fan i donen el seu vot a qui li'l donen.

Com que això no ho he aconseguit, doncs, he pensat que ja és hora de resumir el passat Ple.

El començament és allò tan conegut de "lectura i aprovació de l'acta anterior". I el moment clau, la pregunta que fa l'alcalde als membres del Plenari:

- L'aprovem?

Doncs no, no l'aprovem, en tot cas, l'aproveu. I no l'aprovem perquè tenim motius per no aprovar-la. Votem no a l'aprovació de l'acta per:

- No es reflexa en ella la condició de contractar com a empleat de l'ecoparc a l'antic treballador per part de la nova empresa que prestarà el servei, tal i com es va dir que figuraria al plec de condicions per a l'adjudicació del servei.

- No s'inclou a l'acta el que es va llegir el passat plenari de la sentència sobre l'enfermetat laboral de l'anterior secretari, només hi figura un resum, que és a més, una interpretació. La sentència, que la regidora de Junts ha llegit completa, diu que és tracta d'una enfermetat professional, però, no li dóna la qualificació de "moobing" ni diu que és "acoso laboral".

 I així va quedar la cosa. L'acta es va aprovar per cinc vots a favor, els dels regidors del PP, encara que no tots volien aprovar-la, i quatre en contra, els dels regidors del PSOE i JpB.

I així ho llegirà el futur historiador d'una societat remota en el temps i en l'espai, quan intente trobar una explicació convincent de perquè els seus habitants es van comportar com es van comportar i van votar a qui van votar.


AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!